Det medisinske fakultet

Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt, (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Aarli, J. A.                             
MEDFORF: Gilhus, N. E.                            
MEDFORF: Matre, R.                              
TITTEL : Myasthenia gravis with thymoma is not associated with an increased  
     incidence of non-muscle autoimmune disorders.            
SIDEREG: s. 159-162                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Autoimmunity                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 11                                  
PUBL-ID: r93003037                              
                                       
 
2
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Aarli, J.                              
MEDFORF: Haukenes, G.                             
TITTEL : Postviralt tretthetssyndrom. En orientering for leger.        
SIDEREG: 21                                  
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003036                              
                                       
 
3
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Aarli, Å.                              
MEDFORF: Thunold, S.                             
MEDFORF: Eid, T.                               
MEDFORF: Matre, R.                              
TITTEL : Structurally distinct Fc receptors for IgG in normal human kidney.  
SIDEREG: s. 621                                
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Scandinavian journal of immunology                  
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 36                                  
ISSN  : 0300-9475                              
PUBL-ID: r93003038                              
                                       
 
4
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Bakken, V.                              
TITTEL : "Heat shock" proteiner (HSPs) eller stressproteiner. Biologiske   
     egenskaper.                             
SIDEREG: s. 7-13                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: NBS-nytt                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 4                                  
PUBL-ID: r93002976                              
                                       
 
5
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Bernhoft, C.-H.                           
MEDFORF: Hansen, O. K.                            
MEDFORF: Solheim, E.                             
MEDFORF: Skaug, N.                              
TITTEL : Tar pasienten medisinen vi foreskriver?               
SIDEREG: 504-507                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Den norske tannlegeforenings tidende                 
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 102                                 
ISSN  : 0029-2303                              
PUBL-ID: r93002978                              
                                       
 
6
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Bærheim, A.                             
MEDFORF: Digranes, A.                             
MEDFORF: Hunskår, S.                             
TITTEL : Evaluation of urine sampling technique: bacterial contamination of  
     samples from women.                         
SIDEREG: s. 241-243                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: The British journal of general practice               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 42                                  
ISSN  : 0960-1643                              
PUBL-ID: r93002979                              
                                       
 
7
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Carlsten, H.                             
MEDFORF: Nilsson, N.                             
MEDFORF: Jonsson, R.                             
MEDFORF: Bäckman, K.                             
MEDFORF: Holmdahl, R.                             
MEDFORF: Tarkowski, A.                            
TITTEL : Estrogen accelerates immune complex glomerulonephritis but      
     ameliorates T cell-mediated vasculitis and sialadenitis in autoimmune
     MRL lpr/lpr in mice.                         
SIDEREG: s. 190-202                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Cellular immunology                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 144                                 
ISSN  : 0008-8749                              
PUBL-ID: r93002981                              
                                       
 
8
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Dahlén, G.                             
MEDFORF: Jonsson, R.                             
MEDFORF: Øhmann, S.-C.                            
MEDFORF: Nilsen, R.                              
MEDFORF: Møller, Å.                              
TITTEL : Infections of the oral mucosa and submucosa.             
SIDEREG: s. 476-491                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Contemporary oral microbiology and immunology.            
REDAKT.: Slots, Jørgen                            
REDAKT.: Taubman, Martin A.                          
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Mosby-Year Book                           
ISBN  : 080165159x                              
PUBL-ID: r93002982                              
                                       
 
9
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Dargemont, Catherine                         
MEDFORF: Kühn, Lucas                             
TITTEL : Export of mRNA from Microinjected Nuclei of Xenopus laevis 
     Oocytes.                               
SIDEREG: 1-9                                 
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: The Journal of Cell Biology                     
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 118                                 
HEFTE : 1                                  
ISSN  : 0021-9525                              
SAMMEND: Export of mRNA from the nucleus to the cytoplasm was studied in   
     mature Xenopus laevis oocytes. In vitro transscribed, capped
     32P-labeled mRNA was microinjectedinto nuclei, and its  
     appearance in the cytoplasm measured by counting radioactivity or by 
     RNA extraction and gel electrophoresis. Both for an 3.0-kb      
     transferrin receptor mRNA and a 2.0-kb 4F2 antigen heavy chain mRNA 
     we found saturable transport with an appearent Km of 3.6 X
     108 molecules per oocyte nuclus was ~2 min at       
     200C. At higher concentration of injected mRNA this    
     half-time was prolonged, and rhe naximal transport rate was reached 
     at ~1.6 X 108 molecules/min. mRNA transport showed    
     properties of an energy-dependent mechanism, since it was inhibited 
     at 40C or by ATP depletion. Co-injection of the cap    
     dinucleotide m7>GpppG blocked the export effectively,   
     suggesting a role for the cap in this process. The export was also  
     inhibited by the pre-injection of wheat germ agglutinin. The effect 
     of the lecitin was specific and abolished by co-injection of     
     N-acetylglucosamine. Finally, we found significant competitive    
     inhibition in mRNA export by the presence of tRNA. Our results sugges
     suggest that mRNA transport is a fasc ilitated process which may   
     share common steos with tRNA transport. Preliminary gel retardation 
     experim                               
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r96005499                              
                                       
 
10
Doktorgradsarbeider                              
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Dielly, S. A.                            
TITTEL : Comparison of antimicrobial susceptibility patterns of some bacterial
     isolates and prevalence of antibodies to some common pathogens from 
     HIV-1 infected patients and HIV-1 seronegative controls. (Tanzaniansk
     M.Med (Microbiol.) grad.)                      
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002984                              
                                       
 
11
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Haaheim, L. R.                            
MEDFORF: Flugsrud, L. B.                           
TITTEL : Influenza epidemiological data presented at the WHO meeting on strain
     composition for inactivated influenza vaccines for use in the season 
     1992/93.                               
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003008                              
                                       
 
12
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Haaheim, L. R.                            
MEDFORF: Jonsson, R.                             
TITTEL : Rapid quality evaluation of hybridomas using ELISPOT and cell-ELISA 
     techniques.                             
SIDEREG: s. 135-142                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Immunology letters                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 34                                  
ISSN  : 0165-2478                              
PUBL-ID: r93003009                              
                                       
 
13
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Haukenes, G.                             
MEDFORF: Brinchmann-Hansen, K.                        
MEDFORF: Macovei, O.                             
TITTEL : Prevalence of hepatitis B and C and HIV antibodies in a Romanian   
     orphanage.                              
SIDEREG: s. 757-761                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: APMIS                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 100                                 
ISSN  : 0903-465x                              
PUBL-ID: r93002986                              
                                       
 
14
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Haukenes, G.                             
MEDFORF: Shao, J.                               
MEDFORF: Mhalu, F.                              
MEDFORF: Nome, S.                               
MEDFORF: Sam, N. E.                              
TITTEL : The AIDS epidemic in Tanzania: rate of spread of HIV in blood donors 
     and pregnant women in Dar es Salaam.                 
SIDEREG: s. 701-706                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Scandinavian journal of infectious diseases             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 24                                  
ISSN  : 0300-8878                              
PUBL-ID: r93002987                              
                                       
 
15
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Hofstad, H.                             
MEDFORF: Ulvestad, E.                             
MEDFORF: Gilhus, N. E.                            
MEDFORF: Matre, R.                              
MEDFORF: Aarli, J. A.                             
TITTEL : Myasthenia gravis muscle antibodies examined by ELISA: IgG and IgM  
     antibodies characterize different patient subgroups.         
SIDEREG: s. 233-238                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta neurologica Scandinavica                    
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 85                                  
ISSN  : 0001-6314                              
PUBL-ID: r93002990                              
                                       
 
16
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Hofstad, H.                             
MEDFORF: Gilhus, N. E.                            
MEDFORF: Matre, R.                              
MEDFORF: Aarli, J. A.                             
TITTEL : Non-receptor muscle antibodies in myasthenia gravis are of IgGi and 
     IgG4 subclasses.                           
SIDEREG: s. 271-276                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Autoimmunity                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 12                                  
PUBL-ID: r93002989                              
                                       
 
17
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Hofstad, T.                             
MEDFORF: Næss, V.                               
TITTEL : DNA base composition, aerotolerance and enzyme patterns of      
     Leptotrichia buccalis.                        
SIDEREG: s. 116-118                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: APMIS                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 100                                 
ISSN  : 0903-465x                              
PUBL-ID: r93003001                              
                                       
 
18
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Hofstad, T.                             
TITTEL : Recent changes in the taxonomy of fusobacteria.           
SIDEREG: 199-204                               
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Medical and environmental aspect of anaerobes. Proceedings of the  
     seventh Biennial International Symposium of the Society for Anaerobic
     Microbiology, Cambridge 18-20 July, 1991.              
REDAKT.: Duerden, B. I.                            
REDAKT.: Brazier, J. S.                            
REDAKT.: Seddon, S. V.                            
REDAKT.: Wade, W. G.                             
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Wrightson Biomedical Publishing Ltd., Petersfield, U. K.       
ISBN  : 1-87181-613-0                            
PUBL-ID: r93002995                              
                                       
 
19
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Hofstad, T.                             
TITTEL : The genus Fusobacterium.                       
SIDEREG: s. 4114-4126                             
SPRÅK : eng                                 
BOK  : The prokaryotes: A handbook on the biology of bacteria:       
     ecophysiology, isolation, identification, applications. 2nd ed.   
REDAKT.: Balows, A.                              
REDAKT.: Trüper, H. G.                            
REDAKT.: Dworkin, M.                             
REDAKT.: Harder, W.                              
REDAKT.: Schleifer, K.-H.                           
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Springer-Verlag, New York                      
ISBN  : 0-387-97258-7                            
PUBL-ID: r93002996                              
                                       
 
20
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Hofstad, T.                             
TITTEL : The genus Leptotrichia.                       
SIDEREG: s. 3983-3986                             
SPRÅK : eng                                 
BOK  : The prokaryotes: A handbook on the biology of bacteria:       
     ecophysiology, isolation, identification, applications. 2nd ed.   
REDAKT.: Balows, A.                              
REDAKT.: Trüper, H. G.                            
REDAKT.: Dworkin, M.                             
REDAKT.: Harder, W.                              
REDAKT.: Schleifer, K.-H.                           
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Springer-Verlag, New York                      
ISBN  : 0-387-97258-7                            
PUBL-ID: r93002998                              
                                       
 
21
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Hofstad, T.                             
TITTEL : Virulence factors in anaerobic bacteria.               
SIDEREG: s. 1044-1048                             
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: European journal of clinical microbiology & infectious diseases   
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 11                                  
ISSN  : 0934-9723                              
PUBL-ID: r93002999                              
                                       
 
22
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Holm-Hansen, C.                           
MEDFORF: Constantine, N. T.                          
MEDFORF: Sam, N. E.                              
MEDFORF: Haukenes, G.                             
TITTEL : Detection of antibodies to HIV in Tanzanian patients using urine   
     samples.                               
SIDEREG: s. 3                                 
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: MUTAN Newsletter                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 4                                  
PUBL-ID: r93003004                              
                                       
 
23
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Holm-Hansen, C.                           
MEDFORF: Nkya, W. M. M. M.                          
MEDFORF: Nyombi, B.                              
MEDFORF: Haukenes, G.                             
TITTEL : Evaluation of a rapid assay (Testpack HIV-1/HIV-2) at zonal, regional
     and district hospitals in Tanzania.                 
SIDEREG: s. 2                                 
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: MUTAN Newsletter                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 4                                  
PUBL-ID: r93003005                              
                                       
 
24
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Holmdahl, R.                             
MEDFORF: Goldschmidt, T. J.                          
MEDFORF: Kleinau, S.                             
MEDFORF: Kvick, C.                              
MEDFORF: Jonsson, R.                             
TITTEL : Arthritis induced in rats with non-immunogenic adjuvant oil is a   
     genetically restricted a, -d-B T-cell dependent autoimmune disease. 
SIDEREG: s. 197-202                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Immunology                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 76                                  
ISSN  : 0019-2805                              
PUBL-ID: r93003006                              
                                       
 
25
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Holmdahl, R.                             
MEDFORF: Jansson, L.                             
MEDFORF: Andersson, M.                            
MEDFORF: Jonsson, R.                             
TITTEL : Genetic, hormonal and behavioural influence on spontaneously     
     developing arthritis in normal mice.                 
SIDEREG: s. 467-472                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Clin Exp Immunol                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 88                                  
PUBL-ID: r93003007                              
                                       
 
26
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Håvarstein, L. S.                          
MEDFORF: Morgan, I. M.                            
MEDFORF: Wong, W. Y.                             
MEDFORF: Vogt, P. K.                             
TITTEL : Mutations in the Jun Delta Region suggest an inverse correlation   
     between transformation and transcriptional activation.        
SIDEREG: s. 618-622                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 
     of America. Biological sciences                   
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 89                                  
ISSN  : 0273-1134                              
PUBL-ID: r93003010                              
                                       
 
27
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Janssen, C. W.                            
MEDFORF: Lie, R. T.                              
MEDFORF: Bassøe, C. F.                            
MEDFORF: Maartmann-Moe, H.                          
MEDFORF: Matre, R.                              
TITTEL : The influence of the host on the course of gastric carcinoma.    
SIDEREG: s. 870-874                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: British journal of cancer                      
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 66                                  
ISSN  : 0007-0920                              
PUBL-ID: r93003011                              
                                       
 
28
Doktorgradsarbeider                              
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Livden, J. K.                            
TITTEL : Interferons and receptors for IgG in patients with psoriasis.    
UTGIV. : Universitetet i Bergen                        
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003012                              
                                       
 
29
Doktorgradsarbeider                              
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Lyamuya, E. F.                            
TITTEL : Immunoglobulin profiles in healthy and in immunodeficiency virus type
     1 seronegative individuals in Dar es Salaam, Tanzania. (Tanzaniansk 
     M. Med (Microbiol.)grad.)                      
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003013                              
                                       
 
30
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Lygre, H.                              
MEDFORF: Solheim, E.                             
MEDFORF: Gjerdet, N. R.                            
MEDFORF: Skaug, N.                              
TITTEL : Fatty acids of healthy and periodontally diseases root substance in 
     human teeth.                             
SIDEREG: s. 43-46                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Journal of dental research                      
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 71                                  
HEFTE : 1                                  
ISSN  : 0022-0345                              
PUBL-ID: r93003014                              
                                       
 
31
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Oeding, P.                              
TITTEL : Kolera i Drammen - første gang i Norge.               
SIDEREG: s. 42-47                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Rundtom Drammen                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
ISSN  : 0802-2119                              
PUBL-ID: r93003016                              
                                       
 
32
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Oeding, P.                              
TITTEL : Koleraen i Bergen 1848-49 - hvordan oppstod epidemien?        
SIDEREG: s. 2214-2217                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskrift for Den norske lægeforening                
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
ISSN  : 0029-2001                              
PUBL-ID: r93003015                              
                                       
 
33
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Reigstad, H.                             
MEDFORF: Bjerknes, R.                             
MEDFORF: Markestad, T.                            
MEDFORF: Myrmel, H.                              
TITTEL : Ganciclovir therapy of congenital cytomegalovirus disease.      
SIDEREG: s. 707-708                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta paediatrica                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 81                                  
PUBL-ID: r93003017                              
                                       
 
34
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Rødahl, E.                              
MEDFORF: Stevens, J. G.                            
TITTEL : Differential accumulation of herpes simplex virus type 1       
     latencyassociated transcripts in sensory and autonomic ganglia.   
SIDEREG: s. 385-388                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Virology                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 189                                 
PUBL-ID: r93003019                              
                                       
 
35
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Rødahl, E.                              
TITTEL : Ultracentrifugation.                         
SIDEREG: s. 1532-1533                             
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Encyclopedia of Immunology.                     
REDAKT.: Roitt, Ivan M.                            
REDAKT.: Delves, P. S.                            
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Academic Press                            
ISBN  : 0-12-226760-5                            
PUBL-ID: r93003018                              
                                       
 
36
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Sam, N. E.                              
MEDFORF: Haukenes, G.                             
MEDFORF: Szilvay, A. M.                            
MEDFORF: Mhalu, F.                              
TITTEL : Rotavirus infection in Tanzania: a virological, epidemiological and 
     clinical study among young children.                 
SIDEREG: s. 790-796                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: APMIS                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 100                                 
ISSN  : 0903-465x                              
PUBL-ID: r93003020                              
                                       
 
37
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Sjursen, H.                             
MEDFORF: Lehmann, V.                             
MEDFORF: Næss, A.                               
MEDFORF: Hervig, T.                              
MEDFORF: Flø, R. W.                              
MEDFORF: Mæhle, B.                              
MEDFORF: Halstensen, A.                            
MEDFORF: Frøholm, L. O.                            
TITTEL : Monocyte phagocytosis of opsonized Neisseria meningitidis serogroup 
     B.                                  
SIDEREG: s. 209-220                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: APMIS                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 100                                 
ISSN  : 0903-465x                              
PUBL-ID: r93003021                              
                                       
 
38
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Sveen, K.                              
MEDFORF: Skaug, N.                              
TITTEL : Comparative mitogenicity and polyclonal B cell activation capacity of
     eight oral or nonoral lipopolysaccharides in cultures of spleen cells
     from athymic (nu/nu-BALB/c) and thymic (BALB/c) mice.        
SIDEREG: s. 71-77                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Oral microbiology and immunology                   
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 7                                  
ISSN  : 0902-0055                              
PUBL-ID: r93003028                              
                                       
 
39
Doktorgradsarbeider                              
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Sveen, K.                              
TITTEL : In vitro studies on migration inhibition, tolerance to chemotactic  
     activity, bone resorption and immunostimulation by lipopolysaccharide
     and its split products from Bacteroides. Predvotella, Fusobacterium 
     and Veillonella.                           
UTGIV. : Universitetet i Bergen                        
ISBN  : 82-7249-130-3                            
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003027                              
                                       
 
40
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Ulstein, M.                             
MEDFORF: Jensen, T. Skeie                           
MEDFORF: Ulvestad, E.                             
MEDFORF: Matre, R.                              
TITTEL : Demonstration of Fcy receptors in human endometrium.         
SIDEREG: s. 643-643                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Scandinavian journal of immunology                  
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 36                                  
ISSN  : 0300-9475                              
PUBL-ID: r93003029                              
                                       
 
41
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Ulvestad, E.                             
MEDFORF: Aarli, Å.                              
MEDFORF: Matre, R.                              
TITTEL : Immunosuppressive effect of monocyte derived soluble human FcyR.   
SIDEREG: s. 643                                
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Scandinavian journal of immunology                  
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 36                                  
ISSN  : 0300-9475                              
PUBL-ID: r93003031                              
                                       
 
42
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Vogt, P. J.                             
MEDFORF: Morgan, I. M.                            
MEDFORF: Håvarstein, L. S.                          
MEDFORF: Su, H.                                
MEDFORF: Hartl, M.                              
MEDFORF: Schuur, E.                              
TITTEL : The oncogenicity of Jun.                       
SIDEREG: s. 184-186                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Leukemia. Suppl.                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 6:3                                 
PUBL-ID: r93003032                              
                                       
 
43
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Wong, W. Y.                             
MEDFORF: Håvarstein, L. S.                          
MEDFORF: Morgan, I. M.                            
MEDFORF: Vogt, P. K.                             
TITTEL : c-Jun causes focus formation and anchorage independent growth in   
     culture but is non-tumorigenic.                   
SIDEREG: s. 2077-2080                             
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Oncogene                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 7                                  
ISSN  : 0950-9232                              
PUBL-ID: r93003034                              
                                       
 
44
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  
     (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)      
FORF. : Zuckermann, M.                            
MEDFORF: Cos, R.                               
MEDFORF: Osford, J.                              
MEDFORF: Taylor, J.                              
MEDFORF: Wood, J.                               
MEDFORF: Haaheim, L. R.                            
TITTEL : Activity of influenza vaccine against virus strains now circulating. 
SIDEREG: s. 118                                
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Lancet                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 339                                 
PUBL-ID: r93003035                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->