Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for mikrobiologi

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for mikrobiologi                
FORF. : Beeder, J                              
     Norsk institutt for næringsmiddelsforskning             
MEDFORF: Nilsen, R.K                             
MEDFORF: Paulsen, J.E                             
MEDFORF: Knappskog, Dag H.                          
MEDFORF: Nilsen, E Raa                            
MEDFORF: Walstrøm, S                             
TITTEL : Bioteknologiske prosesser av betydning innen akvakultur.       
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002501                              
                                       
 
2
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for mikrobiologi                
FORF. : Beeder, J                              
     Universitetet i Bergen Institutt for mikrobiologi og plantefysiologi 
MEDFORF: Nilsen, R.K.                             
TITTEL : Måling og kontroll av pH, oksygen, redokspotensiale og celletetthet 
     under fermentering.                         
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002500                              
                                       
 
3
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for mikrobiologi                
FORF. : Beeder, J                              
TITTEL : Thermophiles; Science and Technology                 
STED  : Reykjavik, Island                          
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
PUBL-ID: r93002532                              
                                       
 
4
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for mikrobiologi                
FORF. : Bratbak, G                              
MEDFORF: Heldal, M                              
MEDFORF: Thingstad, T.F                            
MEDFORF: Riemann, B                              
MEDFORF: Haslund, O.H                             
TITTEL : Incorporation of viruses into the budget of microbial C-transfer. A 
     first approach                            
SIDEREG: 273-280                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Mar.Ecol.Prog.                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 83                                  
PUBL-ID: r93002502                              
                                       
 
5
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for mikrobiologi                
FORF. : Christensen, B                            
MEDFORF: Torsvik, T                              
MEDFORF: Lien, t                               
TITTEL : Immunomagnetically captured thermophilic sulfate-reducing Bacteria  
     fro m North Sea Oil Field Waters.                  
SIDEREG: 1244 - 1248                             
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Applied & Environment. Microb.                    
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 58                                  
PUBL-ID: r93002471                              
                                       
 
6
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for mikrobiologi                
FORF. : Dundas, I                              
TITTEL : Harmful Algal Bloom Programme                    
STED  : Vigo, Spain                             
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: (UNESCO) Planning meeting. 10c                    
PUBL-ID: r93002533                              
                                       
 
7
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for mikrobiologi                
FORF. : Dundas, I                              
TITTEL : International Symposium on Microbial Ecology. 6.           
STED  : Barcelona, Spain                           
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: International Symposium on Microbial Ecology. 6.           
PUBL-ID: r93002536                              
                                       
 
8
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for mikrobiologi                
FORF. : Dundas, I                              
MEDFORF: Bratbak, g                              
MEDFORF: Heldal, M                              
TITTEL : Roles of virus/phage in marine microbial ECOSYSTEMS.         
SIDEREG: 146 - 150                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Short Communications of the 1991 International Biotechnology     
     Conferense                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
PUBL-ID: r93002472                              
                                       
 
9
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for mikrobiologi                
FORF. : Dundas, I                              
TITTEL : Symposium ecology of microbial viruses and nanoplankton       
STED  : Barcelona, Spain                           
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
PUBL-ID: r93002534                              
                                       
 
10
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for mikrobiologi                
FORF. : Dundas, I                              
TITTEL : Workshop on the viral loop                      
STED  : Barcelona, Spain                           
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: Workshop on the viral loop                      
PUBL-ID: r93002535                              
                                       
 
11
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for mikrobiologi                
FORF. : Enger, Ø                               
MEDFORF: Gunnlaugsdottir, B                          
MEDFORF: Thorsen, B                              
MEDFORF: Hjeltnes, B                             
TITTEL : Infectious load of Aeromonas salminicida subsp. salmonicida during  
     the initial phase of a cohabitant infection experiment with Atlantic 
     salm on.                               
SIDEREG: 425-430                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Salmo salar L. J. of Fish Diseases                  
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 15                                  
PUBL-ID: r93002503                              
                                       
 
12
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for mikrobiologi                
FORF. : Enger, Ø                               
TITTEL : International symposium on microbial ecology. 6.           
STED  : Barcelona, Spain                           
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: International symposium on microbial ecology. 6.           
PUBL-ID: r93002537                              
                                       
 
13
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for mikrobiologi                
FORF. : Enger, Ø                               
     Universitetet i Bergen Institutt for mikrobiologi og plantefysiologi 
MEDFORF: Thorsen, B                              
TITTEL : Possible ecological emplications of the high cell surface      
     hydrophobici ty of the fish pathogen Aeromonas salmonicida.     
SIDEREG: 10                                  
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Canadian Journal of Microbiology                   
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 1992                                 
VOLUM : 38                                  
PUBL-ID: r93002504                              
                                       
 
14
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for mikrobiologi                
FORF. : Enger, Ø                               
TITTEL : Årsmøteseminar i forskningsprogrammet Frisk Fisk           
STED  : Storefjell Høyfjellshotell, Gol.                   
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Årsmøteseminar i forskningsprogrammet Frisk Fisk           
PUBL-ID: r93002538                              
                                       
 
15
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for mikrobiologi                
FORF. : Goksøyr, J                              
MEDFORF: Torsvik, V                              
TITTEL : Genetisk spredning hos mikroorganismer. Rapport til Direktoratet for 
     naturforvaltning.                          
SIDEREG: 50s.                                 
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002505                              
                                       
 
16
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for mikrobiologi                
FORF. : Heldal, M                              
TITTEL : International symposium in microbial ecology. 6.           
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: ISME-6                                
PUBL-ID: r93002540                              
                                       
 
17
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for mikrobiologi                
FORF. : Heldal, M                              
TITTEL : Nordisk Linkonferanse                        
STED  : Løddekøpinge, Sverige                        
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Nordisk Linkonferanse                        
PUBL-ID: r93002539                              
                                       
 
18
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for mikrobiologi                
FORF. : Nygaard, K                              
MEDFORF: Lunestad, B.T                            
MEDFORF: Hektoen, H                              
MEDFORF: Berge, J.A.                             
MEDFORF: Hormazabal, V                            
TITTEL : Resistance to oxytracycline, oxolinic acid and furazolidone in    
     bacteri a from marine sediments.                   
SIDEREG: 31-36                                
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Aquaculture                             
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 1992                                 
VOLUM : 104                                 
PUBL-ID: r93002506                              
                                       
 
19
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for mikrobiologi                
FORF. : Samuelsen, O.B.                           
MEDFORF: Torsvik, V                              
MEDFORF: Ervik, A                               
TITTEL : Long-range changes in oxytetracycline concentration and bacterial  
     resi stance towards oxytetracycline in a fish farm sediment after  
     medicatio n.                             
SIDEREG: 25-36                                
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: The Science of the total Environment                 
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 1992                                 
VOLUM : 114                                 
HEFTE : 12                                  
PUBL-ID: r93002507                              
                                       
 
20
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for mikrobiologi                
FORF. : Samuelsen, O.B.                           
MEDFORF: Lunestad, B.T                            
MEDFORF: Husevåg, B                              
MEDFORF: Hølleland, T                             
MEDFORF: Ervik, A                               
TITTEL : Residues of oxolinic acid in wild fauna following medication in fish 
     farms                                
SIDEREG: 111-119.                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Diseases of aquatic organisms                    
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 1992                                 
VOLUM : 12                                  
PUBL-ID: r93002508                              
                                       
 
21
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for mikrobiologi                
FORF. : Sandaa, R.-A.                            
MEDFORF: Torsvik, V                              
MEDFORF: Goksøyr, J                              
TITTEL : Transferable drug resistance in bacteria isolated from fish farm   
     sedime ents.                             
SIDEREG: 1061-1065                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Canadian Journal of Microbiology                   
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 1992                                 
VOLUM : 42                                  
PUBL-ID: r93002509                              
                                       
 
22
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for mikrobiologi                
FORF. : Sunde, S                               
MEDFORF: Beeder, J                              
MEDFORF: Nilsen, R. K.                            
MEDFORF: Torsvik, T                              
TITTEL : Aerobic Microbial Enhanced Oil Recovery for Offshore Use.      
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: SPE/POE Proceedings 8th symp. on enhanced oil recovery.       
PUBL-ID: r93002530                              
                                       
 
23
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for mikrobiologi                
FORF. : Thorsen, B                              
MEDFORF: Enger, Ø                               
MEDFORF: Norland, S                              
MEDFORF: Hoff, K. A.                             
TITTEL : Long-term starvation survival of Yersinia ruckeri at different    
     saliniti ies studied by microscopical and flow cytometric methods.  
SIDEREG: 1624-1628                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Appl. & Environm. Microniob.                     
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 1992                                 
VOLUM : 58                                  
HEFTE : 5                                  
PUBL-ID: r93002528                              
                                       
 
24
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for mikrobiologi                
FORF. : Thorseth, I. H.                           
MEDFORF: Furnes, H                              
MEDFORF: Heldal, M                              
TITTEL : The importance of microbiological activity in the alteration of   
     natura l basaltic glass.                       
SIDEREG: 445-450                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Geochimica et Cosmochimica Acta                   
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 1992                                 
VOLUM : 56                                  
PUBL-ID: r93002529                              
                                       
 
25
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for mikrobiologi                
FORF. : Vadstein, O                             
MEDFORF: Heldal, M                              
TITTEL : Occurence of dissolved and particulate nutrients.          
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002531                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->