Det medisinske fakultet

Institutt for klinisk biologi, Fysiologisk seksjon (til 1993)

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for klinisk biologi                
     Fysiologisk seksjon (til 1993)                    
FORF. : Johannessen, K. A.                          
MEDFORF: Mygland, Å.                             
MEDFORF: Gilhus, N. E.                            
MEDFORF: Aarli, J.                              
MEDFORF: Vik-Mo, H.                              
TITTEL : Left ventricular function in myasthenia gravis.           
SIDEREG: s. 129-132                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Am J Cardiol                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 69                                  
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93003117                              
                                       
 
2
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for klinisk biologi                
     Fysiologisk seksjon (til 1993)                    
FORF. : Norgård, G.                             
MEDFORF: Vik-Mo, H.                              
TITTEL : Effects of respiration on right ventricular size and function: An  
     echocardiographic study.                       
SIDEREG: s. 136-140                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Ped Cardiol                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 13                                  
PU-KODE: Kat 2                                
PUBL-ID: r93003118                              
                                       
 
3
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for klinisk biologi                
     Fysiologisk seksjon (til 1993)                    
FORF. : Vik-Mo, G.                              
MEDFORF: Johannessen, K. A.                          
MEDFORF: Kuiper, K.                              
TITTEL : Kontroll av pasientar etter koronar angioplastikk.          
SIDEREG: s. 3-7                                
SPRÅK : nno                                 
TIDSKR.: Hjerteforum                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 5                                  
PU-KODE: Kat 8                                
PUBL-ID: r93003121                              
                                       
 
4
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for klinisk biologi                
     Fysiologisk seksjon (til 1993)                    
FORF. : Vik-Mo, H.                              
MEDFORF: Bjørkhaug, A.                            
MEDFORF: Danielsen, R.                            
MEDFORF: Følling, M.                             
MEDFORF: Kloster, Y.                             
MEDFORF: Skinningsrud, K.                           
TITTEL : Addition of sodium to the nonionic contrast medium iohecol used for 
     coronary angiography in man.                     
SIDEREG: s. 485-489                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Radiologica                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 33                                  
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93003120                              
                                       
 
5
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for klinisk biologi                
     Fysiologisk seksjon (til 1993)                    
FORF. : Vik-Mo, H.                              
MEDFORF: Johannessen, K. A.                          
TITTEL : Angina pectoris etter koronar angioplastikk. Restenose eller     
     ufullstendig revaskularisering.                   
SIDEREG: s. 1433-S                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforening                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 112                                 
PU-KODE: Kat 8                                
PUBL-ID: r93003119                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->