Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Bernt, Jan Fridthjof                         
TITTEL : Forbrukertenkning, politisk styring og rettssikkerhetskrav.Hva skjer 
     i et desentralisert kommunalt barnevern?               
SIDEREG: s. 25-30                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Norges Barnevern                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 4                                  
PUBL-ID: r93003922                              
                                       
 
2
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Bernt, Jan Fridthjof                         
MEDFORF: Doublet, David R.                          
TITTEL : RETTEN OG VITENSKAPEN. En introduksjon til rettsvitenskapens     
     vitenskapsfilosofi                          
SIDEREG: 1-156                                
ISBN  : 82-419-0112-7                            
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : ALMA MATER Forlag AS                         
PUBL-ID: r97008295                              
                                       
 
3
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Bernt, Jan Fridthjof                         
TITTEL : Tvang.                                
SIDEREG: s. 111-130                              
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Psykisk utviklingshemmedes rettsstilling. (Red.: Eskeland, Ståle og 
     Syse, Aslak)                             
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003893                              
                                       
 
4
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Doublet, David                            
MEDFORF: Bernt, Jan Fridthjof                         
TITTEL : Retten og vitenskapen. En introduksjon til rettsvitenskapens     
     vitenskapsfilosofi.                         
SIDEREG: 1-156                                
ISBN  : 82-419-0112-7                            
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : ALMA MATER Forlag AS                         
PUBL-ID: r93003894                              
                                       
 
5
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Einarsen, Terje                           
TITTEL : Internasjonale konvensjoner forplikter - hvilke rettigheter har   
     fremmede barn?                            
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Jussens Venner                            
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 1                                  
PUBL-ID: r93003895                              
                                       
 
6
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Einarsen, Terje                           
TITTEL : Internasjonale konvensjoner forplikter - hvilke rettigheter har barn?
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Unge flyktninger i Norge, Redd Barna?                
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Kommuneforlaget, Oslo                        
PUBL-ID: r93003896                              
                                       
 
7
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Einarsen, Terje                           
TITTEL : Mass movements of refugees; In search of new international mechanism.
SPRÅK : eng                                 
BOK  : The Living Law of Nations. Essays in memory of Atle Grahl-Madsen.  
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : N. P. Engel Publisher, Strasbourg                  
PUBL-ID: r93003897                              
                                       
 
8
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Frihagen, Arvid                           
TITTEL : Forvaltningsloven og kommunal saksbehandling. (6.utg.)        
SIDEREG: 164 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Forlaget A. Frihagen A/S                       
PUBL-ID: r93003900                              
                                       
 
9
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Frihagen, Arvid                           
TITTEL : Omgjøring, kontroll og ugyldighet. (4.utg.)             
SIDEREG: 328 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
FORLAG : Forlaget A. Frihagen A/S                       
F-SERIE: Forvaltningsrett.                          
PUBL-ID: r93003899                              
                                       
 
10
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Frihagen, Arvid                           
TITTEL : Saksbehandling. (5.utg.)                       
SIDEREG: 278 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
FORLAG : Forlaget A. Frihagen A/S                       
F-SERIE: Forvaltningsrett.                          
PUBL-ID: r93003898                              
                                       
 
11
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Helland, Tor Eithun                         
TITTEL : Byggjelånsreservasjon. Om bruken av                 
     finansieringsbevis/transportfråsengner i entreprise.         
UTGIV. : Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet            
SPRÅK : nno                                 
SERIE : Det juridiske fakultets skriftserie                 
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 35                                  
PUBL-ID: r93003901                              
                                       
 
12
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Helland, Tor Eithun                         
TITTEL : Byggjelånsreservasjon. Om bruken av                 
     finansieringsbevis/transportfråsengner i entreprise.         
UTGIV. : Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet            
SPRÅK : nno                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003902                              
                                       
 
13
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Holgersen, Gudrun                          
TITTEL : Sykdom som trygderettslig vilkår.                  
SIDEREG: s. 225-252                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Jussens Venner                            
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 4                                  
PUBL-ID: r93003905                              
                                       
 
14
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Holgersen, Gudrun                          
TITTEL : Tilbake til arbeid? Folketrygdens regler om ytelser under attføring 
     med hovedvekt på de sentrale vilkår.                 
SIDEREG: 548 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Alma Mater forlag, Bergen                      
PUBL-ID: r93003903                              
                                       
 
15
Doktorgradsarbeider                              
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Holgersen, Gudrun                          
TITTEL : Tilbake til arbeid? Folketrygdens regler om ytelser under attføring 
     med hovedvekt på de sentrale vilkår.                 
UTGIV. : Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet            
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003904                              
                                       
 
16
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Husabø, Erling J.                          
MEDFORF: Doublet, David                            
TITTEL : Legimitering av dødshjelp. (Kronikk)                 
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Dagbladet                              
ÅR/DATO: 1992-10-20                              
PUBL-ID: r93003906                              
                                       
 
17
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Huser, Kristian                           
TITTEL : Gjeldsforhandling og konkurs.                    
SIDEREG: 730 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Juristinformasjon A/S, Bergen                    
PUBL-ID: r93003907                              
                                       
 
18
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Hærem, Axel                             
TITTEL : Boligbeskatning. (Kap. 5, ny utgave)                 
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Boligrett. (Red.: Wyller, Chr. Fr.)                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003908                              
                                       
 
19
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Krüger, Kai                             
TITTEL : Hindringsansvar - ny kontraktsrettslig ansvarsfigur?         
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Jussens Venner (siste hefte)                     
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003910                              
                                       
 
20
Rapporter utgitt på forlag                          
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Krüger, Kai                             
TITTEL : Reform av de norske avtalelover. Notat vedrørende bedre samordning i 
     lovverket - et utvalg av lover på obligasjonsrettens område. Bilag  
     til NOU 1992:32.                           
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003912                              
                                       
 
21
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Krüger, Kai                             
TITTEL : Statlig kontrollansvar - en høyesterettsdom.             
SIDEREG: s. 439-439                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Lov og Rett                             
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003909                              
                                       
 
22
Rapporter utgitt på forlag                          
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Matningsdal, Magnus                         
TITTEL : Ny straffelov - alminnelige bestemmelser. Straffelovkommisjonens   
     delutredning 5. NOU 1992:23                     
SIDEREG: 341 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003914                              
                                       
 
23
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Matningsdal, Magnus                         
MEDFORF: Bratholm, Anders                           
TITTEL : Straffeloven med kommentarer. Almindelige Bestemmelser.       
SIDEREG: 396 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
PUBL-ID: r93003913                              
                                       
 
24
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Nordtveit, Ernst                           
TITTEL : Oppdragssamarbeid. Joint Ventures i oppdragsindustri,        
     entreprenørverksemd, forskning og utvikling.             
SPRÅK : nno                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003915                              
                                       
 
25
Doktorgradsarbeider                              
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Nordtveit, Ernst                           
TITTEL : Oppdragssamarbeid. Joint Ventures i oppdragsindustri,        
     entrepenørverksemd, forskning og utvikling.             
UTGIV. : Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet            
SPRÅK : nno                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003916                              
                                       
 
26
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Nordtveit, Ernst                           
     UiB-Jur: Institutt for privatrett                  
TITTEL : Oppløsing av sameie                         
SPRÅK : nor                                 
SERIE : TfR                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 729                                 
PUBL-ID: r95005588                              
                                       
 
27
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Nygaard, Nils                            
TITTEL : Skade og ansvar. (4. utg.)                      
SIDEREG: 530 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Universitetsforlaget                         
PUBL-ID: r93003917                              
                                       
 
28
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Orou, Franz Martin                          
TITTEL : The European Economic Area (EEA). The Maastricht Treaty.       
UTGIV. : Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet            
SPRÅK : eng                                 
SERIE : Det juridiske fakultets skriftserie                 
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 36                                  
PUBL-ID: r93003918                              
                                       
 
29
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Stavang, Per                             
TITTEL : Folkerøysting og folkestyre. (Kronikk)                
SPRÅK : nno                                 
TIDSKR.: Nationen                               
ÅR/DATO: 1992-09-07                              
PUBL-ID: r93003921                              
                                       
 
30
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Strandbakken, Asbjørn                        
TITTEL : Avtaler om formuesordningen mellom ektefeller.            
SIDEREG: 78 s.                                
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Jussens Venner                            
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 5                                  
PUBL-ID: r93003919                              
                                       
 
31
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Jur: Det juridiske fakultet                   
FORF. : Strandbakken, Asbjørn                        
TITTEL : Bokanmeldelse: Arverett med dødsboskifte av Inge Unneberg.      
SIDEREG: 4 s.                                 
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Jussens Venner                            
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 5                                  
PUBL-ID: r93003920                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->