Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Backe, B.                              
MEDFORF: Hunskår, S.                             
MEDFORF: Skolbekken, J. A.                          
TITTEL : General practitioners' attitudes to oestrogen prescription in the  
     menopause: A national survey in Norway.               
SIDEREG: s. 179-184                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Scand J Prim Health Care                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 10                                  
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93003246                              
                                       
 
2
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Bråtveit, A.                             
MEDFORF: Malterud, K.                             
TITTEL : Nedre luftvegsinfeksjonar hjå eldre over 70 år i Finnøy kommune. Ei 
     retrospektiv undersøking av insidens, handsaming og utkome.     
SIDEREG: s. 2751-2752                             
SPRÅK : nno                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægefor                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 112                                 
PU-KODE: Kat 8                                
PUBL-ID: r93003251                              
                                       
 
3
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Bærheim, A.                             
MEDFORF: Digranes, A.                             
MEDFORF: Hunskår, S.                             
TITTEL : Evaluation of urine sampling technique: bacterial contamination of  
     samples from women students.                     
SIDEREG: s. 241-243                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Br J Gen Pract                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 42                                  
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93003248                              
                                       
 
4
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Bærheim, A.                             
MEDFORF: Lærum, E.                              
MEDFORF: Sulheim, O.                             
TITTEL : Factors provocing lower urinary tract infection in women.      
SIDEREG: s. 72-75                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Scand J Prim Health Care                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 10                                  
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93003247                              
                                       
 
5
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Bærheim, A.                             
MEDFORF: Digranes, A.                             
MEDFORF: Hunskår, S.                             
TITTEL : Obtaining clean urine samples.                    
SIDEREG: s. 55-55                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Nurs Times                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 88                                  
PU-KODE: Kat 7                                
PUBL-ID: r93003250                              
                                       
 
6
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Bærheim, A.                             
MEDFORF: Lærum, E.                              
TITTEL : Symptomatic lower urinary tract infection induced by cooling of the 
     feet.                                
SIDEREG: s. 157-160                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Scand J Prim Health Care                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 10                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003249                              
                                       
 
7
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Bø, K.                                
MEDFORF: Hunskår, S.                             
MEDFORF: Laake, K.                              
MEDFORF: Vinsnes, A.                             
MEDFORF: Steenbuch, I.                            
TITTEL : Inkonsistens. Om ufrivillig vannlating hos kvinner og menn.     
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Universitetsforlaget, Oslo                      
PUBL-ID: r93003252                              
                                       
 
8
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Eskeland, B.                             
TITTEL : Jerntilskudd til gravide - et kontroversielt tema.          
SIDEREG: s. 2524-2524                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Utposten                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 21                                  
HEFTE : 6                                  
PU-KODE: Kat 8                                
PUBL-ID: r93003253                              
                                       
 
9
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Førde, R.                              
MEDFORF: Malterud, K.                             
MEDFORF: Bruunsgaard, D.                           
TITTEL : Antenatal care in general practice 1: A questionnaire as a clinical 
     tool for collection of information on psychosocial conditions.    
SIDEREG: s. 266-271                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Scand J Prim Health Care                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 10                                  
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93003254                              
                                       
 
10
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Førde, R.                              
MEDFORF: Malterud, K.                             
TITTEL : Atenatal care in general practice 2: Components of clinical knowledge
     which indicate need for intervention in pregnancy.          
SIDEREG: s. 272-276                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Scand J Prim Health Care                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 10                                  
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93003255                              
                                       
 
11
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Hole, K.                               
MEDFORF: Berge, O. G.                             
MEDFORF: Eide, P. K.                             
MEDFORF: Fasmer, O. B.                            
MEDFORF: Hunskår, S.                             
MEDFORF: Lund, A.                               
MEDFORF: Rosland, J. H.                            
MEDFORF: Tjølsen, A.                             
TITTEL : Modifications in nociceptive reactivity following various      
     serotonergic treatments. Methodological difficulties.        
SIDEREG: s. 137-152                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Serotonin and Pain. (Red.: Besson, J. M.).              
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Excerpta Medica, Amsterdam 1992                   
PU-KODE: Kat 2                                
PUBL-ID: r93003267                              
                                       
 
12
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Hunskår, S.                             
MEDFORF: Backe, B.                              
TITTEL : Attitudes towards and level of information on perimenopausal and   
     postmenopausal hormone replacement therapy among Norwegian women.  
SIDEREG: s. 183-194                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Maturitas                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 15                                  
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93003258                              
                                       
 
13
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Hunskår, S.                             
TITTEL : One hundred and fifty men with urinary incontinence. I. Demography  
     and medical history.                         
SIDEREG: s. 21-25                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Scand J Prim Health Care                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 10                                  
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93003256                              
                                       
 
14
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Hunskår, S.                             
TITTEL : One hundred and fifty men with urinary incontinence. II. Help seeking
     and self care.                            
SIDEREG: s. 26-29                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Scand J Prim Health Care                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 10                                  
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93003257                              
                                       
 
15
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Kristiansen, U.                           
MEDFORF: Brustad, E.                             
MEDFORF: Weinmann, K.                             
MEDFORF: Malterud, K.                             
TITTEL : Fosen-teamet. Rapport fra prøveprosj. "Psykiatrien ut til brukerne" 
     1989-91.                               
UTGIV. : Sosialdepartementet, Oslo.                      
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Rapport fra prøveprosj."Psykiatrien ut til brukerne" 1989-91.    
ÅR/DATO: 1992                                 
PU-KODE: Kat 3                                
PUBL-ID: r93003270                              
                                       
 
16
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Kyvik, K. R.                             
MEDFORF: Brattebø, G.                             
MEDFORF: Tysnes, O. -B.                            
MEDFORF: Øyen, N.                               
MEDFORF: Sandberg, S.                             
MEDFORF: Riise, T.                              
MEDFORF: Holmsen, H.                             
TITTEL : Activation of blood platelets in workers exposed to organic solvents.
SIDEREG: s. 687-692                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J Occupat Med                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 34                                  
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93003273                              
                                       
 
17
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Malterud, K.                             
TITTEL : Allmennmedisinens mandat og kompetanse. Faglig selverkjennelse    
     respekt for egne og andres grenser.                 
SIDEREG: s. 308-312                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Utposten                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 21                                  
PU-KODE: Kat 7                                
PUBL-ID: r93003295                              
                                       
 
18
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Malterud, K.                             
MEDFORF: Nessa, J.                              
MEDFORF: Vestbø, E.                              
MEDFORF: Lundetræ, N.                             
TITTEL : Allmennmedisinsk Forskning Ryfylke Rapport fra prøveperioden 1990-92.
UTGIV. : Universitetet i Bergen,Institutt for samfunnsmedisinske fag.     
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PU-KODE: Kat 3                                
PUBL-ID: r93003294                              
                                       
 
19
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Malterud, K.                             
TITTEL : Den kliniske samtale - virkelighet eller vitenskap.         
SIDEREG: s. 9-14                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Medicinsk Årbog                           
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Munksgaard, København                        
PU-KODE: Kat 6                                
PUBL-ID: r93005205                              
                                       
 
20
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Malterud, K.                             
TITTEL : Helt alminnelig - og ganske spesielt. Om å leve som lesbisk.     
SIDEREG: s. 122-125                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Utposten                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 21                                  
PU-KODE: Kat 7                                
PUBL-ID: r93003289                              
                                       
 
21
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Malterud, K.                             
MEDFORF: Westin, S.                              
MEDFORF: Lærum, E.                              
TITTEL : Hva er en vitenskapelig publikasjon? Om vitenskapelighet og     
     kulturelle hierarkier i medisinsk forskning.             
SIDEREG: s. 673-675                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægefor                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 112                                 
HEFTE : 5                                  
PU-KODE: Kat 7                                
PUBL-ID: r93003286                              
                                       
 
22
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Malterud, K.                             
TITTEL : Jeg lurer på...                           
SIDEREG: s. 51-51                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Utposten                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 21                                  
PU-KODE: Kat 7                                
PUBL-ID: r93003287                              
                                       
 
23
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Malterud, K.                             
TITTEL : Kan legevitenskapen vitenskapeliggjøres?               
SIDEREG: s. 69-84                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Medisin - kunst eller vitenskap. (Red.: Husebø, S.)         
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Ad Notam/Gyldendal, Oslo.                      
PU-KODE: Kat 6                                
PUBL-ID: r93005206                              
                                       
 
24
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Malterud, K.                             
TITTEL : Klassifiseringssystemer i teori og praksis. Rikstrygdeverket krever 
     ICPC-koder fra 1.10.1992.                      
SIDEREG: s. 2626-2627                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægefor                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 112                                 
PU-KODE: Kat 2                                
PUBL-ID: r93003291                              
                                       
 
25
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Malterud, K.                             
MEDFORF: Dahl, S.                               
TITTEL : Kvinners helseplager - "utglidning" og "utvanning".         
SIDEREG: s. 524-525                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægefor                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 112                                 
PU-KODE: Kat 7                                
PUBL-ID: r93003284                              
                                       
 
26
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Malterud, K.                             
TITTEL : Legeutdanningen år 2000 - Pasientene og forventningene.Prisoppgave. 
UTGIV. : Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet.           
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PU-KODE: Kat 3                                
PUBL-ID: r93003293                              
                                       
 
27
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Malterud, K.                             
TITTEL : Samtalen som medisinsk redskap i møter med mishandlede kvinner.   
SIDEREG: s. 96-103                              
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Mishandling og seksuelle overgrep. Legens faglige oppgaver. (Red.:  
     Bag, L, Hydle, L.)                          
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : TANO, Oslo.                             
PU-KODE: Kat 6                                
PUBL-ID: r93003290                              
                                       
 
28
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Malterud, K.                             
TITTEL : Women's "undefined" disorders - a challenge for clinical       
     communication.                            
SIDEREG: s. 299-303                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Family Practice                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 9                                  
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93003292                              
                                       
 
29
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Meland, E.                              
TITTEL : Fra Buddha og Lukas til Verdens Helseorganisasjons Ottawa-charter.  
     Tanker om forebygging og helseopplysning.              
SIDEREG: s. 208-210                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Utposten                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 21                                  
PU-KODE: Kat 7                                
PUBL-ID: r93003297                              
                                       
 
30
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Meland, E.                              
TITTEL : Omsorgens grenser.                          
SIDEREG: s. 27-28                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Legekunsten.                             
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 3                                  
PU-KODE: Kat 7                                
PUBL-ID: r93003339                              
                                       
 
31
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Meland, E.                              
TITTEL : Omsorgens grenser. Individuelle konsekvenser av den grenseløse    
     omsorgsideologi.                           
SIDEREG: s. 34-35                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Legekunsten                             
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 3                                  
PU-KODE: Kat 7                                
PUBL-ID: r93003340                              
                                       
 
32
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Meland, E.                              
TITTEL : Tro og overtro på vitenskap.                     
SIDEREG: s. 32-33                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Legekunsten                             
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 4                                  
PU-KODE: Kat 7                                
PUBL-ID: r93003337                              
                                       
 
33
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Meland, E.                              
TITTEL : Vondt i halsen - vondt i vitenskapen.                
SIDEREG: s. 5356-5356                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægefor                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 112                                 
PU-KODE: Kat 7                                
PUBL-ID: r93003296                              
                                       
 
34
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Moen, B.                               
MEDFORF: Sandberg, S.                             
MEDFORF: Riise, T.                              
TITTEL : Drinking habits and laboratory tests in seamen with and without   
     chemical exposure.                          
SIDEREG: s. 364-368                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J Stud Alcohol                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 53                                  
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93003342                              
                                       
 
35
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Nessa, J.                              
MEDFORF: Aasland, O. G.                            
MEDFORF: Haug, A. O.                             
MEDFORF: Blengsli, B.                             
TITTEL : Fosen-teamet - psykiatri på ein ny måte.               
SIDEREG: s. 2506-2507                             
SPRÅK : nno                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægefor                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 112                                 
PU-KODE: Kat 7                                
PUBL-ID: r93003343                              
                                       
 
36
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Olsen, K.                              
MEDFORF: Kjellsen, L. G.                           
MEDFORF: Ohnstad, P. M.                            
MEDFORF: Malterud, K.                             
TITTEL : Rehabiliteringsprosjektet 1990-91.Sentrum bydel/Bergen kommune.   
UTGIV. : Kommunalavdeling helse og sosiale tjenester, Bergen.         
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PU-KODE: Kat 3                                
PUBL-ID: r93003347                              
                                       
 
37
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Rosland, J. H.                            
MEDFORF: Hunskår, S.                             
MEDFORF: Broch, O. J.                             
MEDFORF: Hole, K.                               
TITTEL : Acute and long term effects of                    
     1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) in tests of   
     nociception in mice.                         
SIDEREG: s. 31-37                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Pharmacol Toxicol                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 70                                  
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93003350                              
                                       
 
38
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Sandberg, S.                             
MEDFORF: Thue, G.                               
MEDFORF: Risa, A. E.                             
TITTEL : Laboratoriet i allmennpraksis, teknologiutvikling, kvalitetskontroll 
     og samfunnsøkonomi.                         
SIDEREG: s. 119-126                              
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Innsikt og oversikt Helsetjenesteforskning 1987-92. (Red.: Piene, H.)
ÅR/DATO: 1992                                 
PU-KODE: Kat 6                                
PUBL-ID: r93003353                              
                                       
 
39
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Sandvik, H.                             
TITTEL : Ingen sammenheng mellom skarlagensfeber og giktfeber. Historisk   
     analyse fra Ytre Nordhordland 1862-84.                
SIDEREG: s. 3803-3805                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægefor                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 112                                 
PU-KODE: Kat 8                                
PUBL-ID: r93003357                              
                                       
 
40
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Sandvik, H.                             
TITTEL : Spedalskhet og arv. En distriktsleges betraktninger fra 1884.    
SIDEREG: s. 3799-3801                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægefor                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 112                                 
PU-KODE: Kat 8                                
PUBL-ID: r93003354                              
                                       
 
41
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Sandvik, H.                             
MEDFORF: Hunskår, S.                             
TITTEL : Trygdens utgifter ti sykepleieartikler ved sukkersyke 1991. Bergen. 
UTGIV. : RTV, Bergen.                             
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PU-KODE: Kat 3                                
PUBL-ID: r93003361                              
                                       
 
42
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Sandvik, H.                             
MEDFORF: Hunskår, S.                             
TITTEL : Trygdens utgifter til sykepleieartikler 1991. Bergen.        
UTGIV. : RTV, Bergen.                             
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PU-KODE: Kat 3                                
PUBL-ID: r93003359                              
                                       
 
43
Vit.konf.: Foredrag/poster med kun sammendrag i konferanserapport       
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Sandvik, Hogne                            
MEDFORF: Hunskaar, Steinar                          
     UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for      
TITTEL : Incontinence pads - prevalence of use in Norway           
STED  : Halifax, Canada                           
ÅR/DATO: 1992                                 
SIDEREG: 285-286                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Book of abstracts                          
FORLAG : Halifax                               
KONFER.: International Continence Society 22nd Annual Meeting         
EMNEORD: Inkontinens, bleier, epidemiologi                  
PUBL-ID: r95007308                              
                                       
 
44
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Sandvik, Hogne                            
MEDFORF: Hunskår, Steinar                           
     UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for      
TITTEL : Trygdens utgifter til sykepleieartikler ved sukkersyke 1991     
ÅR/DATO: 1992                                 
SIDEREG: 9                                  
ÅR/DATO: 1992                                 
TILGANG: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag / Seksjon for     
BEGRENS: n                                  
EMNEORD: Sukkersyke, diabetes, trygd, kostnader                
PU-KODE: C01                                 
PUBL-ID: r95007314                              
                                       
 
45
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Straand, J.                             
TITTEL : Arrangement for continuing medical education of GPs.         
SIDEREG: s. 135-136                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : General Practitioner Education. UK and Nordic perspectives. (Red.:  
     Lawrence, M., Pritchard, P.).                    
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Springer Verlag, London.                       
PU-KODE: Kat 2                                
PUBL-ID: r93003363                              
                                       
 
46
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Tjølsen, A.                             
MEDFORF: Berge, O.-G.                             
MEDFORF: Hunskår, S.                             
MEDFORF: Rosland, J. H.                            
MEDFORF: Hole, K.                               
TITTEL : The formalin test: an evaluation of the method.           
SIDEREG: s. 5-17                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Pain                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 51                                  
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93003364                              
                                       
 
47
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for allmennmedisin                      
FORF. : Wold, G.                               
MEDFORF: Hunskår, S.                             
TITTEL : Bruk og kast av medikamenter i hjemmet. Erfaringer fra en kommunal  
     innsamlingsaksjon.                          
SIDEREG: s. 1605-1607                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægefor                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 112                                 
PU-KODE: Kat 8                                
PUBL-ID: r93003365                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->