Det historisk-filosofiske fakultet

Etno-folkloristisk institutt (til 1993)

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Akman, Haci                             
TITTEL : Familieoppløsning og årsak.                     
STED  : Lindås kommune                            
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006225                              
                                       
 
2
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Akman, Haci                             
TITTEL : Flyktninger og helsesektoren (nærheten).               
STED  : Fysioterapi Høyskole, Bergen                     
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006224                              
                                       
 
3
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Akman, Haci                             
TITTEL : Tabuforestillinger hos kvinner i eksil.               
STED  : Kreftforeningen ved Haukeland Sykehus                
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006223                              
                                       
 
4
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Akman, Haci                             
TITTEL : Tilpasningsproblemer i eksil i Norge.                
STED  : Rotary Klubb, Sentrum Bergen                     
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006227                              
                                       
 
5
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Akman, Haci                             
TITTEL : Vert samfunn og flyktninger.                     
STED  : Rotary Klubb Sør, Fana                        
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006226                              
                                       
 
6
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Alver, Bente G.                           
TITTEL : Døden i billedet.                          
STED  : Tromsø                                
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : dan                                 
KONFER.: Døden i tegn og billede.                       
PUBL-ID: r94006233                              
                                       
 
7
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Alver, Bente g.                           
TITTEL : Har læger brug for at vide noget om kultur.             
STED  : Universitetet i Tromsø                        
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : dan                                 
PUBL-ID: r94006231                              
                                       
 
8
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Alver, Bente G.                           
TITTEL : Heksen i norsk tradition.                      
STED  : Universitetet i Oslo                         
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : dan                                 
PUBL-ID: r94006232                              
                                       
 
9
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Alver, Bente G.                           
TITTEL : Kultur og helse.                           
STED  : Universitetet i Tromsø                        
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : dan                                 
PUBL-ID: r94006230                              
                                       
 
10
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Alver, Bente g.                           
TITTEL : Om at eje verden og vore informanter! Forskningsetik og kravet om  
     nærhed til individ og felt.                     
STED  : Åland                                
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : dan                                 
KONFER.: Det nordiske forskerkursus "Folklore og Etik"            
PUBL-ID: r94006229                              
                                       
 
11
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Alver, Bente G.                           
TITTEL : Vanskæbne og fulgod lykke. Folkelig forståelse af sygdom og sundhet 
     (plenumsforedrag).                          
STED  : Fyn                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : dan                                 
KONFER.: Nordisk forskersymposium om humanistisk sundhetsforskning      
PUBL-ID: r94006228                              
                                       
 
12
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Alver, Brynjulf                           
TITTEL : The Epic Laws of Folk Narrative.                   
STED  : København                              
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: Minneseminar for Bengt Holbek                    
PUBL-ID: r94006234                              
                                       
 
13
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Espeland, Wigdis                           
TITTEL : Norske folkedanstradisjonar.                     
STED  : Ole Bull akademiet på Voss                      
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nno                                 
PUBL-ID: r94006235                              
                                       
 
14
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Fjell, Tove                             
TITTEL : Kommunikasjon på helsekontoret.                   
STED  : Den Norske Kreftforeningen                      
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006237                              
                                       
 
15
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Fjell, Tove                             
TITTEL : Om innvandrerkvinners møte med det norske helsevesen.        
STED  : Internasjonalt Kultursenter og Museum                
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006238                              
                                       
 
16
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Fjell, Tove                             
TITTEL : Problematisering av det hverdagslige kulturbegrepet.         
STED  : Folkeuniversitetet                          
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006236                              
                                       
 
17
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Gjertsen, Ingrid                           
TITTEL : Arne Bjørndals samling.                       
SIDEREG: s. 111-114                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Årbok for norsk folkemusikk                     
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 1992                                 
ISSN  : 0803-5954                              
EMNEORD: folkemusikk-arkiv, innholdsfortegnelse, rapport, brukerorientering, 
     innsamling, forskning                        
PUBL-ID: r94005287                              
                                       
 
18
Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter     
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Gjertsen, Ingrid                           
TITTEL : Gjest i platesamlingen (kl. 8.05)                  
STED  : Oslo                                 
ÅR/DATO: 1992-04-05                              
SPRÅK : nor                                 
ANN-ORG: NRK-radio                              
EMNEORD: folkemusikk, klassisk musikk, kontakt mellom musikktradisjonene   
     religiøs tradisjon, profan tradisjon                 
PUBL-ID: r94005289                              
                                       
 
19
Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.)                    
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Gjertsen, Ingrid                           
MEDFORF: Dregelid, Håkon                           
TITTEL : Nils Borge 1892-1992. (Lydkassett + hefte m/noter)          
STED  : Voss/Bergen                             
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
ANN-ORG: Voss Spelemannslag og Arne Bjørndals samling             
EMNEORD: folkemusikk, hardingfele, Voss, Borge Nils, lydkassett-hefte m noter 
PUBL-ID: r94005288                              
                                       
 
20
Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.)                    
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Gjertsen, Ingrid                           
MEDFORF: Hamre, Knut                             
TITTEL : Ole O. Fykse. Religiøse folketonar frå Hardanger. (Lydkassett)    
STED  : Hardanger (Utne)/Bergen                       
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nno                                 
ANN-ORG: Hardanger Folkemusikksamling og Arne Bjørndals samling        
EMNEORD: folkemusikk, religiøse folketoner, Fykse Ole O, Hardanger, lydkassett
PUBL-ID: r94005290                              
                                       
 
21
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Harris, Christopher John                       
TITTEL : Bomiljøet og sosialboligbygging i norske byer.            
STED  : Universitetet i Oslo                         
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006241                              
                                       
 
22
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Harris, Christopher John                       
TITTEL : Elsesros melteri og brennevinsbrenneri.               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Gamle Bergens årbok                         
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 1992                                 
VOLUM : 82                                  
ISBN  : 82 90780 06 0                            
ISSN  : 0431-0047                              
PUBL-ID: r94005285                              
                                       
 
23
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Harris, Christopher John                       
TITTEL : Et tradisjonelt bergenshandverk - repslaging.            
STED  : Vestlandske folkekunstlag                      
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006240                              
                                       
 
24
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Harris, Christopher John                       
TITTEL : Problemstillinger knyttet til bolig og boligforhold - et urbant   
     eksempel.                              
STED  : Åsgårdstrand                             
ÅR/DATO: 1992-06-11                              
SIDEREG: s 59-75                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Hus, hjem og innbo : forskningsstatus - forskningsstrategier.    
FORLAG : NAVF                                 
ISBN  : 82 7216 807 3                            
KONFER.: Museumsnettverket 1.                         
SAMMEND: Tilknyttet prosjekt: NAVF. Sunne boliger for de ubemidlede.     
PUBL-ID: r94005286                              
                                       
 
25
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Harris, Christopher John                       
TITTEL : Repslaging frå kunsthandverk til tekstilindustri.          
STED  : Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design             
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nno                                 
KONFER.: Kryss Crossing Borders                        
PUBL-ID: r94006242                              
                                       
 
26
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Harris, Christopher John                       
TITTEL : Repslaging i Bergen.                         
STED  : KFUM - Old Boys                           
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006239                              
                                       
 
27
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Reiakvam, Oddlaug                          
TITTEL : Etnologi: Forskningsprogram eller "Norge rundt"-program?       
     (obligatorisk indlæg i vitskapsteori)                
ÅR/DATO: 1992-05-17                              
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006243                              
                                       
 
28
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Reiakvam, Oddlaug                          
TITTEL : Familielivet - fotografisk sett.                   
SIDEREG: s. 35-49                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Bildet lever! Bidrag til norsk fotohistorie.             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 6                                  
FORLAG : Norsk Fotohistorisk Forening                     
ISBN  : 82 990735 4 5                            
EMNEORD: fotografi, etnologi, kulturanalyse                  
PUBL-ID: r94005281                              
                                       
 
29
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Reiakvam, Oddlaug                          
TITTEL : Fotografi - gjenstand. Motsetnad eller samvirke.           
SPRÅK : nno                                 
BOK  : Fotografi medium - middel - mål. Rapport fra nordisk konferanse om  
     fotobevaring i Sandefjord 1991.                   
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006222                              
                                       
 
30
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Reme, Eva                              
TITTEL : Pictures and Personal Identity. Subject and Authenticity in Modern  
     Cultural Forms.                           
STED  : Øystese, Hardanger                          
ÅR/DATO: 1992-11-27                              
SPRÅK : eng                                 
PUBL-ID: r94006244                              
                                       
 
31
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Selberg, Torunn                           
TITTEL : Det er mer mellom himmel og jord... Folks forståelse av virkeligheten
     ut fra forestillingen om sykdom og behandling.            
SIDEREG: 238 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Vett og Viten                            
ISBN  : 82 412 0081 1                            
PUBL-ID: r94005282                              
                                       
 
32
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Selberg, Torunn                           
TITTEL : Folkemedisin og alternativ medisin.                 
STED  : Fyn                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Seminaret Humanistisk Sundhedsforskning               
PUBL-ID: r94006245                              
                                       
 
33
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Selberg, Torunn                           
TITTEL : Folklore and mass media.                       
STED  : Åbo                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Nordisk-baltisk symposium (arr. av NIF)               
PUBL-ID: r94006247                              
                                       
 
34
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Selberg, Torunn                           
TITTEL : Folklore og massemedier.                       
STED  : Etnologiska institusjonen, Universitetet i Lund           
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006249                              
                                       
 
35
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Selberg, Torunn                           
TITTEL : Folklore og massemedier.                       
STED  : Folkloristiska Institutionen, Åbo Akademi              
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006250                              
                                       
 
36
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Selberg, Torunn                           
TITTEL : "Jeg er så takknemlig for at jeg har fått lov til å hjelpe." En   
     folkelig helbreders livshistorie.                  
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Arbeidsnotat (NAVFs sekretariat for kvinneforskning)         
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 1                                  
ISBN  : 82 7216 747 6                            
ISSN  : 0802-0272                              
SAMMEND: Tittel på rapport: Kjønn i kjempers fedreland. Forskerblikk på kultur
     og identitet. Rapport fra konferanse 10-11 oktober 1991, Norsk    
     Folkemuseum, Oslo. 238 s.                      
PUBL-ID: r94005283                              
                                       
 
37
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Selberg, Torunn                           
TITTEL : Nordamerikansk folkloristikk og dens relevans for nordisk      
     folkloristikk. Kommentar til foredrag.                
STED  : Torshavn                               
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: NIF's seminar: Hvor er centrum for folkloristisk forskning?     
PUBL-ID: r94006248                              
                                       
 
38
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Selberg, Torunn                           
TITTEL : "Så hyggjeleg me hadde det i lag før TV'en kom." Om fjernsyn og   
     nostalgi.                              
SIDEREG: s. 62-67                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tradisjon                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 22                                  
ISSN  : 0332-5997                              
PUBL-ID: r94005284                              
                                       
 
39
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Selberg, Torunn                           
TITTEL : The Life History of a Folk Healer.                  
STED  : Innsbruck                              
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: ISFNR kongress. 10                          
PUBL-ID: r94006246                              
                                       
 
40
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Ågotnes, Hans-Jacob                         
TITTEL : Dokumentasjon av arbeidsprosessen. Erfaringer frå skipsbygging.   
STED  : Victoria Hotell, Florø                        
ÅR/DATO: 1992-10-21                              
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Fartøyvern i Norge. Kunnskapsbehov (Arr. av NAVF/FOK-programmet i  
     samarbeid med Riksantikvaren og Norsk Forening for Fartøyvern)    
PUBL-ID: r94006252                              
                                       
 
41
Annet                                     
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Ågotnes, Hans-Jacob                         
TITTEL : Kommentarinnlegg til Ingar Kaldals doktoravhandling "Arbeid og miljø 
     ved Follafoss tresliperi og Ranheims Papirfabrikk 1920-1970".    
STED  : Historisk Institutt, Universitetet i Trondheim            
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006253                              
                                       
 
42
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Etno-folkloristisk institutt (til 1993)           
FORF. : Ågotnes, Hans-Jacob                         
TITTEL : Transnational information and consultation in the Nordic countries. 
STED  : University of Warwick                        
ÅR/DATO: 1992-04-27                              
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: The European Works Council: Setting the research agenda       
PUBL-ID: r94006251                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->