Det historisk-filosofiske fakultet

Engelsk institutt

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Breivik, Leiv Egil                          
TITTEL : Angela Downing on existential sentences.               
SIDEREG: s. 133-142                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Occasional papers in systemic linguistics.              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 6                                  
ISSN  : 0954-3058                              
EMNEORD: Språkvitenskap, Gammelengelsk, Middelengelsk, Syntaks,        
     Språkforandringer, Formelle subjekt                 
PUBL-ID: r93005145                              
                                       
 
2
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Breivik, Leiv Egil                          
TITTEL : Anmeldelse av Bruce Mitchell: Old English syntax.          
SIDEREG: s. 94-100                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Lingua                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 86                                  
EMNEORD: Språkvitenskap, Gammelengelsk, Syntaks, Språktypologi,        
     Språkforandringer                          
PUBL-ID: r93005149                              
                                       
 
3
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Breivik, Leiv Egil                          
TITTEL : Anmeldelse av Gunnel Tottie: Negation in English speech and writing. 
SIDEREG: s. 105-110                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: ICAME Journal                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 17                                  
ISSN  : 0801-5775                              
EMNEORD: Språkvitenskap, Syntaks, Semantikk, Negasjon, Talespråk, Skriftspråk 
PUBL-ID: r93005148                              
                                       
 
4
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Breivik, Leiv Egil                          
TITTEL : Anmeldelse av Marianne Powell/Bent Preisler: English past and    
     present.                               
SIDEREG: s. 267-268                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: English Studies                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 73                                  
EMNEORD: Språkvitenskap, Stilistikk, Syntaks, Språkhistorie, Semantikk    
PUBL-ID: r93005147                              
                                       
 
5
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Breivik, Leiv Egil                          
TITTEL : On copular sentences in English.                   
SIDEREG: s. 9-23                               
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Om språk og utdanning. Festskrift til Eva Sivertsen. (Red.: Olsen,  
     Anne-Marie Langvall, Simensen, Aud Marit)              
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Universitetsforlaget                         
ISBN  : 82-00-21587-3                            
EMNEORD: engelsk språkvitenskap, utbrytingssetninger, be-setinger,      
     språktypologi, verb-andre språk                   
PUBL-ID: r93005142                              
                                       
 
6
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Breivik, Leiv Egil                          
TITTEL : On doing linguistic research.                    
SIDEREG: s. 173-187                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Studia Linguistica                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 46                                  
HEFTE : 2                                  
EMNEORD: Språkvitenskap, Syntaks, Semantikk, Pragmatikk, There, Språktypologi 
PUBL-ID: r93005143                              
                                       
 
7
Allminnelig tilgjengelige stensiler/kopier                  
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Bækken, Bjørg                            
TITTEL : English Grammar I.                          
UTGIV. : Universitetet i Bergen, Engelsk institutt              
SIDEREG: 106 s.                                
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
TILGANG: Engelsk institutt                          
BEGRENS: j                                  
EMNEORD: Engelsk grammatikk, Sentence analysis, The Articles, Concord, Verb  
     complementation, Future time reference, Adverbs and Adverbials, It  
     and There, Clauses, Classification of clauses            
PUBL-ID: r93005151                              
                                       
 
8
Allminnelig tilgjengelige stensiler/kopier                  
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Bækken, Bjørg                            
TITTEL : English Grammar II.                         
UTGIV. : Universitetet i Bergen, Engelsk institutt              
SIDEREG: 68 s.                                
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
TILGANG: Engelsk institutt                          
BEGRENS: j                                  
EMNEORD: Engelsk grammatikk, Sentence Analysis, The Articles, Concord, Verb  
     complementation, Future time reference, Adverbs and Adverbials, It  
     and There, Clauses, Classification of clauses            
PUBL-ID: r93005152                              
                                       
 
9
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Hartveit, Lars                            
TITTEL : The carnavalistic impulse in J. G. Farell's Troubles.        
SIDEREG: s. 444-457                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: English Studies                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 73                                  
HEFTE : 5                                  
ISSN  : 0013-838X                              
EMNEORD: The Carnavalistic impulse in J. G. Farell's Troubles, Verkets    
     dialogiske struktur, Fact-fiction opposisjonen            
PUBL-ID: r93005154                              
                                       
 
10
Allminnelig tilgjengelige stensiler/kopier                  
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Haugland, Kari E.                          
TITTEL : Old English and word order typology: On the status of the verb-second
     hypothesis.                             
UTGIV. : Universitetet i Bergen, Engelsk institutt              
SIDEREG: 26 s.                                
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
TILGANG: Haugland, Engelsk institutt, Universitetet i Bergen         
EMNEORD: Historisk syntaks, Ordstillingstypologi, Vitenskapsteori,      
     Språkforandringer, Språktypologi, Syntaks, Verb - andre språk    
PUBL-ID: r93005157                              
                                       
 
11
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Haugland, Kari E.                          
TITTEL : On the use of cleft and pseudo-cleft sentences in English. (Review  
     article)                               
SIDEREG: s. 51-69                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: ICAME Journal                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 16                                  
ISSN  : 0801-5775                              
EMNEORD: Syntaks: setningsutbrytning i engelsk, Syntaks, Utbrytingssetninger 
PUBL-ID: r93005155                              
                                       
 
12
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Kennedy, Andrew                           
TITTEL : Action and Theatricality in Waiting for Godot.            
SIDEREG: s. 16-28                               
SPRÅK : eng                                 
BOK  : New Casebooks - Waiting for Godot and Endgame/ Samuel Beckett. (Red.:
     Connor, Steven)                           
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : MacMillan, London                          
ISBN  : 0-333-54603-2                            
PUBL-ID: r93005158                              
                                       
 
13
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Kennedy, Andrew                           
TITTEL : English around the World.                      
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Literature Matters - British Council                 
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 10                                  
PUBL-ID: r93005159                              
                                       
 
14
Allminnelig tilgjengelige stensiler/kopier                  
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Kennedy, Andrew                           
TITTEL : Why Literature? (foredrag Universitetsforlaget/Lektorlaget)     
UTGIV. : Universitetet i Bergen, Engelsk institutt              
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
TILGANG: Engelsk institutt, Andrew Kennedy                  
BEGRENS: j                                  
PUBL-ID: r93005160                              
                                       
 
15
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Kennedy, Andrew                           
TITTEL : Wine.                                
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Stand magazine                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 34                                  
HEFTE : 1                                  
ISSN  : 0038-9366                              
PUBL-ID: r94006220                              
                                       
 
16
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift (ISSN)               
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Koppen, Randi Synnøve                        
TITTEL : The Furtive Event: Theorizing Feminist Spectatorship.        
SIDEREG: S. 378-394                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Modern Drama                             
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 35                                  
ISSN  : 0026-7694                              
EMNEORD: Feminism, Theatre, Spectatorship, Reception, Phychoanalysis     
PUBL-ID: r93005161                              
                                       
 
17
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Lysne, Anna                             
TITTEL : PC-Phonetics: A Help or a Strain for the Philologist?        
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Proceedings of the Scandinavian Conference on Computational     
     Linguistics, Bergen 28-30 November 1991               
REDAKT.: Morland, K.                             
REDAKT.: Sørstrømmen, K.                           
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Norwegian Computing Centre for the Humanities University of Bergen  
PUBL-ID: r94006221                              
                                       
 
18
Vit.konf.: Foredrag/poster med fullstendig artikkel i konferanserapport    
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Opdahl, Lise                             
TITTEL : Kjønnsforskjeller ved valg av engelske adverbformer. (Side 165-173 i 
     konferanserapport: Språk, språkbruk och kön. Rapport från ASLA's  
     nordiska Symposium, Uppsala, 7-9.november 1991. Red.: Gunnarsson,  
     Britt-Louise, Liberg, Caroline, ISBN 91-87884-04-6, ASLA's      
     skriftserie 5)                            
STED  : Uppsala, Sverige                           
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Språk, Språkbruk och kön                      
ANN-ORG: Svenksa föreningen för tillempad språkvetenskap          
EMNEORD: kvinnespråk, språkvariasjon, engelsk språk, moderne engelsk     
PUBL-ID: r93005163                              
                                       
 
19
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Opdahl, Lise                             
TITTEL : Sex and Preference of Adverbial Suffix: Do Women Favour the     
     Prestigious Form?                          
SIDEREG: s. 96-117                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Om språk og utdanning. Festskrift til Eva Sivertsen. (Red.: Langvall,
     Anne-Marie, Simensen, Marit)                     
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Universitetsforlaget                         
ISBN  : 82-00-21587-3                            
EMNEORD: kvinnespråk, språkvariasjon, sosiolingvistikk, engelsk språk, moderne
     engelsk                               
PUBL-ID: r93005162                              
                                       
 
20
Annet                                     
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Rydland, Kurt                            
TITTEL : ORTON CORPUS: Elektronisk database. Under oppbygging ca. 33.000   
     oppslag (5,5 mb) pr, desember 1993.                 
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
PUBL-ID: r93005167                              
                                       
 
21
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Rydland, Kurt                            
TITTEL : THE ORTON CORPUS. A collection of dialect material from the     
     north-east of England. (Tilknyttet prosjektet: The Orton Corpus.   
     Systematisering & utgjeving av materialet.)             
SIDEREG: s. 1-35                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: ANGLIA                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 110                                 
ISSN  : 0340-5222                              
EMNEORD: Dialektkorpus, Northumberland & Durham, Kortindeks, Råmateriale   
PUBL-ID: r93005166                              
                                       
 
22
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Rydland, Kurt                            
TITTEL : ÆeaÅ-type diphthongs in Northern English traditional dialects.    
     (Tilknyttet prosjektet: Aspects of Northern English Traditional   
     Pronunciation)                            
SIDEREG: s. 152-182                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: English Studies                           
ÅR/DATO: 1992-04                               
VOLUM : 73                                  
ISSN  : 0013-838X                              
EMNEORD: ea-diftong, Geografisk distribusjon, Fonologisk status, Nordengelske 
     dialektar                              
PUBL-ID: r93005165                              
                                       
 
23
Annet                                     
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Stenström, Anna-Brita                        
MEDFORF: Johanson, Stig                            
TITTEL : Redigering av ICAME Journal no. 16                  
STED  : Norwegian Computer Centre for the Humanities, Bergen         
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
PUBL-ID: r93005170                              
                                       
 
24
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : vrljuga, eljka                         
TITTEL : Teller kvinnelighet, taler kropp? Forholdet mellom kropp og     
     kvinnelighet hos Julia Kristeva. Festschrift für Beatrice Sanberg  
     zum 50. über.                            
UTGIV. : Universitetet i Bergen, Engelsk institutt              
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
EMNEORD: Kropp, Kjønn, Språk, Kvinnelighet                  
PUBL-ID: r93005172                              
                                       
 
25
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Øverland, Orm                            
TITTEL : Bilder av en familie. (Review of Sue Miller, Family Pictures)    
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bergens Tidende                           
ÅR/DATO: 1992-07-17                              
PUBL-ID: r94005855                              
                                       
 
26
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Øverland, Orm                            
TITTEL : En begivenhet i norsk litteratur. (Review of William Faulkner    
     Collected Stories)                          
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bergens Tidende                           
ÅR/DATO: 1992-07-10                              
PUBL-ID: r94005854                              
                                       
 
27
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Øverland, Orm                            
TITTEL : En ny fortellerstemme fra New Zealand. (Review of Janet Frame, Living
     in the Maniototo)                          
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bergens Tidende                           
ÅR/DATO: 1992-08-03                              
PUBL-ID: r94005857                              
                                       
 
28
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Øverland, Orm                            
TITTEL : En oppskrytt roman. (Review of Amy Tan, The Kitchen God's wife)   
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bergens Tidende                           
ÅR/DATO: 1992-07-03                              
PUBL-ID: r94005853                              
                                       
 
29
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Øverland, Orm                            
TITTEL : En røst fra fortiden. (Review of Hunter S. Thompson, Fear and    
     Loathing in Las Vegas)                        
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bergens Tidende                           
ÅR/DATO: 1992-06-18                              
PUBL-ID: r94005851                              
                                       
 
30
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Øverland, Orm                            
TITTEL : Et nåtidseventyr. (Review of Alice Hoffman, Turtle Moon)       
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bergens Tidende                           
ÅR/DATO: 1992-11-09                              
PUBL-ID: r94005861                              
                                       
 
31
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Øverland, Orm                            
TITTEL : Fjerne australiere. (Review of Peter Carey, the Tax Inspector)    
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bergens Tidende                           
ÅR/DATO: 1992-11-09                              
PUBL-ID: r94005860                              
                                       
 
32
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Øverland, Orm                            
MEDFORF: Kjærheim, Steinar                          
TITTEL : Fra Amerika til Norge I: Norske utvandrerbrev 1840-1857.       
SIDEREG: 496 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Solum                                
ISBN  : 82-560-0753-2                            
PUBL-ID: r93005173                              
                                       
 
33
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Øverland, Orm                            
MEDFORF: Kjærheim, Steinar                          
TITTEL : Fra Amerika til Norge II: Norske utvandrerbrev 1858-1868.      
SIDEREG: 578 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Solum                                
ISBN  : 82-560-0835-0                            
PUBL-ID: r93005174                              
                                       
 
34
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Øverland, Orm                            
TITTEL : Gjensyn med Den siste mohikaner.                   
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Aftenposten                             
ÅR/DATO: 1992-12-08                              
PUBL-ID: r94005863                              
                                       
 
35
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Øverland, Orm                            
TITTEL : Godt Budskap - svak roman. (Review of David Laing Dawson, Last    
     Rights)                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bergens Tidende                           
ÅR/DATO: 1992-06-19                              
PUBL-ID: r94005852                              
                                       
 
36
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Øverland, Orm                            
TITTEL : Henry Miller: Et diktet liv. (Review of Robert Ferguson, Henry    
     Miller: En biografi)                         
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bergens Tidende                           
ÅR/DATO: 1992-02-21                              
PUBL-ID: r94005849                              
                                       
 
37
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Øverland, Orm                            
TITTEL : Kong Lears døtre i Iowa. (Review of Jane Smiley, A Thousand Acres)  
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bergens Tidende                           
ÅR/DATO: 1992-10-05                              
PUBL-ID: r94005859                              
                                       
 
38
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Øverland, Orm                            
TITTEL : Likegyldig fra reisekamerater. (Review of Dag Helleve, Ragnar    
     Hovland, Per Olav Kaldestad, Langs kvar ein veg)           
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bergens Tidende                           
ÅR/DATO: 1992-12-07                              
PUBL-ID: r94005862                              
                                       
 
39
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Øverland, Orm                            
TITTEL : Min Brors vokter. (Review of Ethan Canin, Blue River)        
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bergens Tidende                           
ÅR/DATO: 1992-05-08                              
PUBL-ID: r94005850                              
                                       
 
40
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Øverland, Orm                            
TITTEL : Sentimental barneskildring. (Review of Forrest Carter, The Education 
     of Little Tree)                           
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bergens Tidende                           
ÅR/DATO: 1992-09-14                              
PUBL-ID: r94005858                              
                                       
 
41
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Engelsk institutt                      
FORF. : Øverland, Orm                            
TITTEL : Toni Morrison: En av Amerikas fremste forfattere. (Review of Toni  
     Morrrison, Jazz and Playing in the Dark)               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bergens Tidende                           
ÅR/DATO: 1992-07-27                              
PUBL-ID: r94005856                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->