Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for forebyggende medisin                   
FORF. : Bakke, A.                              
MEDFORF: Brun, O.                               
MEDFORF: Høisæter, P. Å.                           
TITTEL : Clinical background of patients treated with cleanintermittent    
     catherization in Norway.                       
SIDEREG: s. 211-217                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Scand J Urol Nephrol                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 26                                  
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93003366                              
                                       
 
2
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for forebyggende medisin                   
FORF. : Engesæther, L. B.                          
MEDFORF: Havelin, L. I.                            
MEDFORF: Espehaug, B.                             
MEDFORF: Vollset, S. E.                            
TITTEL : Kunstige hofteledd i Norge. Nasjonalt register for          
     totalproteseoperasjoner i hofteleddet.                
SIDEREG: s. 872-875                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægefor                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 112                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003367                              
                                       
 
3
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for forebyggende medisin                   
FORF. : Indome, F.                              
TITTEL : Implementation of a medical data support system for environmental  
     risk assessment for the Medical Birth Registry of Norway.      
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PU-KODE: Kat 4b                                
PUBL-ID: r93003545                              
                                       
 
4
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for forebyggende medisin                   
FORF. : Irgens, L. M.                            
TITTEL : Hansen 150 years after his birth. The context of a medical discovery.
SIDEREG: s. 466-469                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Int J Leprosy                            
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003546                              
                                       
 
5
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for forebyggende medisin                   
FORF. : Irgens, L. M.                            
TITTEL : Lepra i Norge; fremdeles noe å lære?                 
SIDEREG: s. 3773-3774                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægefor                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 112                                 
PU-KODE: Kat 7                                
PUBL-ID: r93003548                              
                                       
 
6
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for forebyggende medisin                   
FORF. : Irgens, L. M.                            
TITTEL : Leprosy.                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: The making of Europe, Vol VIII 1992 Body and Mind, Hilversum.    
     (Red.:Blockmans, W. P.).                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : VIII                                 
PU-KODE: Kat 5                                
PUBL-ID: r93003547                              
                                       
 
7
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for forebyggende medisin                   
FORF. : Janssen, C. W. Jr.                          
MEDFORF: Lie, R. T.                              
MEDFORF: Bassoe, C. F.                            
MEDFORF: Maartmann-Moe, H.                          
MEDFORF: Matre, R.                              
TITTEL : The influence of the host on the course of gastric carcinoma.    
SIDEREG: s. 870-874                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Br J Cancer                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 66                                  
PU-KODE: Kat1ø                                
PUBL-ID: r93003549                              
                                       
 
8
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for forebyggende medisin                   
FORF. : Lie, R. T.                              
MEDFORF: Irgens, L. M.                            
MEDFORF: Skjærven, R.                             
MEDFORF: Reitan, J. B.                            
MEDFORF: Strand, P.                              
MEDFORF: Strand, T.                              
TITTEL : Birth Defects in Norway by Levels of External and Food Based Exposure
     to Radiation from Chernobyl.                     
SIDEREG: s. 377-388                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Am J Epidemiol                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 136                                 
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93003550                              
                                       
 
9
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for forebyggende medisin                   
FORF. : Lie, R. T.                              
TITTEL : Case-control studier av interaksjon mellom kandidatgen og      
     miljøeksposisjon, noen enkle metodiske betrakninger.         
SIDEREG: s. 4-7                                
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Norsk Epidemiologi                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
PU-KODE: Kat 8                                
PUBL-ID: r93003551                              
                                       
 
10
Doktorgradsarbeider                              
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for forebyggende medisin                   
FORF. : Lie, R. T.                              
TITTEL : Detecting changes in perinatal risks.Epidemiological studies based on
     the Medical Birth Registry of Norway, with implications for the   
     methodology of surveillance of birth defects and other conditions in 
     the newborn.                             
UTGIV. : uib                                 
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PU-KODE: Kat 4a                                
PUBL-ID: r93003555                              
                                       
 
11
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for forebyggende medisin                   
FORF. : Lie, R. T.                              
MEDFORF: Wilcox, A. J.                            
MEDFORF: Skjærven, R.                             
TITTEL : Recurrence risk of birth defects: Risk in second given a defect in  
     the first.                              
SIDEREG: s. 959-959                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Am J Epidemiol                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 136                                 
HEFTE : 8                                  
PUBL-ID: r93003552                              
                                       
 
12
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for forebyggende medisin                   
FORF. : Nordrehaug, J. E.                          
MEDFORF: Omsjø, I. H.                             
MEDFORF: Vollset, S. E.                            
TITTEL : A 3 months double blind cross over study of the effect of benazepril 
     and hydrochlorothiazide on functional class in symptomatic mild heart
     failure.                               
SIDEREG: s. 589-594                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J Int Med                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 231                                 
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93003557                              
                                       
 
13
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for forebyggende medisin                   
FORF. : Rosendahl, K.                            
MEDFORF: Markestad, T.                            
MEDFORF: Lie, R. T.                              
TITTEL : Congenital dislocation of the hip: a prospective study comparing   
     ultrasound and clinical examination.                 
SIDEREG: 91                                  
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Paediatr                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 81                                  
SAMMEND: s. 177-191                              
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93003559                              
                                       
 
14
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for forebyggende medisin                   
FORF. : Rosendahl, K.                            
MEDFORF: Markestad, T.                            
MEDFORF: Lie, R. T.                              
TITTEL : Ultrasound in the early diagnosis of congenital dislocation of the  
     hip: the significance of the hip stability versus acetabular     
     morphology.                             
SIDEREG: s. 430-433                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Pediatric Radiology                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 22                                  
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93003561                              
                                       
 
15
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for forebyggende medisin                   
FORF. : Vollset, S. E.                            
MEDFORF: Hirji, K. F.                             
TITTEL : Confounding of algorithmic efficiency by programming language in   
     exact odds ratio estimation (letter to the editor).         
SIDEREG: s. 383-384                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Epidemiology                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
PU-KODE: Kat 7                                
PUBL-ID: r93003565                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->