Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for arbeidsmedisin                      
FORF. : Dabløs, P. A.                            
MEDFORF: Ravn, P.                               
MEDFORF: Lode, T.                               
MEDFORF: Holluud, B. E.                            
TITTEL : Arbeidsulykker. I: Fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt 
     arbeidsulykker, Del I.                        
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Institutt for arbeidsmedisin                     
PUBL-ID: r93002779                              
                                       
 
2
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for arbeidsmedisin                      
FORF. : Eidsvik, S.                             
MEDFORF: Grog, K.                               
MEDFORF: Moen, B. E.                             
TITTEL : Hyperbare forhold. I: Fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer,  
     samt arbeidsulykker, Del I.                     
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Institutt for arbeidsmedisin                     
PUBL-ID: r93002780                              
                                       
 
3
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for arbeidsmedisin                      
FORF. : Kyvik, K. R.                             
MEDFORF: Brattebø, G.                             
MEDFORF: Tysnes, O.-B.                            
MEDFORF: Øyen, N.                               
MEDFORF: Sandberg, S.                             
MEDFORF: Riise, T.                              
TITTEL : Activation of blood platelets in workers exposed to organic solvents.
SIDEREG: s. 687-690                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J Occ Med                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 34                                  
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93002781                              
                                       
 
4
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for arbeidsmedisin                      
FORF. : Magnussen, S.                            
MEDFORF: Moen, B. E.                             
TITTEL : Infektiøse agens. I: Fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt
     arbeidsulykker, Del I.                        
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Institutt for arbeidsmedisin                     
PUBL-ID: r93002782                              
                                       
 
5
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for arbeidsmedisin                      
FORF. : Moen, B. E.                             
MEDFORF: Vatshelle, Å.                            
MEDFORF: Sætersdal, L.                            
MEDFORF: Skjelfjord, L.                            
MEDFORF: Præsttun, A. G.                           
MEDFORF: Berntsen, M.                             
TITTEL : Bedriftshelsetjenesten                        
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Institutt for arbeidsmedisin                     
F-SERIE: Fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer,samt arbeidsulykke    
PUBL-ID: r93002787                              
                                       
 
6
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for arbeidsmedisin                      
FORF. : Moen, B. E.                             
MEDFORF: Hollund, B. E.                            
MEDFORF: Berntsen, M.                             
MEDFORF: Flo, R.                               
MEDFORF: Kyvik, K. R.                             
TITTEL : Dekksmannskaps eksponering for kreftfremkallende stoffer på norske  
     tankskip.                              
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PU-KODE: Kat 3                                
PUBL-ID: r93002789                              
                                       
 
7
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for arbeidsmedisin                      
FORF. : Moen, B. E.                             
MEDFORF: Sandberg, S.                             
MEDFORF: Riise, T.                              
TITTEL : Driking habits and laboratory tests in seamen with and without    
     exposure to organic solvents.                    
SIDEREG: s. 364-368                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J of Studies on Alcohol                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 53                                  
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93002783                              
                                       
 
8
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for arbeidsmedisin                      
FORF. : Moen, B. E.                             
TITTEL : Forebyggende arbeidsmedisin.                     
SPRÅK : nor                                 
REDAKT.: Larsen, Ø.                              
REDAKT.: Brekke, D.                              
REDAKT.: Hagestad, K.                             
REDAKT.: Høstmark, A.                             
REDAKT.: Vellar, O. D.                            
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Samfunnsmedisin i Norge, Universitetsforlaget            
PUBL-ID: r93002785                              
                                       
 
9
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for arbeidsmedisin                      
FORF. : Moen, B. E.                             
MEDFORF: Berntsen, M.                             
MEDFORF: Sætersdal, L.                            
MEDFORF: Skjelfjord, L.                            
MEDFORF: Præsttun, A. G.                           
MEDFORF: Moe-Nilssen, R.                           
MEDFORF: Vatshelle, Å.                            
MEDFORF: Hollund, B. E.                            
TITTEL : Fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt arbeidsulykker, Del 
     I                                  
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Institutt for arbeidsmedisin                     
PUBL-ID: r93002786                              
                                       
 
10
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for arbeidsmedisin                      
FORF. : Moen, B. E.                             
TITTEL : Optisk stråling og sveising.                     
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Institutt for arbeidsmedisin                     
F-SERIE: Fys. og biol. arb.miljøfaktorer,samt arb.ulykker, Del I.       
PUBL-ID: r93002788                              
                                       
 
11
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for arbeidsmedisin                      
FORF. : Riise, T.                              
MEDFORF: Grønning, M.                             
MEDFORF: Fernández, O.                           
MEDFORF: Lauer, K.                              
MEDFORF: Midgard, R.                             
MEDFORF: Minderhoud, J. M.                          
MEDFORF: Nyland, H.                              
MEDFORF: Pálffy, G.                             
MEDFORF: Poser, S.                              
MEDFORF: Aarli, J. A.                             
TITTEL : Early prognostic factors for disability in multiple Sclerosis, a   
     European multicenter study.                     
SIDEREG: s. 21-218                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Neur Scand                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 85                                  
PU-KODE: KAt 1                                
PUBL-ID: r93002792                              
                                       
 
12
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for arbeidsmedisin                      
FORF. : Riise, T.                              
MEDFORF: Klauber, M. R.                            
TITTEL : Relationship between the degree of individual space-time clustering 
     and age at onset of disease among multiple sclerosis patients.    
SIDEREG: s. 528-532                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Int J of Epidemiology                        
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 21                                  
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93002791                              
                                       
 
13
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for arbeidsmedisin                      
FORF. : Svendsen, K.                             
MEDFORF: Hollund, B. E.                            
TITTEL : Arbeidsmiljø for kvinnelige damefrisører.              
SIDEREG: s. 4-5                                
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Yrkeshygienikeren                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
PU-KODE: Kat 8                                
PUBL-ID: r93002793                              
                                       
 
14
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for arbeidsmedisin                      
FORF. : Vatshelle, Å.                            
MEDFORF: Grimsen, S.                             
MEDFORF: Fjæringstad, H.                           
MEDFORF: Hollund, B. E.                            
TITTEL : Hørbar lyd.                             
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Institutt for arbeidsmedisin                     
F-SERIE: Fys. og biol. arb.miljøfaktorer, samt arb.ulykker, Del I.      
PUBL-ID: r93002795                              
                                       
 
15
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for arbeidsmedisin                      
FORF. : Vatshelle, Å.                            
TITTEL : Taushetsplikt.                            
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Institutt for arbeidsmedisin                     
F-SERIE: Fys. og Biol arbeidsmiljøfaktorer,samt arb.ulykker, Del I.      
PUBL-ID: r93002794                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->