Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for den faste jords fysikk

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Arriola, L. A.                            
MEDFORF: Marroquin, G.                            
TITTEL : Local magnitude Ml study.                      
SPRÅK : spa                                 
SERIE : Report under Sentralamerikaprosjektet.                
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002473                              
                                       
 
2
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Atakan, K.                              
TITTEL : An unusual earthquake sequence in Steigen northern Norway.      
SIDEREG: 21                                  
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Surveillance of Earthquake Activity Offshore Northern Norway, SEISNOK
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002474                              
                                       
 
3
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Bruland, L.                             
TITTEL : A new method to remove coherent noise from CMP data.         
SPRÅK : eng                                 
SERIE : Seismo-series                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 58                                  
PUBL-ID: r93002475                              
                                       
 
4
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Bungrum, H.                             
MEDFORF: Lindholm, C. D.                           
MEDFORF: Atakan, K.                              
TITTEL : Crustal Stress in the Northern North Sea. Final Report.       
SIDEREG: 53                                  
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002476                              
                                       
 
5
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Bungum, H.                              
MEDFORF: Dahle, A.                              
MEDFORF: Havskov, J.                             
MEDFORF: Aspen, B.                              
TITTEL : Ingen jordskjelv fra Blåsjøoppdemmingen.               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Teknisk ukeblad                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 12                                  
PUBL-ID: r93002477                              
                                       
 
6
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Ciudad Real, M.                           
MEDFORF: Cruz, G.                               
MEDFORF: Toral, J.                              
TITTEL : Data Bank project, part 2.                      
SPRÅK : eng                                 
SERIE : Report under Sentralamerikaprosjektet                
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002478                              
                                       
 
7
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Ellingsen, K. L.                           
MEDFORF: Løvlie, R.                              
MEDFORF: Seret, G.                              
TITTEL : Magnetostratigraphy of the Grande Pile lacustrine sequence, France; 
     magnetomineralogy and revised excursions for the last        
     interglacialglacial cycle.                      
SIDEREG: 16-28                                
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Quaternary Research                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 37                                  
PUBL-ID: r93002479                              
                                       
 
8
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Hauger, E.                              
MEDFORF: Veen, P. van                             
MEDFORF: Løvlie, R.                              
TITTEL : Magnetostratigraphic correlation of the Brent Group, 34/8-5 and   
     34/8-1, Visund field.                        
SIDEREG: 52                                  
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002481                              
                                       
 
9
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Hauger, E.                              
MEDFORF: Løvlie, R.                              
TITTEL : Magnetostratigraphy of the Middle Jurassic Brent Group, well 34/8-5, 
     Visund field, northern North Sea.                  
SIDEREG: 26                                  
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002482                              
                                       
 
10
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Hauger, E.                              
MEDFORF: Svindland, T.                            
TITTEL : Middle Jurassic magnetopolarity stratigraphy of a well-core from the 
     Brent Group, North Sea.                       
SIDEREG: 61-73                                
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Physics of the Earth and Planetary Interiors             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 71                                  
PUBL-ID: r93002483                              
                                       
 
11
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Hauger, E.                              
MEDFORF: Løvlie, R.                              
TITTEL : Palaeomagnetic characteristics of drill cores from Middle Jurassic  
     delta plain sediments, the Brent Group, North Sea.          
SIDEREG: 74-84                                
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Physics of the Earth and Planetary Interiors             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 71                                  
PUBL-ID: r93002480                              
                                       
 
12
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Havskov, J.                             
MEDFORF: Utheim, T.                              
TITTEL : SEISLOG and SEISAN: A complete system for seismic data aquisition and
     analysis.                              
SIDEREG: 67-74                                
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Cahiers du Centre Européen de Geodynamique et de Seismologie    
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 5                                  
PUBL-ID: r93002484                              
                                       
 
13
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Havskov, J.                             
MEDFORF: Kvamme, L. B.                            
MEDFORF: Hansen, R. A.                            
MEDFORF: Bungum, H.                              
MEDFORF: Lindholm, C. D.                           
TITTEL : The Northern Norway seismic network: Design, operation and results. 
SIDEREG: 481-496                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Bull. Seism. Soc. Am.                        
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 82                                  
PUBL-ID: r93002485                              
                                       
 
14
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Havskov, J.                             
MEDFORF: Lindholm, C. D.                           
TITTEL : The SEISAN earthquake analysis software for the IBM PC and Sun,   
     version 2.0. Manual.                         
SIDEREG: 91                                  
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002486                              
                                       
 
15
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Johansen, T. A.                           
TITTEL : Modelling elastic moduli in porous fluid-filled media applying    
     scattering theory.                          
SIDEREG: 91                                  
SPRÅK : eng                                 
SERIE : Tech. Rep.                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
PUBL-ID: r93002487                              
                                       
 
16
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Jokat, W.                              
MEDFORF: Uenzelmann-Neben, G.                         
MEDFORF: Kristoffersen, Y.                          
MEDFORF: Rasmussen, T.                            
TITTEL : Lomonosov Ridge - A double sided continental margin.         
SIDEREG: 887-890                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Geology                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 20                                  
PUBL-ID: r93002488                              
                                       
 
17
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Kijko, A.                              
MEDFORF: Sellevoll, M. A.                           
TITTEL : Estimation of earthquake hazard parameters from incomplete data   
     files. Part 2: Incoporation of magnitude uncertainties.       
SIDEREG: 120-134                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Bull. Seism. Soc. of America                     
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 82                                  
HEFTE : 1                                  
PUBL-ID: r93002489                              
                                       
 
18
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Kristoffersen, Y.                          
MEDFORF: Digranes, P.                             
TITTEL : Verdens dypeste borehull gir ny innsikt i tolkning av dypseismikk.  
SIDEREG: 3-6                                 
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Geonytt                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
PUBL-ID: r93002492                              
                                       
 
19
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Kuvaas, B.                              
MEDFORF: Leitchenkov, G.                           
TITTEL : Glaciomarine turbidite and current controlled deposits in Prydz Bay, 
     Antarctica.                             
SIDEREG: 367-383                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Marine Geology                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 108                                 
PUBL-ID: r93002490                              
                                       
 
20
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Lindholm, C. D.                           
MEDFORF: Havskov, J.                             
MEDFORF: Sellevoll, M. A.                           
TITTEL : Periodicity in the seismicity.                    
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Tectonophysics                            
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002493                              
                                       
 
21
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Ludwin, Ruth                             
TITTEL : Earthquake depth resolution in Western Norway and the Northern North 
     Sea.                                 
SPRÅK : eng                                 
SERIE : Seismo-Series                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 57                                  
PUBL-ID: r93002494                              
                                       
 
22
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Løvlie, R.                              
MEDFORF: Hauger, E.                              
TITTEL : Magnetic susceptibility of core 34/8-8, Brent Group. Report #2.   
     Comparison between magnetic susceptibility and gammaradiation.    
SIDEREG: 14                                  
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002495                              
                                       
 
23
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Løvlie, R.                              
MEDFORF: Hauger, E.                              
TITTEL : Magnetic susceptibility of core 34/8-8, Brent Group. Report #1.   
     Comparison between continuous (whole core) and plug measurements.  
SIDEREG: 34                                  
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002496                              
                                       
 
24
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Løvlie, R.                              
MEDFORF: Hummervoll, R.                            
TITTEL : Musel-spenninger i magnetfelt. Rapport av forsøk utført i februar  
     1992.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002497                              
                                       
 
25
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Marroquin, G.                            
MEDFORF: Arriola, L. A.                            
TITTEL : Central American data base.                     
SPRÅK : eng                                 
SERIE : Report under Sentralamerikaprosjektet                
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002499                              
                                       
 
26
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Marroquin, G.                            
MEDFORF: Arriola, L. A.                            
TITTEL : Coda magnuitude scale for the Central American region.        
SPRÅK : eng                                 
SERIE : Report under Sentralamerikaprosjektet                
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002498                              
                                       
 
27
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Mayol, P.                              
MEDFORF: Segura, J.                              
TITTEL : Data bank project, Part 1.                      
SPRÅK : eng                                 
SERIE : Report under Sentralamerikaprosjektet                
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002521                              
                                       
 
28
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Mjelde, R.                              
MEDFORF: Sellevoll, M. A.                           
MEDFORF: Shimamura, H.                            
MEDFORF: Iwasaki, T.                             
MEDFORF: Kanazawa, T.                             
TITTEL : A crustal study off Lofoten, N. Norway by use of 3-C ocean bottom  
     seismographs.                            
SIDEREG: 269-288                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Tectonophysics                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 212                                 
PUBL-ID: r93002510                              
                                       
 
29
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Mjelde, R.                              
TITTEL : Jordskorpen studert med havbunnsseismografer.            
SIDEREG: 260-264                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Naturen                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 6                                  
PUBL-ID: r93002515                              
                                       
 
30
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Mjelde, R.                              
MEDFORF: Sellevoll, M. A.                           
MEDFORF: Shimamura, H.                            
MEDFORF: Iwasaki, T.                             
MEDFORF: Kanazawa, T.                             
TITTEL : Ocean Bottom Seismographs used in crustal mapping in an area covered 
     with early Eocene flood-basalt off Lofoten, N. Norway.        
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Terra Nova                              
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002511                              
PROS-ID: p93000045                              
                                       
 
31
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Mjelde, R.                              
TITTEL : Reflection and polarization of tube-waves as seen in VSP data.    
SIDEREG: 605-617                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Geophysical Prospecting                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 40                                  
PUBL-ID: r93002513                              
                                       
 
32
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Mjelde, R.                              
TITTEL : Shear-waves from 3-Component Ocean Bottom Seismographs off Lofoten, 
     Norway indicative of anisotropy in the lower crust.         
SIDEREG: 283-296                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Geophysical Journal International                  
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 110                                 
PUBL-ID: r93002514                              
                                       
 
33
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Monsen, K.                              
MEDFORF: Makurat, A.                             
MEDFORF: Barton, N.                              
TITTEL : Fully-Coupled Hydro Mechanical Modelling of the D-holes and     
     Validation Drift Inflow. SKB Tech.Rept 92-11 for the OECD/NEA    
     International Stripa Project.                    
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002517                              
                                       
 
34
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Mæland, E.                              
TITTEL : Evaluation of explicit 2-D extrapolation operators.         
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: GEOPHYSICS                              
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002518                              
                                       
 
35
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Mæland, E.                              
TITTEL : On the construction of the 3-D bandlimited extrapolation operator in 
     the space-frequency domain.                     
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: GEOPHYSICAL PROSPECTING                       
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002520                              
                                       
 
36
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Mæland, E.                              
TITTEL : Velocity estimation by zero-offset migration in a layered medium.  
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: GEOPHYSICAL TRANSACTIONS                       
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002519                              
                                       
 
37
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Torsvik, T. H.                            
MEDFORF: Olesen, O.                              
MEDFORF: Trench, A.                              
MEDFORF: Andersen, T. B.                           
MEDFORF: Walderhaug, H. J.                          
MEDFORF: Smethurst, M. A.                           
TITTEL : Geophysical investigation of the Honningsvåg igneous complex,    
     Scandinavian Caledonides.                      
SIDEREG: 373-383                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J. Geol. Soc. London                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 149                                 
PUBL-ID: r93002522                              
                                       
 
38
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Trench, A.                              
MEDFORF: Torsvik, T. H.                            
MEDFORF: Dentith, M. C.                            
MEDFORF: Walderhaug, H. J.                          
MEDFORF: Traynor, J. J.                            
TITTEL : A High Southerly palaeolatitude for southern Britain in early    
     ordovician times: Palaeomagnetic data from the Treffgarne volcanic  
     formation SW Wales.                         
SIDEREG: 89-100                                
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Geophys. J. Int.                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 108                                 
PUBL-ID: r93002523                              
                                       
 
39
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Utheim, T.                              
MEDFORF: Havskov, J.                             
TITTEL : The SEISLOG data aquisition system, guide to installation,      
     maintenance and daily operation of the system. Version 2.0. Manual. 
SIDEREG: 64                                  
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002524                              
                                       
 
40
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Walderhaug, H. J.                          
TITTEL : Directional properties of alteration CRM in basic igneous rocks.   
SIDEREG: 335-347                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Geophys. J. Int.                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 111                                 
PUBL-ID: r93002526                              
                                       
 
41
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Walderhaug, H. J.                          
TITTEL : Rock magnetic and magnetic fabric variations across three thin    
     alkalie dykes from Sunnhordland, Western Norway; Influence of initial
     mineralogy and secondary chemical alterations.            
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Geophys. J. Int.                           
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002527                              
                                       
 
42
Allminnelig tilgjengelige stensiler/kopier                  
INSTIT.: UiB-MatNat: Institutt for den faste jords fysikk           
FORF. : Walderhaug, H. J.                          
TITTEL : Veiledning til laboratoriekurs i G283, Grunnkurs i          
     bergartsmagnetisme.                         
SIDEREG: 9                                  
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002525                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->