Det historisk-filosofiske fakultet

Wittgensteinarkivet

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: Wittgensteinarkivet                     
FORF. : Henry, Paul                             
MEDFORF: Utaker, Arild                            
TITTEL : Wittgenstein and Contemporary Theories of Language. Papers read at  
     the French-Norwegian Wittgenstein seminar in Skjolden, 23-26 May   
     1992.                                
UTGIV. : The Wittgenstein Archives at the University of Bergen        
SIDEREG: 251 s.                                
SPRÅK : eng                                 
SERIE : Working Papers                            
REDAKT.: Henry, Paul                             
REDAKT.: Utaker, Arild                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 5                                  
PUBL-ID: r94006654                              
                                       
 
2
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: Wittgensteinarkivet                     
FORF. : Huitfeldt, Claus                           
TITTEL : Multi-Dimensional Texts in a One-Dimensional Medium         
UTGIV. : Wittgenstein Archives at the University of Bergen          
SIDEREG: s. 142-161                              
SPRÅK : eng                                 
SERIE : Working Papers from the Wittgenstein Archives at the UiB       
REDAKT.: Henry, Paul                             
REDAKT.: Utaker, Arild                            
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 5                                  
SAMMEND: Title of Working Paper: "Wittgenstein and Contemporary Theories of  
     Language." Papers read at the French-Norwegian Wittgenstein seminar 
     in Skjolden, May 1992. (Also forthcoming in: Computing and the    
     Humanities, 1994.)                          
PUBL-ID: r94006667                              
                                       
 
3
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: Wittgensteinarkivet                     
FORF. : Huitfeldt, Claus                           
TITTEL : The Wittgenstein Archives at the University of Bergen - Annual Report
     1991. (Norwegian-English parallel text.)               
SIDEREG: 47 s.                                
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 4                                  
PUBL-ID: r94006665                              
                                       
 
4
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: Wittgensteinarkivet                     
FORF. : Pichler, Alois                            
TITTEL : Wittgenstein's Later Manuscripts: Some Remarks on Style and Writing. 
UTGIV. : Wittgenstein Archives at the University of Bergen          
SIDEREG: s. 219-251                              
SPRÅK : eng                                 
SERIE : Working Papers from the Wittgenstein Archives at the UiB       
REDAKT.: Henry, Paul                             
REDAKT.: Utaker, Arid                             
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 5                                  
SAMMEND: Paper Title: "Wittgenstein"                     
PUBL-ID: r94006668                              
                                       
 
5
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Wittgensteinarkivet                     
FORF. : Pichler, Alois                            
TITTEL : Wittgenstein's Later Manuscripts: Some remarks on Style and Writing. 
SIDEREG: s.219-251                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Wittgenstein and Contemporary Theories of Language. (Working Papers 
     from the Wittgenstein Archives at the UiB) (Papers read at the    
     French-Norwegian Wittgenstein seminar at Skjolden, 23-26 May 1992)  
REDAKT.: Henry, Paul                             
REDAKT.: Utaker, Arild                            
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 5                                  
FORLAG : Wittgensteinarkivet                         
PUBL-ID: r94006669                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->