Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Zoologisk institutt

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-MatNat: Zoologisk institutt                   
FORF. : Greve, L.                              
MEDFORF: Midtgaard, Fred                           
TITTEL : Sciomyzidae(Diptera) from the island Ostøya in the Oslofjord     
SIDEREG: 69-71                                
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Fauna norv. Ser.B.                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 39                                  
EMNEORD: Sciomyzidae(Diptera) from Ostøya SE Norway              
PUBL-ID: r97008864                              
                                       
 
2
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-MatNat: Zoologisk institutt                   
FORF. : Greve, L.                              
MEDFORF: Overvoll, Olav                            
MEDFORF: Sætersdal, Magne                           
     020401                                
TITTEL : Vann-nymfen Calypteryx virgo i Hordaland               
SIDEREG: 150-156                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Fauna, Oslo                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 45                                  
HEFTE : 3                                  
EMNEORD: Calypteryx splendens(Odonata) in Hordaland, Norway          
PU-KODE: N                                  
PUBL-ID: r97008867                              
                                       
 
3
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-MatNat: Zoologisk institutt                   
FORF. : Greve, Lita                             
TITTEL : Bokanmeldelse: Ängrar - fins dom? Om skadeinsekter i muséer og    
     magasin av Monika Åkerlund                      
SIDEREG: 237-238                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Naturen                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1992                                 
HEFTE : 5                                  
EMNEORD: M.Åkerlund: Ängrar - fins dom? Bokanmeldelse             
PU-KODE: N                                  
PUBL-ID: r97009692                              
                                       
 
4
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-MatNat: Zoologisk institutt                   
FORF. : Greve, Lita                             
TITTEL : Et nytt skadedyr i europeisk jordbruk?                
SIDEREG: 195-197                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Naturen                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1992                                 
HEFTE : 5                                  
EMNEORD: A new pest for agriculture - Artioposthia triangulata Flatworm    
PU-KODE: N                                  
PUBL-ID: r97008863                              
                                       
 
5
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-MatNat: Zoologisk institutt                   
FORF. : Greve, Lita                             
TITTEL : Fluefamilien Pallopteridae, artsfattig og ganske spennende      
SIDEREG: 5-8                                 
SPRÅK : nor                                 
BOK  : InsektNytt                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 17                                  
HEFTE : 1                                  
EMNEORD: Pallopteridae in general                       
PU-KODE: N                                  
PUBL-ID: r97008869                              
                                       
 
6
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-MatNat: Zoologisk institutt                   
FORF. : Greve, Lita                             
MEDFORF: Olsen, Thor Jan                           
TITTEL : Neottiophilum praeustum(Meigen, 1826)(Diptera, Neottiophilidae) new 
     to Norway                              
SIDEREG: 89-89                                
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Fauna norv. Ser. B.                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 39                                  
EMNEORD: Neottiophilum praeustum (Meigen, 1826) new to Norway         
PUBL-ID: r97008866                              
                                       
 
7
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift (ISSN)               
INSTIT.: UiB-MatNat: Zoologisk institutt                   
FORF. : Greve, Lita                             
MEDFORF: Midtgaard, Fred                           
TITTEL : Sciomyzidae (Diptera) from the island Ostøya in the Oslofjord    
SIDEREG: 69-71                                
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Fauna norv. ser. B.                         
ÅR/DATO: 1992                                 
EMNEORD: Sciomyzidae (Diptera) from Ostøya SE Norway             
PUBL-ID: r98001333                              
                                       
 
8
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-MatNat: Zoologisk institutt                   
FORF. : Greve, Lita                             
MEDFORF: Overvoll, Olav                            
     020417                                
     UiB-MatNat: Zoologisk institutt                   
MEDFORF: Sætersdal, Magne                           
     020401                                
     UiB-MatNat: Botanisk institutt                    
TITTEL : Vann-nymfen Calypteryx virgo i Hordaland               
SIDEREG: 150-156                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Fauna, Oslo                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 45                                  
HEFTE : 3                                  
EMNEORD: Calypteryx virgo (Odonata) i Hordaland                
PU-KODE: N                                  
PUBL-ID: r98001335                              
                                       
 
9
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-MatNat: Zoologisk institutt                   
FORF. : Levsen, Arne                             
     UiB-MatNat: Zoologisk institutt                   
TITTEL : Parasitter hos trepigget stingsild i Norge - med hovedvekt på    
     trichodinide ciliater                        
SIDEREG: 40-48                                
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Fauna                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 45                                  
HEFTE : 1                                  
PU-KODE: N                                  
PUBL-ID: r96007132                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->