Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Senter for miljø- og ressursstudier

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Senter for miljø- og ressursstudier           
TITTEL : Prymnesium parvum i Ryfylke. Årsrapport 1991.            
UTGIV. : Senter for miljø- og ressursstudier, UiB               
SIDEREG: 107 s.                                
SPRÅK : no                                  
SERIE : SMR-rapporter                            
REDAKT.: Lie, Ulf                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
PUBL-ID: r96006534                              
                                       
 
2
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Senter for miljø- og ressursstudier           
TITTEL : Prymnesium parvum - økologi, toksiologi og blomstringer i      
     Ryfylkefjordene.                           
UTGIV. : Senter for miljø- og ressursstudier, UiB               
SIDEREG: 62 s.                                
SPRÅK : no                                  
SERIE : SMR-rapporter                            
REDAKT.: Lie, Ulf                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
PUBL-ID: r96006532                              
                                       
 
3
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Senter for miljø- og ressursstudier           
FORF. : Lie, Ulf                               
     UiB-MatNat:Senter for miljø- og ressursstudier            
MEDFORF: Svendsen, H.                             
MEDFORF: Kaartvedt, S.                            
MEDFORF: Mikki, S.                              
MEDFORF: Johnsen, T.M.                            
MEDFORF: Aksnes, D.L.                             
MEDFORF: Pytte, R.                              
MEDFORF: Golmen, L.G.                             
TITTEL : Vannkraft og fjorder. Fysiske og biologiske konsekvenser av     
     Ulla-Førre utbyggingen.                       
UTGIV. : Senter for miljø- og ressursstudier, UiB               
SIDEREG: 89 s.                                
SPRÅK : no                                  
SERIE : SMR-rapporter                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 4                                  
PUBL-ID: r96006540                              
                                       
 
4
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-MatNat: Senter for miljø- og ressursstudier           
FORF. : Magnesen, Thorolf                          
     UiB-MatNat:Senter for miljø- og ressursstudier            
TITTEL : Hvor står vi når det gjelder oppdrett av stort kamskjell?      
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Norsk Fiskeoppdrett                         
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : nr.4                                 
PUBL-ID: r96006588                              
                                       
 
5
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-MatNat: Senter for miljø- og ressursstudier           
FORF. : Magnesen, Thorolf                          
     UiB-MatNat:Senter for miljø- og ressursstudier            
TITTEL : Skjellnæring i Norge. NFFR                      
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Ny Fisk                               
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r96006590                              
                                       
 
6
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Senter for miljø- og ressursstudier           
FORF. : Svendsen, John-Inge                         
     UiB-MatNat:Senter for miljø- og ressursstudier            
TITTEL : Akseleratorbasert 14C-datering i Norge. En behovsanalyse 
     ved UiB.                               
UTGIV. : Senter for miljø- og ressursstudier, UiB               
SIDEREG: 11 s.                                
SPRÅK : no                                  
SERIE : SMR-rapporter                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
PU-KODE: N                                  
PUBL-ID: r96006537                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->