Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for geriatri                         
FORF. : Fossan, G. O.                            
TITTEL : Eldre pasienter i sykehus. (Kronikk).                
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bergens Tidende                           
ÅR/DATO: 1992-12-14                              
PU-KODE: Kat 5                                
PUBL-ID: r93003596                              
                                       
 
2
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for geriatri                         
FORF. : Fossan, G. O.                            
TITTEL : Ikke dårlige nok.                          
SIDEREG: s. 4-5                                
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk                   
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 6                                  
PU-KODE: Kat 5                                
PUBL-ID: r93003595                              
                                       
 
3
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for geriatri                         
FORF. : Fossan, G. O.                            
TITTEL : WHO's internasjonale klassifikasjon av organsvikt, funksjonssvikt og 
     handikap. Oversatt til norsk av Gudbrand Fossan og Norsk Termbank.  
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PU-KODE: Kat 3                                
PUBL-ID: r93003597                              
                                       
 
4
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for geriatri                         
FORF. : Lærum, O. D.                             
MEDFORF: Bjerknes, R.                             
TITTEL : Anal Cytology Series.                        
SIDEREG: s. 63-72                               
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Lærum, O. D. & Bjerknes, R. (eds):Anal Cytology Series.       
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Academic Press Ltd, London                      
PUBL-ID: r93003599                              
                                       
 
5
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for geriatri                         
FORF. : Lærum, O. D.                             
MEDFORF: Lund-Johansen, F.                          
MEDFORF: Sletvold, O.                             
MEDFORF: Småland, R.                             
TITTEL : Cell kinetics of hemopoiesis.                    
SIDEREG: s. 63-72                               
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Flow cytometri in hematology.(Red.: Lærum, O. D. & Bjerknes, R.).  
     Anal Cytology Series.                        
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Academic Press Ltd. London                      
PU-KODE: Kat 2                                
PUBL-ID: r93003598                              
                                       
 
6
Doktorgradsarbeider                              
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for geriatri                         
FORF. : Nygaard, H. A.                            
TITTEL : Caring for the mentally impaired elderly. Studies on problems related
     to the care for mentally impaired elderly living in various care   
     levels and the use of antipsychotic drugs in the elderly.(Dr.med.). 
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003600                              
                                       
 
7
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for geriatri                         
FORF. : Sletvold, O.                             
TITTEL : Atypisk sykdomspresentasjon hos eldre. In: "Hjertesykdommer hos   
     eldre" . (Red.: Sparr, S.).                     
SIDEREG: s. 9-14                               
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PU-KODE: Kat 3                                
PUBL-ID: r93003601                              
                                       
 
8
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for geriatri                         
FORF. : Sletvold, O.                             
TITTEL : Medikamentell behandling av hjertesykdom hos eldre. In:       
     "Hjertesykdommer hos eldre". (Red.: Sparr, S.).           
SIDEREG: s. 44-49                               
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003602                              
                                       
 
9
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for geriatri                         
FORF. : Sletvold, O.                             
TITTEL : Risikofaktorer for hjerneslag hos gamle.               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Norsk Tidsskrift for Geriatri.                    
ÅR/DATO: 1992                                 
SAMMEND: In press                               
PU-KODE: Kat 8                                
PUBL-ID: r93003608                              
                                       
 
10
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for geriatri                         
FORF. : Sletvold, O.                             
MEDFORF: Småland, R.                             
MEDFORF: Lærum, O. D.                             
TITTEL : The author's reply. Phase relationship between human tumor and bone 
     marrow replication.                         
SIDEREG: s. 400-402                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Chronobiol Int                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 9                                  
HEFTE : 5                                  
PU-KODE: Kat 7                                
PUBL-ID: r93003610                              
                                       
 
11
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for geriatri                         
FORF. : Sletvold, O.                             
MEDFORF: Småland, R.                             
MEDFORF: Lærum, O. D.                             
TITTEL : The author's reply. Rhythms in bone marrow cell proliferation: How to
     apply the chronotherapy of cancer?                  
SIDEREG: s. 397-398                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Chronobiol Int                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 9                                  
HEFTE : 5                                  
PU-KODE: Kat 7                                
PUBL-ID: r93003609                              
                                       
 
12
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for geriatri                         
FORF. : Småland, R.                             
MEDFORF: Lærum, O. D.                             
MEDFORF: Sothern, R. B.                            
MEDFORF: Sletvold, O.                             
MEDFORF: Lote, K.                               
MEDFORF: Bjerknes, R.                             
TITTEL : CFU-GM and DNA synthesis of human bone marrow and circadian stage  
     dependent and show covariation.                   
SIDEREG: s. 2281-2287                             
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Blood                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 79                                  
HEFTE : 9                                  
PUBL-ID: r93003612                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->