Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for fiskeri- og marinbiologi

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Aksland, M.                             
TITTEL : An alternative cohort analysis technique.              
STED  : Lisboa, Portugal                           
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: Conference on Statistics in Public Resources and Utilities, and in  
     Care of the Environment (SPRUCE)                   
PUBL-ID: r93003836                              
                                       
 
2
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Aksnes, D. L                             
TITTEL : Miljøundersøkelser i Høylandssundet, Kvinnherad kommune. Delrapport 
     2. Produksjonsforhold for plankton.                 
UTGIV. : Universitetet i Bergen, Senter for Miljø og ressursstudier      
SIDEREG: 6 s.                                 
SPRÅK : nor                                 
SERIE : SMR-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003790                              
                                       
 
3
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Aksnes, D. L.                            
MEDFORF: Berntsen, J.                             
MEDFORF: Grønås, S.                              
MEDFORF: Johannessen, J. A.                          
MEDFORF: Røed, L. P.                             
MEDFORF: Svendsen, H.                             
MEDFORF: Svendsen, E.                             
TITTEL : MOMS - Marint overvåkings- og modellsystem for fjorder og kyststrøk. 
UTGIV. : BFS - Divisjon for marint miljø- og ressurser            
SIDEREG: 42 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003791                              
                                       
 
4
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Aksnes, D. L.                            
MEDFORF: Farbot, T.                              
MEDFORF: Kristiansen, E.                           
MEDFORF: Skjoldal, E. F.                           
MEDFORF: Thingstad, T. F.                           
MEDFORF: Aadnesen, A.                             
TITTEL : Prymnesium parvum i Ryfylkefjordene. Delprosjekt 10:         
     Forpellets-synkehastighet og næringssaltlekkasje.          
UTGIV. : Universitetet i Bergen, Senter for miljø- og ressursstudier     
SIDEREG: 4 s.                                 
SPRÅK : nor                                 
SERIE : SMR-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003793                              
                                       
 
5
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Aksnes, D. L.                            
MEDFORF: Rykkelid, Ø.                             
MEDFORF: Egge, J.                               
TITTEL : Prymnesium parvum i Ryfylkefjordene. Delprosjekt 5: Kartlegging av P.
     Parvum og giftige vannmasser ved hjelp av faste stasjoner i     
     Hylsfjorden, Saudafjorden og Sandsfjorden.              
UTGIV. : Universitetet i Bergen, Senter for miljø- og ressursstudier     
SIDEREG: 21 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : SMR-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003794                              
                                       
 
6
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Aksnes, D. L.                            
MEDFORF: Rykkelid, Ø.                             
MEDFORF: Nejstgaard, J.                            
MEDFORF: Gismervik, I.                            
TITTEL : Prymnesium parvum i Ryfylkefjordene. Delprosjekt 6: Felteksperimenter
     i sjøinnhegninger.                          
UTGIV. : Universitetet i Bergen, Senter for miljø- og ressursstudier     
SIDEREG: 31 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : SMR-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003795                              
                                       
 
7
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Aksnes, D. L.                            
TITTEL : State-of-the-art of fjord and coastal water quality models. Rapport 
     fra "Forskningsprogram om marin forurensing".            
UTGIV. : NTNF                                 
SIDEREG: 14 s.                                
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003873                              
                                       
 
8
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Aksnes, D. L.                            
MEDFORF: Aksland, M.                             
MEDFORF: Fosså, J. H.                             
MEDFORF: Giske, J.                              
TITTEL : Vurdering av utsettingsmengde av laks i PUSH-programmet.       
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SIDEREG: 11 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : IFM-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
PUBL-ID: r93003821                              
                                       
 
9
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Berg, A.                               
MEDFORF: Hansen, T.                              
MEDFORF: Stefansson, S. O.                          
TITTEL : First feeding of Atlantic salmon (Salmo salar L.) under different  
     photoperiods.                            
SIDEREG: s. 251-256                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J Appl Ichtyol                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 8                                  
PUBL-ID: r93003758                              
                                       
 
10
Vit.konf.: Foredrag/poster med kun sammendrag i konferanserapport       
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Berg, A.                               
MEDFORF: Berge, Å. I.                             
MEDFORF: Hansen, T.                              
MEDFORF: Stefansson, S. O.                          
TITTEL : Smolting in underyearling Atlantic salmon (Salmo salar).       
STED  : St. Andrew, N. B., Canada                      
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: International Smolt Symposium. 4                   
PUBL-ID: r93003858                              
                                       
 
11
Vit.konf.: Foredrag/poster med fullstendig artikkel i konferanserapport    
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Berg, A.                               
MEDFORF: Berge, Å. I.                             
MEDFORF: Hansen, T.                              
MEDFORF: Stefansson, S. O.                          
TITTEL : The importance of fish size and photoperiod on growth in Atlantic  
     salmon (Salmo salar) 0+ smolts.                   
STED  : Bergen                                
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: International Symposium on Cultivation of Atlantic salmon      
PUBL-ID: r93003849                              
                                       
 
12
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Bianchi, G.                             
MEDFORF: Høisæter, T.                             
TITTEL : Relative merits of using numbers and biomass in fish community    
     studies.                               
SIDEREG: s. 25-53                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Marine Ecology Progress Series                    
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 85                                  
PUBL-ID: r93003767                              
                                       
 
13
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Biering, E.                             
TITTEL : Infeksiøs Pankreasnekrose Virus. Et studium av replikasjon i CHSE-214
     celler og lenkocytter isolert fra laks (Salmo salar L.).       
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003823                              
                                       
 
14
Vit.konf.: Foredrag/poster med kun sammendrag i konferanserapport       
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Biering, E.                             
MEDFORF: Endresen, C.                             
TITTEL : Replikasjon av infetiøs pankreas nekrose virus (IPNV), N1 stamme i  
     CHSE-214 celler og i lenkocytter isolert fra Atlantisk laks.     
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Frisk Fisk                              
PUBL-ID: r93003856                              
                                       
 
15
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Bjordal, Å.                             
MEDFORF: Fernö, A.                              
MEDFORF: Furevik, D.                             
MEDFORF: Juell, J. E.                             
MEDFORF: Huse, I.                               
TITTEL : The use of hydroacoustics in aquaculture.              
STED  : Bergen                                
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: The International Symposium on Cultivation of Atlantic Salmon    
PUBL-ID: r93003843                              
                                       
 
16
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Boon, J. P.                             
MEDFORF: Everaarts, J. M.                           
MEDFORF: Hillebrand, M. T.                          
MEDFORF: Peijnenburg, J.                           
MEDFORF: Goksøyr, A.                             
TITTEL : Changes in levels of hepatic biotransformation enzymes and      
     haemoglobin levels in female plaice (Pleuronectes platessa) a.    
SIDEREG: s. 113-133                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: The science of the Total Environment                 
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 114                                 
PUBL-ID: r93003746                              
                                       
 
17
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Boon, J. P.                             
MEDFORF: van Arnheim, E.                           
MEDFORF: Janse, S.                              
MEDFORF: Kannan, N.                              
MEDFORF: Petrick, G.                             
MEDFORF: Schultz, D.                             
MEDFORF: Duinker, J. C.                            
MEDFORF: Reijnders, P. J. H.                         
MEDFORF: Goksøyr, A.                             
TITTEL : The toxicokinetics of PCBs in marine mammals with special references 
     to possible interactions of individual congeners with the cytochrome 
     P450-dependent monooxygenase system - an overview.          
SIDEREG: s. 119-159                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Persistent Pollutants in Marine Ecosystems. (Red.: Walker, C. H.,  
     Livingstone, D.)                           
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Pergamon Press Inc.                         
PUBL-ID: r93003827                              
                                       
 
18
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Botnen, H. B.                            
MEDFORF: Johannessen, P. J.                          
MEDFORF: Tvedten, Ø.                             
TITTEL : Hydrografi-, sediment- og bunndyrsundersøkelser ved Statoils     
     oljeraffineri på Mongstad i 1991.                  
SIDEREG: s. 133-133                              
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Overvåkning av marinbiologiske forhold ved Statoil's raffineri på  
     Mongstad 1991. Rapport utgitt av Institutt for fiskeri- og      
     marinbiologi.                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 4                                  
PUBL-ID: r93003789                              
                                       
 
19
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Botnen, H. B.                            
MEDFORF: Johannessen, P. J.                          
MEDFORF: Tvedten, Ø.                             
TITTEL : Marinbiologisk undersøkelse av resipienter i Kvam herad.       
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SIDEREG: 64 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : IFM-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 19                                  
PUBL-ID: r93003869                              
                                       
 
20
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Botnen, H. B.                            
MEDFORF: Johannessen, P. J.                          
MEDFORF: Tvedten, Ø.                             
TITTEL : Monitoring the effect of a seawater scrubber outlet on the benthic  
     community of the marin recipient.                  
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SIDEREG: 21 s.                                
SPRÅK : eng                                 
SERIE : IFM-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
PUBL-ID: r93003792                              
                                       
 
21
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Botnen, H. B.                            
MEDFORF: Tvedten, Ø.                             
MEDFORF: Johannessen, P. J.                          
TITTEL : Resipientundersøkelse av oppdrettslokalitetene ved Turøy, Haverøy,  
     Skorpeosen og Vindeneskarven, Fjell kommune.             
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SIDEREG: 45 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : IFM-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 13                                  
PUBL-ID: r93003796                              
                                       
 
22
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Botnen, H. B.                            
MEDFORF: Johannessen, P. J.                          
MEDFORF: Tvedten, Ø.                             
TITTEL : Resipientundersøkelse for SALAR A/S i Sætervik, Meland kommune.   
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SIDEREG: 15 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : IFM-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 6                                  
PUBL-ID: r93003798                              
                                       
 
23
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Botnen, H. B.                            
MEDFORF: Johannessen, P. J.                          
TITTEL : Resipientundersøkelse i Florvåg, Askøy kommune.           
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SPRÅK : nor                                 
SERIE : IFM-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 21                                  
PUBL-ID: r93003800                              
                                       
 
24
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Botnen, H. B.                            
MEDFORF: Johannessen, P. J.                          
MEDFORF: Tvedten, Ø.                             
TITTEL : Resipientundersøkelse i havneområdet til Kristiansund by.      
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SIDEREG: 27 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 5                                  
PUBL-ID: r93003801                              
                                       
 
25
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Botnen, H. B.                            
MEDFORF: Johannessen, P. J.                          
MEDFORF: Tvedten, Ø.                             
TITTEL : Resipientundersøkelse i Kobbevågen, Radøy kommune.          
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SIDEREG: 13 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : IFM-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 7                                  
PUBL-ID: r93003802                              
                                       
 
26
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Botnen, H. B.                            
MEDFORF: Johannessen, P. J.                          
TITTEL : Resipientundersøkelse i Landsvikosen, Radøy kommune.         
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SIDEREG: 15 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : IFM-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 17                                  
PUBL-ID: r93003803                              
                                       
 
27
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Botnen, H. B.                            
MEDFORF: Johannessen, P. J.                          
MEDFORF: Tvedten, Ø.                             
TITTEL : Resipientundersøkelse i Lifjorden, Hyllestad kommune.        
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SIDEREG: 23 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : IFM-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 11                                  
PUBL-ID: r93003804                              
                                       
 
28
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Botnen, H. B.                            
MEDFORF: Johannessen, P. J.                          
MEDFORF: Tvedten, Ø.                             
TITTEL : Resipientundersøkelse ved Brøringane, Radøy kommune.         
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SIDEREG: 14 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : IFM-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 16                                  
PUBL-ID: r93003805                              
                                       
 
29
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Botnen, H. B.                            
MEDFORF: Tvedten, Ø.                             
MEDFORF: Johannessen, P. J.                          
TITTEL : Resipientundersøkelse ved Helldal, Osterøy kommune.         
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SIDEREG: 17 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : IFM-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 18                                  
PUBL-ID: r93003806                              
                                       
 
30
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Botnen, H. B.                            
MEDFORF: Johannessen, P. J.                          
TITTEL : Resipientundersøkelse ved Toraneset renovasjonsplass, Vindafjord   
     kommune.                               
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SIDEREG: 34 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : IFM-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 20                                  
PUBL-ID: r93003808                              
                                       
 
31
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Botnen, H. B.                            
MEDFORF: Johannessen, P. J.                          
TITTEL : Undersøkelse av bløtbunnsfaunaen ved Sture i Øygarden, 1992.     
SIDEREG: s. 25-35                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Overvåkning av marinbiologiske forhold ved Norsk Hydro A.S.' anlegg 
     på Sture i Øygarden. Rapport utgitt av Institutt for fiskeri- og   
     marinbiologi.                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 24                                  
PUBL-ID: r93003816                              
                                       
 
32
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Botnen, H. B.                            
MEDFORF: Johannessen, P. J.                          
MEDFORF: Tvedten, Ø.                             
TITTEL : Undersøkelse av marine resipienter i Lindås kommune.         
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SIDEREG: 83 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 9                                  
PUBL-ID: r93003817                              
                                       
 
33
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Brattstrøm, H.                            
TITTEL : Marine biological investigation in the Bahamas. 22. Littoral zonation
     at three Bahamian beachrock localities.               
SIDEREG: s. 81-109                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Sarsia                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 77                                  
PUBL-ID: r93003763                              
                                       
 
34
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Collier, T. K.                            
MEDFORF: Connor, D.                              
MEDFORF: Eberhart, B.-T.                           
MEDFORF: Anulacion, B. F.                           
MEDFORF: Goksøyr, A.                             
MEDFORF: Varanasi, U.                             
TITTEL : Using cytochrome P450 to monotoring the aquatic environment: results 
     from regional and national surveys.                 
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Marine Environ Res                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 34                                  
PUBL-ID: r93003775                              
                                       
 
35
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Egaas, E.                              
MEDFORF: Skaare, J. U.                            
MEDFORF: Goksøyr, A.                             
MEDFORF: Svendsen, N. O.                           
MEDFORF: Kobro, S.                              
TITTEL : Effect of the insecticide Thiodan 35 (endosulfan) on xenobiotic   
     metabolizing enzymes from midgut and gut-free tissues of some    
     coleoptrean larva.                          
SIDEREG: s. 385-389                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Comp Biochem Physiol                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 102C                                 
PUBL-ID: r93003755                              
                                       
 
36
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Egge, J.                               
MEDFORF: Aksnes, D. L.                            
TITTEL : Silicate as regulating nutrient in phytoplankton competition.    
SIDEREG: s. 281-289                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Mar Ecol Prog Ser                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 83                                  
PUBL-ID: r93003768                              
                                       
 
37
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Estep, K. W.                             
MEDFORF: Rey, F.                               
MEDFORF: Bjørklund, K.                            
MEDFORF: Dale, T.                               
MEDFORF: Heimdal, B. R.                            
MEDFORF: van Hertum, A. J. W.                         
MEDFORF: Hill, D.                               
MEDFORF: Hodell, D.                              
MEDFORF: Syvertsen, E. E.                           
MEDFORF: Tangen, K.                              
MEDFORF: Thro, J.                               
TITTEL : Deus creavit, Linneaus disposuit: An international effort to create a
     catalogue and expert system for identification of protistan species. 
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Sarsia                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 77                                  
PUBL-ID: r93003751                              
                                       
 
38
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Fernö, A.                              
TITTEL : Conference on fish behaviour in relation to fish capture.      
SIDEREG: s. 250-252                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Review in Fish Biology and Fisheries                 
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
HEFTE : 4                                  
PUBL-ID: r93003748                              
                                       
 
39
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Folkvord, A.                             
MEDFORF: Johannessen, A.                           
TITTEL : Toktrapport M/S Håkon Mosby, 4-13 april 1992.            
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SIDEREG: 14 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003814                              
                                       
 
40
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Fosshagen, A.                            
MEDFORF: Høisæter, T.                             
TITTEL : A new Norwegian record of the rare deep water scleractinian coral,  
     Desmophyllum cristagalli Mine- Edwards & Haime, 1848.        
SIDEREG: s. 291-292                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Sarsia                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 77                                  
PUBL-ID: r93003742                              
                                       
 
41
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Fosså, J. H.                             
TITTEL : Mass occurence of Periphylla periphylla (Scyphozoa, Coronatae) in a 
     Norwegian fjord.                           
SIDEREG: s. 237-251                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Sarsia                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 77                                  
PUBL-ID: r93003764                              
                                       
 
42
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Giske, J.                              
MEDFORF: Skjoldal, H. R.                           
MEDFORF: Aksnes, D. L.                            
TITTEL : A conceptual model of distribution of capelin in the Barents Sea.  
SIDEREG: s. 147-156                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Sarsia                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 77                                  
PUBL-ID: r93003741                              
                                       
 
43
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Giske, J.                              
MEDFORF: Skjoldal, H. R.                           
MEDFORF: Aksnes, D. L.                            
TITTEL : Modellering av fordeling, vekst og overlevelse av lodde i      
     Barentshavet.                            
SIDEREG: s. 21-21                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Fisken og Havet                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
PUBL-ID: r93003779                              
                                       
 
44
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Giske, J.                              
MEDFORF: Aksnes, D. L.                            
TITTEL : Ontogeny, season and trade-offs: vertical distribution of the    
     mesopelagic fish Maurolicus muelleri.                
SIDEREG: s. 253-261                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Sarsia                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 77                                  
PUBL-ID: r93003765                              
                                       
 
45
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Giske, J.                              
TITTEL : Økologi - fra empiri til teori: 25 års teorier om fødeinntak.    
SIDEREG: s. 173-177                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Naturen                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 4                                  
PUBL-ID: r93003782                              
                                       
 
46
Vit.konf.: Foredrag/poster med fullstendig artikkel i konferanserapport    
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Giske, Jarl                             
MEDFORF: Aksnes, Dag L.                            
TITTEL : Fitness value of the feeding, and vertical distribution of age groups
     of the mesopelagic fish Maurolicus muelleri.             
STED  : Island                                
ÅR/DATO: 1992                                 
SIDEREG: s. 169-175                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Nordic Workshop on Predation Processes and Predation Models. I:   
     (Nordisk Seminar- og Arbejdsrapporter; 1993: 572)          
ISBN  : 92-91202525                             
KONFER.: Nordic Workshop on Predation Processes and Predation Models.     
PUBL-ID: r94007727                              
                                       
 
47
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Gjøsæter, J.                             
MEDFORF: Jørstad, K. E.                            
MEDFORF: Nævdal, G.                              
MEDFORF: Thorkildsen, S.                           
TITTEL : Genotype distributions of cod from the Norwegian Skagerak coast.   
SIDEREG: s. 255-259                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Sarsia                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 76                                  
PUBL-ID: r93003740                              
                                       
 
48
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Goksøyr, A.                             
MEDFORF: Beyer, J.                              
MEDFORF: Larsen, H. E.                            
MEDFORF: Andersson, T.                            
MEDFORF: Førlin, L.                              
TITTEL : Cytochrome P450 in seals: Monooxygenase activities, immunochemical  
     cross-reactions and response to phenobarbital treatment.       
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Marine Environ Res                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 34                                  
PUBL-ID: r93003749                              
                                       
 
49
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Goksøyr, A.                             
MEDFORF: Larsen, H. E.                            
MEDFORF: Blom, S.                               
MEDFORF: Førlin, L.                              
TITTEL : Detection of cytochrom P450 in North Sea dab liver and kidney.    
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Mar Ecol Prog Ser                          
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003750                              
                                       
 
50
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Goksøyr, A.                             
TITTEL : Laboratorium for marin molekylærbiologi åpnet i Bergen.       
SIDEREG: s. 22-23                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: NBS-nytt                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
PUBL-ID: r93003839                              
                                       
 
51
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Goksøyr, A.                             
TITTEL : PCB - hva er det?                          
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bergens Tidende ("Nettopp Nå" - artikkel)              
ÅR/DATO: 1992-11-23                              
PUBL-ID: r93003783                              
                                       
 
52
Allminnelig tilgjengelige stensiler/kopier                  
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Goksøyr, A.                             
TITTEL : Temperaturakklimatisering av enzymer hos fisk. Lab.øvelse i BFM 340. 
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003822                              
                                       
 
53
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Goksøyr, A.                             
MEDFORF: Husøy, A.-M.                             
TITTEL : The cytochrome P450 1A1 response in fish: application of       
     immunodetection in environmental monitoring and toxicological    
     testing.                               
SIDEREG: s. 147-150                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Marine Environ Res                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 34                                  
PUBL-ID: r93003769                              
                                       
 
54
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Goksøyr, A.                             
MEDFORF: Førlin, L.                              
TITTEL : The cytochrome P450 system in fish, aquatic toxicology and      
     environmental monitoring.                      
SIDEREG: s. 312-312                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Aquat Toxicol                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 22                                  
PUBL-ID: r93003770                              
                                       
 
55
Vit.konf.: Foredrag/poster med kun sammendrag i konferanserapport       
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Goksøyr, A.                             
TITTEL : The cytochrome P450 system of Atlantic salmon: regulation of drug and
     xenobiotic metabolism by endogenous, dietary and environmental    
     factors.                               
STED  : Bergen                                
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: International Symposium on Cultivation of Atlantic Salmon      
PUBL-ID: r93003859                              
                                       
 
56
Vit.konf.: Foredrag/poster med kun sammendrag i konferanserapport       
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Goksøyr, A.                             
TITTEL : The cytochrome P450 system of fish: regulation of biotransformation 
     by endogenous, dietary and environmental factors.          
STED  : Kuopio                                
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: Int. Bioindicators Symposium and Workshop on Environmental Health. 7 
PUBL-ID: r93003860                              
                                       
 
57
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Hansen, T.                              
MEDFORF: Stefansson, S.                            
MEDFORF: Taranger, G. L.                           
TITTEL : Growth and sexual maturation in Atlantic salmon, Salmo salar L.   
     reared in sea cages at two different light regimes.         
SIDEREG: s. 275-280                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Aquaculture and Fisheries Management                 
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 23                                  
PUBL-ID: r93003759                              
                                       
 
58
Vit.konf.: Foredrag/poster med fullstendig artikkel i konferanserapport    
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Hansen, T.                              
MEDFORF: Berg, A.                               
MEDFORF: Stefansson, S. O.                          
MEDFORF: Taranger, G. L.                           
TITTEL : Photoperiodic effects on growth, gonadal development and flesh    
     colouring in Atlantic salmon (Salmo salar).             
STED  : Bergen                                
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: International Symposium on Cultivation of Atlantic salmon.      
PUBL-ID: r93003848                              
                                       
 
59
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Hjohlman, S.                             
MEDFORF: Lein, T. E.                             
TITTEL : Tang- og tareundersøkelser. Delrapport 4 av Miljøundersøkelser i   
     Høylandssundet, Kvinnherad kommune. Foreløpig rapport.        
ISSN  : 0803-7132                              
SPRÅK : nor                                 
SERIE : SMR-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003863                              
                                       
 
60
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Hjohlman, S.                             
MEDFORF: Risheim, I.                             
TITTEL : Undersøkelser i fjæresonen ved Sture i Øygarden 1992.        
SIDEREG: s. 8-22                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : IFM-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 24                                  
PUBL-ID: r93003866                              
                                       
 
61
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Hjohlman, S.                             
MEDFORF: Risheim, I.                             
TITTEL : Undersøkelser på hardbunn i fjæra på grunt vann.           
SIDEREG: s. 23-47                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Overvåking av marinbiologiske forhold ved Statoil's raffineri på   
     Mongstad 1991. Rapport utgitt av Institutt for fiskeri- og      
     marinbiologi.                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 4                                  
PUBL-ID: r93003818                              
                                       
 
62
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Hordvik, I.                             
MEDFORF: Voie, A. M.                             
MEDFORF: Glette, J.                              
MEDFORF: Male, P.                               
MEDFORF: Endresen, C.                             
TITTEL : Cloning and sequence analysis of two isotypic IgM heavy chain    
     constant region genes from Atlantic salmon, Salmo salar L.      
SIDEREG: s. 2957-2962                             
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Eur J Immunol                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 22                                  
PUBL-ID: r93003747                              
                                       
 
63
Vit.konf.: Foredrag/poster med kun sammendrag i konferanserapport       
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Husøy, A.-M.                             
MEDFORF: Willis, M.                              
MEDFORF: Myers, M.                              
MEDFORF: Collier, T.                             
MEDFORF: Goksøyr, A.                             
TITTEL : Immunohistochemical localization of cytochrome P450 1A1 induced by  
     -naphthoflavone in different organs of Atlantic cod (Gadus morhua).
STED  : Amsterdam                              
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: European Conference on Ectotoxicology. 2               
PUBL-ID: r93003851                              
                                       
 
64
Vit.konf.: Foredrag/poster med kun sammendrag i konferanserapport       
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Husøy, A.-M.                             
MEDFORF: Willis, M.                              
MEDFORF: Myers, M.                              
MEDFORF: Collier, T.                             
MEDFORF: Goksøyr, A.                             
TITTEL : Immunohistochemical localization of cytochrome P450 1A1 induced by  
     -naphthoflavone in different organs of Atlantic cod.        
STED  : Gotland                               
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: Skandinavisk Celleetoksikologisk Symposium              
PUBL-ID: r93003853                              
                                       
 
65
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Høisæter, T.                             
MEDFORF: Lein, T. E.                             
MEDFORF: Fosså, J. H.                             
TITTEL : Tareskog som habitat og oppvekstområde for fisk i relasjon til    
     eventuelle skadevirkninger av taretråling. Et forprosjekt.      
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SIDEREG: 36 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : IFM-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
PUBL-ID: r93003811                              
                                       
 
66
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Høisæter, T.                             
TITTEL : The Biological Station 1892-1992. Part 2 - The last 25 years.    
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SIDEREG: 49 s.                                
ISBN  : 82-7466-039-0                            
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003812                              
                                       
 
67
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Johannessen, A.                           
MEDFORF: Røttingen, I.                            
MEDFORF: Slotte, A.                              
TITTEL : Norsk vårgytende sild - Gytevandringen 1992.             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Fiskets Gang                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 10                                  
PUBL-ID: r93003780                              
                                       
 
68
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Johannessen, A.                           
MEDFORF: Albert, O. T.                            
MEDFORF: Bergstad, O. A.                           
TITTEL : Toktrapport M/S Håkon Mosby, 11-21 mars 1992.            
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003813                              
                                       
 
69
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Johannessen, P. J.                          
MEDFORF: Botnen, H. B.                            
MEDFORF: Hjohlman, S.                             
MEDFORF: Risheim, I.                             
MEDFORF: Grahl-Nielsen, O.                          
TITTEL : Overvåking av marinbiologiske forhold ved Statoil's raffineri på   
     Mongstad 1991.                            
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SIDEREG: 133 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : IFM-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 4                                  
PUBL-ID: r93003870                              
                                       
 
70
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Johannessen, P. J.                          
MEDFORF: Botnen, H. B.                            
MEDFORF: Tvedten, Ø.                             
TITTEL : Valhall and Hod fields, 1991 Environmental Survey. Part 2: Bottom  
     fauna analyses.                           
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SIDEREG: 100 s.                                
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003819                              
                                       
 
71
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Johannessen, P.                           
MEDFORF: Botnen, H. B.                            
MEDFORF: Hjohlman, S.                             
MEDFORF: Risheim, I.                             
MEDFORF: Grahl-Nilsen, O.                           
TITTEL : Overvåking av marinbiologiske forhold ved Norsk Hydro A.S.' anlegg på
     Sture i Øygarden.                          
SIDEREG: s. 93-93                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : IFM-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 24                                  
PUBL-ID: r93003867                              
                                       
 
72
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Juell, J. E.                             
MEDFORF: Fernö, A.                              
MEDFORF: Furevik, D.                             
MEDFORF: Huse, I.                               
TITTEL : Influence of hunger level and feeding intensity on the spatial    
     distribution of salmon in sea cages.                 
STED  : Bergen                                
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: The International Symposium on Cultivation of Atlantic Salmon    
PUBL-ID: r93003838                              
                                       
 
73
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Jørgensen, T.                            
TITTEL : Long-term changes in growth of North-east Arctic cod (Gadus morhua) 
     and some environmental influences.                  
SIDEREG: s. 263-277                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: ICES J mar Sci                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 49                                  
PUBL-ID: r93003762                              
                                       
 
74
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Jørstad, K. E.                            
MEDFORF: Nævdal, G.                              
TITTEL : Genetic studies on released and recaptured cod in a fjord system.  
UTGIV. : ICES                                 
SIDEREG: 6 s.                                 
SPRÅK : eng                                 
SERIE : ICES C. M.                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : G:66                                 
PUBL-ID: r93003831                              
                                       
 
75
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Jørstad, K. E.                            
MEDFORF: Nævdal, G.                              
TITTEL : Studies on associations between genotypes and growth rate of O-group 
     cod.                                 
UTGIV. : ICES                                 
SPRÅK : eng                                 
SERIE : ICES C. M.                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : G:66                                 
PUBL-ID: r93003834                              
                                       
 
76
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Kaartvedt, S.                            
MEDFORF: Aksnes, D. L.                            
TITTEL : Does freshwater discharge cause mortality of fjord-living      
     zooplankton?                             
SIDEREG: s. 305-313                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Estuarine, Coastal and Shelf Science                 
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 34                                  
PUBL-ID: r93003753                              
                                       
 
77
Vit.konf.: Foredrag/poster med kun sammendrag i konferanserapport       
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Kleiberg, G.                             
MEDFORF: Endresen, C.                             
TITTEL : Vaksinasjon mot laks med rekombinert IPNV Vp2 peptid.        
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Frisk Fisk                              
PUBL-ID: r93003861                              
                                       
 
78
Vit.konf.: Foredrag/poster med kun sammendrag i konferanserapport       
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Knappskog, D.                            
MEDFORF: Rødseth, O. M.                            
MEDFORF: Endresen, C.                             
TITTEL : Vibriose hos torsk. Immunisering, antistoffproduksjon og beskyttelse.
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Frisk Fisk                              
PUBL-ID: r93003862                              
                                       
 
79
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Kolding, J.                             
TITTEL : 115 colour plates of commercial fish of Southern Carribean.     
SIDEREG: XVI, 513 s.                             
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Guia de campo de las especies comerciales marians y de aguas salobres
     de la costa septrentional de Sur America.              
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Fichas FAO de identificacion de especies para los fines de la pesc  
ISBN  : 92-5-303129-8                            
PUBL-ID: r93003826                              
                                       
 
80
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Kolding, J.                             
TITTEL : Changes in species composition and abundance of fish populations in 
     Lake Turkana, Kenya.                         
STED  : Imperial College, London                       
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: International workshop on Impact of Species Change in Afrikan Lakes 
PUBL-ID: r93003837                              
                                       
 
81
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift (ISSN)               
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Kolding, J.                             
MEDFORF: Tirasin, E. M.                            
MEDFORF: Karenge, L.                             
TITTEL : Growth, mortality, maturity and trophic structure of Lake Kariba.  
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: The ICLARM Quarterly                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 26                                  
PUBL-ID: r93003761                              
                                       
 
82
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Kolding, J.                             
TITTEL : Lake Turkana, an allotrophic equatorial lake.            
STED  : Athens, Greece                            
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: World Fisheries Congress                       
PUBL-ID: r93003840                              
                                       
 
83
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Kolding, J.                             
TITTEL : Trophic interrelationships and community structure at two different 
     periods of Lake Turkana, Kenya - a comparison using the ECOPATH II  
     box model.                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Trophic models of aquatic ecosystems. ICLARM Conference Proceedings. 
     (Red.: Christensen, V., Pauly, D.)                  
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 26                                  
PUBL-ID: r93003829                              
                                       
 
84
Vit.konf.: Foredrag/poster med kun sammendrag i konferanserapport       
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Larsen, H. E.                            
MEDFORF: Goksøyr, A.                             
TITTEL : Pyretrum-toksikologi hos laks.                    
STED  : Storefjell                              
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Frisk Fisk                              
PUBL-ID: r93003857                              
                                       
 
85
Rapporter utgitt på forlag                          
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Larsen, H. E.                            
MEDFORF: Goksøyr, A.                             
TITTEL : Pyretrum-toksokologi hos laks. Sluttrapport NFFR-prosjekt      
     1401-108.028, 1991.                         
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : Feb-92                                
FORLAG : Laboratorium for marin molekylærbiologi               
ISBN  : 0803-6780                              
PUBL-ID: r93003833                              
                                       
 
86
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Larsen, H. E.                            
MEDFORF: Celander, M.                             
MEDFORF: Goksøyr, A.                             
TITTEL : The cytochrome P450 system of Atlantic salmon (Salmo salar): 2.   
     Variations in catalytic activities and isozyme patterns during an  
     annual reproductive cycle.                      
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Fish Physiol Biochem                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 10                                  
PUBL-ID: r93003771                              
                                       
 
87
Rapporter utgitt på forlag                          
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Larsen, H. E.                            
MEDFORF: Goksøyr, A.                             
TITTEL : Toksikologiske egenskaper ved pyretrum og piperonylbutoxid. En    
     litteraturstudie.                          
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : Jan-92                                
FORLAG : Laboratorium for marin molekylærbiologi.               
PUBL-ID: r93003835                              
                                       
 
88
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Lein, T. E.                             
MEDFORF: Hjohlman, S.                             
MEDFORF: Berge, J. A.                             
MEDFORF: Jacobsen, T.                             
MEDFORF: Moe, K. A.                              
TITTEL : Oljeforurensing i hardbunnsfjæra. Effekter av olje og forslag til  
     sårbarhetsindekser for norskekysten.                 
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SPRÅK : nor                                 
SERIE : IFM-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 23                                  
PUBL-ID: r93003871                              
                                       
 
89
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Lein, T. E.                             
MEDFORF: Hjohlman, S.                             
MEDFORF: Fosså, J. H.                             
MEDFORF: Buhl-Mortensen, P.                          
MEDFORF: Årrestad, K.                             
MEDFORF: Kufner, R.                              
TITTEL : Sårbare fjæresamfunn og potensielle tareskogområder i Midt-Norge.  
     Stuttrapport til AKUP.                        
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003810                              
                                       
 
90
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Lie, U.                               
MEDFORF: Svendsen, H.                             
MEDFORF: Kaartvedt, S.                            
MEDFORF: Mikki, S.                              
MEDFORF: Johnsen, T.                             
MEDFORF: Aksnes, D. L.                            
MEDFORF: Asvall, R. P.                            
MEDFORF: Golmen, L.                              
TITTEL : Vannkraft og fjorder. Fysiske og biologiske konsekvenser av Ulla   
     Førre utbyggingen.                          
UTGIV. : Universitetet i Bergen, senter for miljø- og ressursstudier     
SIDEREG: 89 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : SMR-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 4                                  
PUBL-ID: r93003820                              
                                       
 
91
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Løkkeborg, S.                            
MEDFORF: Bjordal, Å.                             
MEDFORF: Fernö, A.                              
TITTEL : On the reliability and value of behaviour studies on logline gear  
     research.                              
STED  : Bergen                                
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: ICES Symposium on Fish behavior in Relation to Fishing Operations  
PUBL-ID: r93003841                              
                                       
 
92
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Maaseide, N. P. D.                          
TITTEL : Isolering og karakterisering av lymocytter fra Atlantisk laks, Salmo 
     salar L.. Lenkocyttfraksjonering og immukjemisk karakterisering.   
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003824                              
                                       
 
93
Vit.konf.: Foredrag/poster med kun sammendrag i konferanserapport       
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Maaseide, N. P.                           
MEDFORF: Glette, J.                              
MEDFORF: Endresen, C.                             
TITTEL : Isolering og karakterisering av lenkocytter fra Atlantisk laks.   
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Frisk Fisk                              
PUBL-ID: r93003854                              
                                       
 
94
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Matsakis, S.                             
TITTEL : Ammonia excretion rate of Clytia spp. hydromedusae (Cnidaria,    
     Thecata): effects of individual dry weight, temperature and food   
     availability.                            
SIDEREG: s. 55-63                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Marine Ecology Progress Series                    
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 87                                  
PUBL-ID: r93003744                              
                                       
 
95
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Melingen, G.                             
MEDFORF: Berg, A.                               
MEDFORF: Nilsen, E. R.                            
TITTEL : Smoltifiseringen påvirker antistoffer i lakseserum.         
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Norsk Fiskeoppdrett                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 12                                  
PUBL-ID: r93003781                              
                                       
 
96
Rapporter utgitt på forlag                          
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Molven, A.                              
MEDFORF: Goksøyr, A.                             
TITTEL : Organochlorines and PAHs in the marine environment: State of art and 
     research needs. Report to NTNF Research Programme on Marine     
     Pollution, 1992.                           
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003832                              
                                       
 
97
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Molven, A.                              
MEDFORF: Goksøyr, A.                             
MEDFORF: Næss, K.                               
MEDFORF: Oug, E.                               
MEDFORF: Brevik, E.                              
MEDFORF: Knutzen, J.                             
MEDFORF: Knernheim, A. L.                           
TITTEL : PAH og klororganiske forbindelser i det marine miljø: oppsummering av
     forskningsbehov med vekt på norske forhold. Rapport til       
     Forskningsprogram om marin forurensing, NTNF, 1992.         
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003875                              
                                       
 
98
Vit.konf.: Foredrag/poster med kun sammendrag i konferanserapport       
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Myers, M. S.                             
MEDFORF: Willis, M. J.                            
MEDFORF: Husøy, A.-M.                             
MEDFORF: Goksøyr, A.                             
MEDFORF: Collier, T. K.                            
TITTEL : Immunohistochemical localization of cytochrome P450 1A1 in      
     contaminant-associated hepatic lesions of English sole (Parophrys  
     vetulus).                              
STED  : Cincinnati                              
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: SETAC Annual Meeting. 13                       
PUBL-ID: r93003852                              
                                       
 
99
Annet                                     
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Møller, D.                              
TITTEL : Havbrukskalender 1993.                        
SIDEREG: 57 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Almanakkforlaget, Bergen                       
PUBL-ID: r93003784                              
                                       
 
100
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Nedreaas, K.                             
MEDFORF: Nævdal, G.                              
MEDFORF: Johansen, T.                             
TITTEL : Electrophoretic studies of redfish (Genus Sebastes) from Icelandic  
     and Greenland waters.                        
UTGIV. : ICES                                 
SIDEREG: 9 s.                                 
SPRÅK : eng                                 
SERIE : ICES C.M.                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : G:36                                 
PUBL-ID: r93003830                              
                                       
 
101
Vit.konf.: Foredrag/poster med kun sammendrag i konferanserapport       
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Nilsen, E. R.                            
MEDFORF: Kavlie, A.                              
MEDFORF: Endresen, C.                             
TITTEL : Egenskaper ved to fraksjoner av immunoglobulin fra laks (Salmo salar 
     L.).                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Frisk Fisk                              
PUBL-ID: r93003850                              
                                       
 
102
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Nordeide, J. T.                           
MEDFORF: Fosså, J. H.                             
TITTEL : Diet overlap between two subsequent year-classes of juvenile coastal 
     cod (Gadus morhua L.) and wild and reared cod.            
SIDEREG: s. 111-117                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Sarsia                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 77                                  
PUBL-ID: r93003752                              
                                       
 
103
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Nylund, A.                              
MEDFORF: Økland, S.                              
MEDFORF: Bjørknes, B.                             
TITTEL : Anatomy and ultrastructure of the alimentary canal in Lepeophtheirus 
     salmonis (Copepoda: Siphonostomatoida).               
SIDEREG: s. 423-437                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J Crust Biol                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
PUBL-ID: r93003745                              
                                       
 
104
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Nylund, A.                              
MEDFORF: Jakobsen, P.                             
MEDFORF: Boxaspen, K.                             
TITTEL : Lakselus: levesett, virkning og bekjempelse.             
SIDEREG: s. 16-18                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Norsk Fiskeoppdrett                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 10                                  
PUBL-ID: r93003777                              
                                       
 
105
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Nylund, A.                              
MEDFORF: Hovland, T.                             
MEDFORF: Wallace, C.                             
TITTEL : Lakselus: viktig i spredningen av ILA-agens.             
SIDEREG: s. 26-28                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Norsk Fiskeoppdrett                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 12                                  
PUBL-ID: r93003776                              
                                       
 
106
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Nylund, A.                              
MEDFORF: Selvik, A.                              
MEDFORF: Skirbekk, G.                             
MEDFORF: Steigen, A. L.                            
MEDFORF: Økland, A.                              
TITTEL : The commercial Ark.                         
SIDEREG: 140 s.                                
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Oxford University Press                       
PUBL-ID: r93003825                              
                                       
 
107
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Nævdal, G.                              
MEDFORF: Folkvord, A.                             
MEDFORF: Otterlei, E.                             
MEDFORF: Thorkildsen, S.                           
TITTEL : Growth rate related to genotype of o-group cod at three environmental
     temperatures.                            
SIDEREG: s. 71-73                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Sarsia                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 77                                  
PUBL-ID: r93003760                              
                                       
 
108
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Nævdal, G.                              
TITTEL : Research and development for new fish species for aquaculture in   
     Norway.                               
STED  : Southwest Agricultural University, Doane College           
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: International symposium on sturgeons and paddlefishes        
PUBL-ID: r93003842                              
                                       
 
109
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Ohtsuka, S.                             
MEDFORF: Fosshagen, A.                            
MEDFORF: Go, A.                                
TITTEL : The hyperbenthic calanoid copepod Paramisophria from Okinawa, South 
     Japan.                                
SIDEREG: s. 793-804                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Zoological Science                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 8                                  
PUBL-ID: r93003772                              
                                       
 
110
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Pesonen, M.                             
MEDFORF: Goksøyr, A.                             
MEDFORF: Andersson, T.                            
TITTEL : Expression of P450 1A1 in a primary culture of rainbow trout     
     hepatocytes exposed to -naphthoflavone or             
     2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin.                 
SIDEREG: s. 228-233                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Arch Biochem Biophys                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 292                                 
PUBL-ID: r93003757                              
                                       
 
111
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Pittman, K.                             
MEDFORF: Melles, A.                              
MEDFORF: Mohamed, A.                             
MEDFORF: Assaid, I.                              
MEDFORF: Berhane, H.                             
TITTEL : Recommendations for Curriculum Development for the Faculty of Marin 
     Sciences.                              
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: Int. Symp. for the Revitilization of the University of Asmara,    
     Eritrea                               
PUBL-ID: r93003874                              
                                       
 
112
Vit.konf.: Foredrag/poster med fullstendig artikkel i konferanserapport    
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Rahman, M.                              
MEDFORF: Hansen, T.                              
MEDFORF: Stefansson, S. O.                          
TITTEL : Growth and parr-smolt transformation of individually tagged Atlantic 
     salmon (Salmo salar L.) transferred between continuous light and   
     simulated natural photoperiod.                    
STED  : St. Andrew, N. B., Canada                      
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: International Smolt Symposium. 4                   
PUBL-ID: r93003846                              
                                       
 
113
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Risheim, I.                             
MEDFORF: Johannessen, P. J.                          
TITTEL : Resipientundersøkelse for Sea Farm A/S ved Skolmeosen, Masfjorden.  
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SIDEREG: 14 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : IFM-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 8                                  
PUBL-ID: r93003799                              
                                       
 
114
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Rosland, R.                             
MEDFORF: Giske, J.                              
MEDFORF: Aksnes, D. L.                            
TITTEL : Simulation of the vertical distribution of the mesopelagic fish,   
     Maurolicus muelleri (Gmelin) by stochastic dynamic optimization.   
SIDEREG: s. 181-182                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Journal of Fish Biology                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 41                                  
PUBL-ID: r93003868                              
                                       
 
115
Vit.konf.: Foredrag/poster med fullstendig artikkel i konferanserapport    
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Rosland, Rune                            
MEDFORF: Giske, Jarl                             
TITTEL : Modelling diel vertical distribution of the mesopelagic fish     
     maurolicus muelleri by dynamic optimization.             
STED  : Island                                
ÅR/DATO: 1992                                 
SIDEREG: s. 205-210                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Nordic Workshop on Predation Processes and Predation Models. I:   
     (Nordiske Seminar- og Arbejdsrapporter; 1993: 572)          
ISBN  : 92-91202525                             
KONFER.: Nordic Workshop on Predation Processes and Predation Models.     
PUBL-ID: r94007726                              
                                       
 
116
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Salvanes, A. G. V.                          
MEDFORF: Aksnes, D. L.                            
TITTEL : Drivkrefter for bæreevner.                      
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SIDEREG: 11 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : IFM-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 25                                  
PUBL-ID: r93003785                              
                                       
 
117
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Salvanes, A. G. V.                          
MEDFORF: Aksnes, D. L.                            
MEDFORF: Giske, J.                              
TITTEL : Ecosystem model for evaluating potential cod production in a west  
     Norwegian fjord.                           
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Mar Ecol Prog Ser                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 90                                  
PUBL-ID: r93003754                              
                                       
 
118
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Salvanes, A. G. V.                          
TITTEL : FORTRAN codes for MODMAS, a dynamic ecosystem model for evaluating  
     potential production of coastal cod population in western Norway.  
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 22                                  
PUBL-ID: r93003787                              
                                       
 
119
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Salvanes, A. G. V.                          
MEDFORF: Ulltang, Ø.                             
TITTEL : Population parameters, migration and exploitation of the cod (Gadus 
     morhua L.) in Masfjorden, western Norway.              
SIDEREG: s. 253-289                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Fisheries Research                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 15                                  
FORLAG : Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam             
PUBL-ID: r93003766                              
                                       
 
120
Vit.konf.: Foredrag/poster med kun sammendrag i konferanserapport       
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Salvanes, Anne Gro Vea                        
MEDFORF: Aksnes, Dag L.                            
MEDFORF: Giske, Jarl                             
TITTEL : A simulation model for evaluating the potential production of cod in 
     a West Norwegian fjord.                       
STED  : Stykkisholmur, Island                        
ÅR/DATO: 1992                                 
SIDEREG: s. 151-155                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Nordic workshop on predation processes. I: (Nordiske Seminar- og   
     Arbejdsrapporter; 572.)                       
FORLAG : Nordisk Ministerråd                         
KONFER.: Nordic Workshop in predation processes and modelling of predation.  
PUBL-ID: r94007751                              
                                       
 
121
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Salvanes, Anne Gro Vea                        
MEDFORF: Ulltang, Øyvind                           
TITTEL : Population parameters, migration and exploitation of the cod (Gadus 
     morhua L.) in Masfjorden, Western Norway.              
SIDEREG: s. 253-289                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Fisheries research                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 15                                  
FORLAG : Elsevier Publishers                         
ISSN  : 0165-7836                              
PUBL-ID: r94007513                              
                                       
 
122
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Sjøtun, K.                              
MEDFORF: Mortensen, L. B.                           
TITTEL : Marine miljøundersøkingar - strategi og gjennomføring.        
SIDEREG: s. 74-81                               
SPRÅK : nno                                 
TIDSKR.: Naturen                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
FORLAG : Universitetsforlaget                         
PUBL-ID: r93003778                              
                                       
 
123
Vit.konf.: Foredrag/poster med fullstendig artikkel i konferanserapport    
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Skilbrei, O. T.                           
MEDFORF: Hansen, T.                              
MEDFORF: Stefansson, S. O.                          
TITTEL : Effects of reduced daylength on growth and bimodality in Atlantic  
     salmon (Salmo salar L.).                       
STED  : St. Andrew, N. B., Canada                      
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: International Smolt Symposium. 4                   
PUBL-ID: r93003845                              
                                       
 
124
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Smedstad, O. M.                           
MEDFORF: Fosså, J. H.                             
MEDFORF: Lied, E.                               
MEDFORF: Nordeide, J. T.                           
MEDFORF: Salvanes, A. G. V.                          
TITTEL : Torsk i fjord, Masfjorden. Sluttrapport til NFFR. Prosjekt I 701.244.
UTGIV. : Senter for marine ressurser                     
SIDEREG: 18 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003815                              
                                       
 
125
Vit.konf.: Foredrag/poster med fullstendig artikkel i konferanserapport    
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Solbakken, V. A.                           
MEDFORF: Hansen, T.                              
MEDFORF: Stefansson, S. O.                          
TITTEL : Effects of photoperiod and temperature on growth and parr-smolt   
     transformation in Atlantic salmon (Salmo salar L.) and subsequent  
     post-smolt performance in seawater.                 
STED  : St. Andrew, N. B., Canada                      
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: International Smolt Symposium. 4                   
PUBL-ID: r93003844                              
                                       
 
126
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Solberg, P. T.                            
MEDFORF: Christophersen, G.                          
MEDFORF: Hanson, S.                              
MEDFORF: Mortensen, S. H.                           
MEDFORF: Strand, Ø.                              
TITTEL : Kompetanse innen skjelldyrking knyttet til forskningsmiljøene i   
     Bergen.                               
UTGIV. : Havforskningsinstituttet, Senter for Havbruk             
SIDEREG: 20 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003872                              
                                       
 
127
Vit.konf.: Foredrag/poster med kun sammendrag i konferanserapport       
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Solvang, B.                             
MEDFORF: Hansen, T.                              
MEDFORF: Saunders, R. L.                           
MEDFORF: Stefansson, S. O.                          
TITTEL : Parr-smolt transformation of Atlantic salmon (Salmo salar) at    
     different water temperatures.                    
STED  : Bergen                                
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: International Symposium on Cultivation of Atlantic salmon      
PUBL-ID: r93003855                              
                                       
 
128
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Stagg, R.                              
MEDFORF: Goksøyr, A.                             
MEDFORF: Rodger, G.                              
TITTEL : Changes in branchial Na, K-ATPase, metallothionein and P450 1A1 in  
     dab (Limanda limanda) in the German Bight. Indicators of sediment  
     contamination?                            
SIDEREG: s. 105-115                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Marine ecology Progress Series                    
ÅR/DATO: 1992                                 
ISSN  : 0171-8630                              
PUBL-ID: r94007443                              
                                       
 
129
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Stefansson, S. O.                          
MEDFORF: Berg, A. E.                             
MEDFORF: Hansen, T.                              
MEDFORF: Saunders, R. L.                           
TITTEL : The potential for development of salinity tolerance in underyearling 
     Atlantic salmon (Salmo salar L.)                   
SIDEREG: s. 52-55                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: World Aquaculture                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 23                                  
PUBL-ID: r93003773                              
                                       
 
130
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Szilway, A. M.                            
MEDFORF: Nordnes, S.                             
MEDFORF: Haugen, I. R.                            
MEDFORF: Olsen, L.                              
MEDFORF: Prasad, V.                              
MEDFORF: Endresen, C.                             
MEDFORF: Goff, S. P.                             
MEDFORF: Helland, D. E.                            
TITTEL : Epitope mapping of HIV-1 reverse transcripase and RNase H activities.
SIDEREG: s. 647-657                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J of Acquired Immune Deficiency Syndrome               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 5                                  
PUBL-ID: r93003756                              
                                       
 
131
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Taranger, G. L.                           
MEDFORF: Stefanson, S.                            
MEDFORF: Hansen, T.                              
TITTEL : Advancement and synchronization of ovulation in Atlantic salmon   
     (Salmo salar L.) following injections of LHRH analogue.       
SIDEREG: s. 169-175                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Aquaculture                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 102                                 
PUBL-ID: r93003743                              
                                       
 
132
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Taranger, G. L.                           
TITTEL : Helårlig produksjon av Atlantisk laks ved styrt kjønnsmodning og   
     smoltifisering. Sluttrapport Nordisk Industrifond, pr.nr. 88.107   
SIDEREG: 34 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003788                              
                                       
 
133
Vit.konf.: Foredrag/poster med fullstendig artikkel i konferanserapport    
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Taranger, G. L.                           
MEDFORF: Stefansson, S. O.                          
MEDFORF: Bjørnsson, B. T.                           
MEDFORF: Hauk, C.                               
MEDFORF: Hasen, T.                              
TITTEL : Photoperiodic control of sexual maturation in Atlantic salmon.    
STED  : St. Andrew, N. B., Canada                      
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: International Atlantic salmon symposium. 4 - Salmon in the Sea and  
     New Enhancement Strategies.                     
PUBL-ID: r93003847                              
                                       
 
134
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Tvedten, Ø.                             
MEDFORF: Johannessen, P. J.                          
MEDFORF: Botnen, H. B.                            
TITTEL : Resipientundersøkelse for John Kvamsdal fiskeoppdrett A/S i     
     Strøneosen og Skeiosen, Os kommune.                 
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SIDEREG: 16 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : IFM-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 15                                  
PUBL-ID: r93003797                              
                                       
 
135
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Tvedten, Ø.                             
MEDFORF: Johannessen, P. J.                          
MEDFORF: Botnen, H. B.                            
TITTEL : Resipientundersøkelse i Skjeljaviksund, Tysnes kommune        
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SIDEREG: 16 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : IFM-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 15                                  
PUBL-ID: r93003809                              
                                       
 
136
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : Tvedten, Ø.                             
MEDFORF: Botnen, H. B.                            
MEDFORF: Johannessen, P. J.                          
TITTEL : Resipientundersøkelse ved Rongøy, Øygarden kommune.         
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for fiskeri- og marinbiologi      
SIDEREG: 17 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : IFM-rapport                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 14                                  
PUBL-ID: r93003807                              
                                       
 
137
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for fiskeri- og marinbiologi          
FORF. : van der Weiden, M. E. J.                       
MEDFORF: Celander, M.                             
MEDFORF: Seinen, W.                              
MEDFORF: van der Berg, M.                           
MEDFORF: Goksøyr, A.                             
MEDFORF: Førlin, L.                              
TITTEL : The use of immunochemical determination of cytochrome P450 1A1    
     orthologue and EROD activity assay in rainbow trout and carp, treated
     with 2,3,7,8,-TCDD or exposed to contaminated sediment.       
SIDEREG: s. 215-219                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Marine Environ Res                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 34                                  
PUBL-ID: r93003774                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->