Det medisinske fakultet

Felleslaboratorium for bioteknologi (til 1996)

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-Med: Felleslaboratorium for bioteknologi (til 1996)       
FORF. : Bedringaas, S. L.                          
TITTEL : Tranfeksjon av den humane thyrocyt cellelinjen SGHTL-34 med oncogener
     og optimalisering av tranfeksjonsbetingelser.            
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002952                              
                                       
 
2
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Felleslaboratorium for bioteknologi (til 1996)       
FORF. : Fjose, A.                              
MEDFORF: Njølstad, P. R.                           
MEDFORF: Nornes, S.                              
MEDFORF: Molven, A.                              
MEDFORF: Kraus, S.                              
TITTEL : Structure and early embryonic expression of the zebrafish engrailed-2
     gene.                                
SIDEREG: 51-62                                
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Mechan Dev                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 39                                  
PUBL-ID: r93002953                              
                                       
 
3
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Felleslaboratorium for bioteknologi (til 1996)       
FORF. : Helland, D. E.                            
TITTEL : Genteknologi og AIDS-forskning.                   
SIDEREG: 125-130                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Genteknologi og samfunn. "Hvitbok" om genteknolog, red. Prydz H.   
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002954                              
                                       
 
4
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Felleslaboratorium for bioteknologi (til 1996)       
FORF. : Helland, D. E.                            
TITTEL : Genterapi - nytt håp for mange pasientgrupper.            
SIDEREG: 47-51                                
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Genteknologi og samfunn. "Hvitbok" om genteknolog, red. Prydz H.   
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002955                              
                                       
 
5
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-Med: Felleslaboratorium for bioteknologi (til 1996)       
FORF. : Hope, L.                               
TITTEL : Chracterization of anti-tat monoclonal antibodies and their potential
     function in vivo.                          
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002956                              
                                       
 
6
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Felleslaboratorium for bioteknologi (til 1996)       
FORF. : Hordvik, I.                             
MEDFORF: Voie, A. M.                             
MEDFORF: Glette, J.                              
MEDFORF: Male, M.                               
MEDFORF: Endresen, C.                             
TITTEL : Cloning and sequence analysis of two isotopic IgM heavy chain genes 
     from Atlantic salmon, Salmo salar L.                 
SIDEREG: 2957-2962                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Eur J Immunol                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 22                                  
PUBL-ID: r93002957                              
                                       
 
7
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Felleslaboratorium for bioteknologi (til 1996)       
FORF. : Huq, I.                               
MEDFORF: Haukanes, B.-I.                           
MEDFORF: Helland, D. E.                            
TITTEL : Purification to homogeneity and characterization of a        
     redoxyendonuclease from calf thymus.                 
SIDEREG: 833-839                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Eur J Biochem                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 206                                 
PUBL-ID: r93002958                              
                                       
 
8
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-Med: Felleslaboratorium for bioteknologi (til 1996)       
FORF. : Kannapiran, A.                            
TITTEL : Expression of HIV-1 ribonuclease H in E.Coli.            
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002960                              
                                       
 
9
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-Med: Felleslaboratorium for bioteknologi (til 1996)       
FORF. : Knappskog, P. M.                           
TITTEL : Ekspresjon av normal og mutant human-fenylalin hydrokylase i     
     Escherichia coli.                          
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002961                              
                                       
 
10
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Felleslaboratorium for bioteknologi (til 1996)       
FORF. : Li, M.                                
MEDFORF: Stern, B.                              
     UiB-Med: Felleslaboratorium for bioteknologi             
MEDFORF: Kamp, D.                               
TITTEL : Ultrafast plasmid preparation for rapid transformation.       
SIDEREG: 10-12                                
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: BioTechniques                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 13                                  
PUBL-ID: r93002962                              
                                       
 
11
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Felleslaboratorium for bioteknologi (til 1996)       
FORF. : Male, R.                               
MEDFORF: Nerland, A. H.                            
MEDFORF: Lorens, J. B.                            
MEDFORF: Telle, W.                              
MEDFORF: Lossius, I.                             
MEDFORF: Totland, G. K.                            
TITTEL : The complete nucleotide sequence of the Atlantic salmon growth    
     hormone I gene.                           
SIDEREG: 345-348                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Biochimica et Biophysica Acta                    
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1130                                 
PUBL-ID: r93002963                              
                                       
 
12
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-Med: Felleslaboratorium for bioteknologi (til 1996)       
FORF. : Markussen, F. H.                           
TITTEL : Uracil-DNA glycosylase: subcellular localization of a human DNA   
     repair enzyme shared by the nucleus and the mitochondria.      
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002964                              
                                       
 
13
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Felleslaboratorium for bioteknologi (til 1996)       
FORF. : Molven, A.                              
MEDFORF: Hordvik, I.                             
MEDFORF: Njølstad, P. R.                           
MEDFORF: Gheulue, M. van                           
MEDFORF: Fjose, A.                              
TITTEL : The zebrafish homeobox gene Hox(zf-114): primary structure,     
     expression pattern and evolutionary aspects.             
SIDEREG: 229-237                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Int J Dev Biol                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 36                                  
PUBL-ID: r93002965                              
                                       
 
14
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-Med: Felleslaboratorium for bioteknologi (til 1996)       
FORF. : Oddsen, O. G.                            
TITTEL : PCR diagnostikk av den fiskepatogene bakterien Renibacterium     
     salmoninarum.                            
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002966                              
                                       
 
15
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Felleslaboratorium for bioteknologi (til 1996)       
FORF. : Olsen, L. C.                             
MEDFORF: Aasland, R.                             
MEDFORF: Krokan, H. E.                            
MEDFORF: Helland, D. E.                            
TITTEL : Human uracil DNA glycosylase cDNA complements E.coli ung mutants.  
SIDEREG: 4473-4478                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Nucleic Acid Res                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 19                                  
PUBL-ID: r93002967                              
                                       
 
16
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Felleslaboratorium for bioteknologi (til 1996)       
FORF. : Slupphaug, G.                            
MEDFORF: Olsen, L. C.                             
MEDFORF: Helland, D. E.                            
MEDFORF: Aasland, R.                             
MEDFORF: Krokan, H. E.                            
TITTEL : Cell cycle regulation and in vitro hybrid arrest analysis of the   
     major human uracil-DNA glycosylase.                 
SIDEREG: 5131-5137                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Nucleic Acid Res                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 19                                  
PUBL-ID: r93002970                              
                                       
 
17
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-Med: Felleslaboratorium for bioteknologi (til 1996)       
FORF. : Somasuntharam, V.                          
TITTEL : Recombunational Enhancer in in vivo study of distant regulation on  
     the G inversion.                           
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002971                              
                                       
 
18
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Felleslaboratorium for bioteknologi (til 1996)       
FORF. : Sommerfelt, H.                            
MEDFORF: Grewal, H. M. S.                           
MEDFORF: Svennerholm, A. M.                          
MEDFORF: Gaastra, P.                             
MEDFORF: Flood, G.                              
MEDFORF: Viboud, G.                              
MEDFORF: Bhan, M. K.                             
TITTEL : Genetic relationship of putative colonization factor 0166 to     
     colonization antigen 1 and coli surface antigen 4 of enterotoxigenic 
     Escherichia coli.                          
SIDEREG: 3799-3806                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Infection and Immunity                        
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 60                                  
PUBL-ID: r93002973                              
                                       
 
19
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Felleslaboratorium for bioteknologi (til 1996)       
FORF. : Sommerfelt, H.                            
MEDFORF: Grewal, H. M. S.                           
MEDFORF: Gaastra, W.                             
MEDFORF: Svennerholm, A. M.                          
MEDFORF: Bhan, M. K.                             
TITTEL : Use of nonradioactive DNA Hybridization for the identification of  
     enterotoxigenic Escherichia coli harboring genes for colonization  
     factor antigen/1, coli surface antigen 4 and putative colonization  
     factor 0166.                             
SIDEREG: 1823-1828                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J Clin Microbiol                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 30                                  
PUBL-ID: r93002972                              
                                       
 
20
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Felleslaboratorium for bioteknologi (til 1996)       
FORF. : Szilvay, A. M.                            
     UiB-Med: Felleslaboratorium for bioteknologi             
MEDFORF: Nornes, S.                              
MEDFORF: Haugan, I. R.                            
     UiB-Med: Felleslaboratorium for bioteknologi             
MEDFORF: Olsen, L. C.                             
MEDFORF: Prasad, V. R.                            
MEDFORF: Endresen, C.                             
MEDFORF: Goff, S. P.                             
MEDFORF: Helland, D. E.                            
TITTEL : Epitope mapping of HIV-1 reverse transcriptase with monoclonal    
     antibodies which inhibit the polymerase and the RNaseH activities.  
SIDEREG: 647-657                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J Acq Imm Def Syndr                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 5                                  
PUBL-ID: r93002969                              
                                       
 
21
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-Med: Felleslaboratorium for bioteknologi (til 1996)       
FORF. : Tangstad, G. Johannessen                       
TITTEL : Strategier for immunoaffinitetsrensing av TrpE fusjonsproteine med  
     med monoklonale antistoffer.                     
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002959                              
                                       
 
22
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-Med: Felleslaboratorium for bioteknologi (til 1996)       
FORF. : Thune, K. Stangeland                         
TITTEL : Screening for mutations in the human phenylalanine hydroxylase gene 
     by using the PCR-SSCP technique.                   
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002968                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->