Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for medisinsk statistikk og dataanalyse

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for medisinsk statistikk og dataanalyse           
FORF. : Akslen, L.                              
MEDFORF: Nilssen, S.                             
MEDFORF: Kvåle, G.                              
TITTEL : Reproductive factors and risk of thyroid cancer. A prospective study 
     of 63,090 Norwegian women.                      
SIDEREG: s. 772-774                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Brit J Cancer                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 65                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93005111                              
                                       
 
2
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for medisinsk statistikk og dataanalyse           
FORF. : Engesæter, L. B.                           
MEDFORF: Havelin, L. I.                            
MEDFORF: Espehaug, B.                             
MEDFORF: Vollset, S. E.                            
TITTEL : Kunstige hofteledd i Norge.                     
SIDEREG: s. 872-875                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 112                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93005112                              
                                       
 
3
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for medisinsk statistikk og dataanalyse           
FORF. : Hanestad, B. R.                           
MEDFORF: Albrektsen, G.                            
TITTEL : The stability and quality of life experience in people with Type 1  
     diabetes over a period of a year.                  
SIDEREG: s. 777-784                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J of Advanced Nursing                        
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 17                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93005113                              
                                       
 
4
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for medisinsk statistikk og dataanalyse           
FORF. : Haugstvedt, T.                            
MEDFORF: Viste, A.                              
MEDFORF: Eide, G. E.                             
MEDFORF: Maartmann-Moe, H.                          
MEDFORF: Myking, A.                              
MEDFORF: Søreide, O.                             
TITTEL : Is Lauren's histopathological classification of importance in    
     patients with stomach cancer? A national experience.         
SIDEREG: s. 124-130                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Eur J of Surg Oncol                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 18                                  
SAMMEND: Medforfattere: Members of the Norwegian Stomach Cancer Trial     
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93005114                              
                                       
 
5
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for medisinsk statistikk og dataanalyse           
FORF. : Jacobsen, B. K.                           
MEDFORF: Lund, E.                               
MEDFORF: Kvåle, G.                              
TITTEL : Childbearing and use of oral contraceptives: The impact of      
     educational level - The Nordland Health Study.            
SIDEREG: s. 216-217                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J Epidemiol Comm Health                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 46                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93005116                              
                                       
 
6
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for medisinsk statistikk og dataanalyse           
FORF. : Jacobsen, B. K.                           
MEDFORF: Kvåle, G.                              
MEDFORF: Heuch, I.                              
TITTEL : Coffee drinking and the risk of adenomatous polyps.         
SIDEREG: s. 1031-1033                             
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J Clin Epidemiol                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 45                                  
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93005115                              
                                       
 
7
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for medisinsk statistikk og dataanalyse           
FORF. : Kvåle, G.                              
MEDFORF: Heuch, I.                              
MEDFORF: Nilssen, S.                             
TITTEL : Age at menarche and obesity as risk factors for breast cancer.    
     Evidence of an interaction?                     
SIDEREG: s. 839-839                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Int J Cancer                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 51                                  
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93005121                              
                                       
 
8
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for medisinsk statistikk og dataanalyse           
FORF. : Kvåle, G.                              
MEDFORF: Heuch, I.                              
MEDFORF: Nilssen, S.                             
TITTEL : Endometrial cancer and age at last delivery: Evidence of an     
     association.                             
SIDEREG: s. 453-455                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Am J Epidemiol                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 135                                 
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93005119                              
                                       
 
9
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for medisinsk statistikk og dataanalyse           
FORF. : Kvåle, G.                              
MEDFORF: Heuch, I.                              
MEDFORF: Nilssen, S.                             
TITTEL : Is the risk of ovarian cancer related to age at menarche and age at 
     menopause.                              
SIDEREG: s. 333-334                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Int J Cancer                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 51                                  
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93005120                              
                                       
 
10
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for medisinsk statistikk og dataanalyse           
FORF. : Kvåle, G.                              
TITTEL : Reproductive factors in breast cancer epidemiology.         
SIDEREG: s. 187-194                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Oncologica                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 31                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93005118                              
                                       
 
11
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for medisinsk statistikk og dataanalyse           
FORF. : Kyvik, K. R.                             
MEDFORF: Brattebø, G.                             
MEDFORF: Tysnes, O.-B.                            
MEDFORF: Øyen, N.                               
MEDFORF: Sandberg, S.                             
MEDFORF: Riise, T.                              
MEDFORF: Holmsen, H.                             
MEDFORF: Aarli, J. A.                             
TITTEL : Activation of blood platelets in workers exposed to organic solvents.
SIDEREG: s. 687-692                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J of Occupational Med                        
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 34                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93005117                              
                                       
 
12
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for medisinsk statistikk og dataanalyse           
FORF. : Lie, R. T.                              
MEDFORF: Irgens, L. M.                            
MEDFORF: Skjærven, R.                             
MEDFORF: Reitan, J. B.                            
MEDFORF: Strand, P.                              
MEDFORF: Strand, T.                              
TITTEL : Birth Defects in Norway by Levels of External and Food Based Exposure
     to Radiation from Chernobyl.                     
SIDEREG: s. 377-388                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Am J Epidemiol                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 136                                 
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93005122                              
                                       
 
13
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for medisinsk statistikk og dataanalyse           
FORF. : Lie, R. T.                              
MEDFORF: Wilcox, A. J.                            
MEDFORF: Skjærven, R.                             
TITTEL : Recurrence risk of birth defects: Risk in second given a defect in  
     the first.                              
SIDEREG: s. 959-959                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Am J Epidemiol                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 136                                 
HEFTE : 8                                  
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93005123                              
                                       
 
14
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for medisinsk statistikk og dataanalyse           
FORF. : Moen, B. E.                             
MEDFORF: Sandberg, S.                             
MEDFORF: Riise, T.                              
TITTEL : Drinking habits and laboratory tests in seamen with and without   
     exposure to organic solvents.                    
SIDEREG: s. 364-368                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J of Studies on Alcohol                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 53                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93005124                              
                                       
 
15
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for medisinsk statistikk og dataanalyse           
FORF. : Nordrehaug, J. E.                          
MEDFORF: Omsjø, I. H.                             
MEDFORF: Vollset, S. E.                            
TITTEL : A 3 months double blind cross over study of the effect og benazepril 
     and hydrochlorothiazide on functional class in symptomatic mild heart
     failure.                               
SIDEREG: s. 589-594                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J of Intern Med                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 231                                 
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93005125                              
                                       
 
16
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for medisinsk statistikk og dataanalyse           
FORF. : Nygård, H.                              
MEDFORF: Albrektsen, G.                            
TITTEL : Risk factors for admission to a nursing home.            
SIDEREG: s. 128-133                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Scand J Prim Health Care                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 10                                  
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93005126                              
                                       
 
17
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for medisinsk statistikk og dataanalyse           
FORF. : Riise, T.                              
MEDFORF: Grønning, M.                             
MEDFORF: Fernandez, O.                            
MEDFORF: Lauer, K.                              
MEDFORF: Midgard, R.                             
MEDFORF: Minderhoud, J.                            
MEDFORF: Nyland, H.                              
MEDFORF: Palffy, G.                              
MEDFORF: Poser, S.                              
MEDFORF: Aarli, J. A.                             
TITTEL : Early prognostic factors for disability in multiple sclerosis - a  
     European multicenter study.                     
SIDEREG: s. 212-218                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Neurol Scand                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 85                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93005127                              
                                       
 
18
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for medisinsk statistikk og dataanalyse           
FORF. : Riise, T.                              
MEDFORF: Klauber, M. R.                            
TITTEL : Relationship between the degree of individual space-time clustering 
     and age at onset of disease among multiple sclerosis patients.    
SIDEREG: s. 528-532                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Int J Epidemiol                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 27                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93005128                              
                                       
 
19
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for medisinsk statistikk og dataanalyse           
FORF. : Salvesen, H.                             
MEDFORF: Njølstad, P. R.                           
MEDFORF: Akslen, L. A.                            
MEDFORF: Albrektsen, G.                            
MEDFORF: Søreide, O.                             
MEDFORF: Varhaug, J. E.                            
TITTEL : Papillary thyroid carcinoma: A multivariate analysis of prognostic  
     factors including an evaluation of the p-TNM staging system.     
SIDEREG: s. 583-589                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Eur J of Surg                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 158                                 
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93005129                              
                                       
 
20
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for medisinsk statistikk og dataanalyse           
FORF. : Vollset, S. E.                            
MEDFORF: Hirji, K. F.                             
TITTEL : Confounding of algorithmic efficiency by programming language in   
     exact odds ratio estimation. (Letter to the editor)         
SIDEREG: s. 383-384                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Epidemiol                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93005130                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->