Det historisk-filosofiske fakultet

Filosofisk institutt

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Filosofisk institutt                     
FORF. : Brown, Erik                             
TITTEL : Vitenskapsfilosofi                          
SIDEREG: 197 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Sigma Forlag                             
PUBL-ID: r94006741                              
                                       
 
2
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-HF: Filosofisk institutt                     
FORF. : Johannessen, Kjell S.                        
     Filosofisk Institutt                         
TITTEL : "Arbeidsmåte og filosofisyn i Wittgensteins senfilosofi"       
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Uten tittel                             
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 1. årgang                              
VOLUM : nr. 1                                
PUBL-ID: r94006671                              
                                       
 
3
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-HF: Filosofisk institutt                     
FORF. : Johannessen, Kjell S.                        
     Filosofisk institutt                         
TITTEL : "Billedforståelsens kompleksitet"                  
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Nordisk estetisk tidskrift                      
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : nr. 7                                
PUBL-ID: r94006672                              
                                       
 
4
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-HF: Filosofisk institutt                     
FORF. : Johannessen, Kjell S.                        
     Filosofisk institutt                         
TITTEL : "Den umiddelbare kunstopplevelsen og dens forutsetninger"      
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Nordisk arkitekturforskning                     
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : nr. 1                                
ISSN  : 1102-5824                              
PUBL-ID: r94006673                              
                                       
 
5
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-HF: Filosofisk institutt                     
FORF. : Johannessen, Kjell S.                        
     Filosofisk institutt                         
TITTEL : "Polyani och den tysta kunskapen"                  
SPRÅK : swe                                 
TIDSKR.: Dialoger                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : nr. 22-23                              
ISSN  : 0419-0645                              
PUBL-ID: r94006674                              
                                       
 
6
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Filosofisk institutt                     
FORF. : Johannessen, Kjell S.                        
TITTEL : "Rule Following, Intransitive Understanding and Tacit Knowledge"   
SIDEREG: 21 s.                                
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Skill and Education. Reflection and Experience            
REDAKT.: Florin, Magnus                            
REDAKT.: Göranzon, Bo                            
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Springer Verlag: Berlin, London, New York              
PUBL-ID: r94006716                              
                                       
 
7
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Filosofisk institutt                     
FORF. : Johannessen, Kjell S.                        
     Filosofisk institutt                         
TITTEL : "Wittgenstein om filosofi og kunst"                 
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Billedkunstneren                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : nr. 4                                
ISSN  : 0332-723x                              
PUBL-ID: r94006675                              
                                       
 
8
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Filosofisk institutt                     
FORF. : Nordenstam, Tore                           
TITTEL : "Convention and Creativity"                     
SIDEREG: s. 259-268                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Understanding the Arts                        
REDAKT.: Ernst, J.                              
REDAKT.: Hermerén, G.                            
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Lund/ Bromeley,Kent                         
PUBL-ID: r94006861                              
                                       
 
9
Allminnelig tilgjengelige stensiler/kopier                  
INSTIT.: UiB-HF: Filosofisk institutt                     
FORF. : Nordenstam, Tore                           
TITTEL : Etikk. Klassiske tekster og aktuelle artikkler i utdrag. (andre   
     prøveopplegg)                            
UTGIV. : Filosofisk institutt, UiB                      
SPRÅK : nor                                 
REDAKT.: Nordenstam, Tore                           
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006869                              
                                       
 
10
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Filosofisk institutt                     
FORF. : Nordenstam, Tore                           
TITTEL : "Etikk og forståelse"                        
SIDEREG: s. 161-163                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Norsk filosofisk tidsskrift                     
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : des.                                 
ISSN  : 0029-1943                              
PUBL-ID: r94006863                              
                                       
 
11
Allminnelig tilgjengelige stensiler/kopier                  
INSTIT.: UiB-HF: Filosofisk institutt                     
FORF. : Nordenstam, Tore                           
TITTEL : Kompendium for kurset - Foretaksetikk                
UTGIV. : Norges Handelshøyskole                        
ISSN  : 0803-4877                              
SPRÅK : nor                                 
REDAKT.: Nordenstam, Tore                           
REDAKT.: Ims, Knut J.                             
REDAKT.: Rynning, Helge                            
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006867                              
                                       
 
12
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift (ISSN)               
INSTIT.: UiB-HF: Filosofisk institutt                     
FORF. : Skilleås, Ole Martin                         
TITTEL : "`Adjectival Insistence' and `Delayed Decoding'. An Analysis"    
SIDEREG: s. 79-81                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: The Conradian                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 17                                  
PUBL-ID: r94006901                              
                                       
 
13
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Filosofisk institutt                     
FORF. : Skirbekk, Gunnar                           
TITTEL : "Austmannalaget 90 år"                        
SIDEREG: s. 17-24                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Årbok for Glåmdalen                         
REDAKT.: Skirbekk, Gunnar                           
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Elverum                               
PUBL-ID: r94006699                              
                                       
 
14
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Filosofisk institutt                     
FORF. : Skirbekk, Gunnar                           
TITTEL : "Ecological Crisis and Technological Expertis"            
SIDEREG: s. 108-120                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Humanistic Perspectives on Technology, Development and Environment  
REDAKT.: Sejersted, F.                            
REDAKT.: Moser, I.                              
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Centre for Technology and Culture (Oslo)               
PUBL-ID: r94006696                              
                                       
 
15
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Filosofisk institutt                     
FORF. : Skirbekk, Gunnar                           
TITTEL : "Ethical Gradualism?"                        
SIDEREG: s. 26-74                               
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Modernitet - differensiering og rasjonalisering. Årbok 1990     
REDAKT.: Gilje, Nils                             
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006694                              
                                       
 
16
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Filosofisk institutt                     
FORF. : Skirbekk, Gunnar                           
TITTEL : "Modernitet - eit tvetydig prosjekt?"                
SIDEREG: s. 29-41                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Handling, norm och rationalitet                   
REDAKT.: Bertilsson, M.                            
REDAKT.: Molander, A.                             
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Ariadne/Daidalos (Bergen)                      
PUBL-ID: r94006695                              
                                       
 
17
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Filosofisk institutt                     
FORF. : Skirbekk, Gunnar                           
TITTEL : "The Beauty and the Beast"                      
SIDEREG: s. 91-107                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Ecology and Ethics                          
REDAKT.: Øfsti, A.                              
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Nordland Akademi for kunst og vitenskap (Melbu)           
PUBL-ID: r94006697                              
                                       
 
18
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Filosofisk institutt                     
FORF. : Skirbekk, Gunnar                           
TITTEL : "The World Reconsidered: A Brief Aggiornomento for Leftist      
     Intellectuals"                            
SIDEREG: s. 121-136                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Between Totalitarianism and Postmodernity              
REDAKT.: Beilharz, P.                             
REDAKT.: Robinson, G.                             
REDAKT.: Rundell, J.                             
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : MIT Press, Cambridge, MA                       
PUBL-ID: r94006693                              
                                       
 
19
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Filosofisk institutt                     
FORF. : Skirbekk, Gunnar                           
TITTEL : "Årboka - i 51 år"                          
SIDEREG: s. 13-16                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Årbok for Glåmdalen                         
REDAKT.: Skirbekk, Gunnar                           
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Elverum                               
PUBL-ID: r94006698                              
                                       
 
20
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Filosofisk institutt                     
FORF. : Songe-Møller, Vigdis                         
TITTEL : "Barnet: fraværende eller potensiell voksen"             
SIDEREG: s. 141-152                              
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Mennesket på godt og vondt                      
REDAKT.: Mosevoll, A.                             
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Lærerakademis årsskrift 1991/92, NLA-forlaget, Bergen        
PUBL-ID: r94006712                              
                                       
 
21
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Filosofisk institutt                     
FORF. : Utaker, Arild                            
TITTEL : "Fiksjonenes språk"                         
SIDEREG: s. 32-39                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Vinduet                               
ÅR/DATO: 1992                                 
ISSN  : 0042-6288                              
PUBL-ID: r94006686                              
                                       
 
22
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Filosofisk institutt                     
FORF. : Utaker, Arild                            
TITTEL : "Form in Language: Wittgenstein and structuralism"          
SIDEREG: s.199-215                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Wittgenstein and Contemporary Theories of Language          
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Skriftserien fra Wittgensteinarkivet ved UiB, nr.5          
PUBL-ID: r94006687                              
                                       
 
23
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Filosofisk institutt                     
FORF. : Utaker, Arild                            
TITTEL : "Skrift, tale og språk: Jacques Derrida og nyere språktenkning"   
SIDEREG: s. 120-135                              
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Teori og Narrasjon                          
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Ariadne                               
PUBL-ID: r94006688                              
                                       
 
24
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Filosofisk institutt                     
FORF. : Venneslan, Knut                           
TITTEL : Arbeidsdeling, arbeidsorganisering og kjønnsrolleproblematikken   
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Senter for humanistisk kvinneforskning, Bergen            
F-SERIE: Skriftserien nr. 3                          
PUBL-ID: r94006904                              
                                       
 
25
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Filosofisk institutt                     
FORF. : Venneslan, Knut                           
TITTEL : Overgangsproblemet hos Kant. En interpretasjon av de to innledningene
     til "Kritik der Urteilskraft"                    
SIDEREG: 360 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Filosofisk institutt, UiB                      
F-SERIE: Skriftserien nr. 5                          
PUBL-ID: r94006903                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->