Det historisk-filosofiske fakultet

Senter for vitskapsteori (SVT)

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Fjelland, Ragnar                           
TITTEL : Den spesielle relativitetsteorien.                  
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for sammenlignende politikk      
SIDEREG: 18 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 45                                  
TILGANG: Institutt for sammenlignende politikk                
BEGRENS: n                                  
EMNEORD: Vitenskapsteori, Relativitetsteorien, Testing, Observasjon      
PUBL-ID: r93004247                              
                                       
 
2
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Fjelland, Ragnar                           
TITTEL : Etiske problemer i forbindelse med bruk av forsøksdyr.        
SIDEREG: s. 52-61                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og     
     teknologi: Forskningsetikk for forskningsråd. NENT Publikasjon nr. 2 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006404                              
                                       
 
3
Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter     
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Fjelland, Ragnar                           
TITTEL : "Når maskinene tenker for oss." Tankens hjelpere - Programserie om  
     informasjonteknologi og kultur (KULT-prosjekt nr. 182).       
ÅR/DATO: 1992-09-09                              
SPRÅK : nor                                 
ANN-ORG: NRK/Fjernsynet                            
PUBL-ID: r94006406                              
                                       
 
4
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Fjelland, Ragnar                           
TITTEL : The theory-ladenness of observations, the role of scientific     
     instruments, and the Kantian a priori.                
SIDEREG: s. 269-280                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: International Studies in the Philosophy of Science          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 5                                  
HEFTE : 3                                  
EMNEORD: Philosophy of science, Instruments, Observations           
PUBL-ID: r93004245                              
                                       
 
5
Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter     
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Fjelland, Ragnar                           
TITTEL : "Tidsmaskinen". Tankens hjelpere - Programserie om          
     informasjonsteknologi og kultur (KULT-prosjekt nr. 182).       
ÅR/DATO: 1992-09-02                              
SPRÅK : nor                                 
ANN-ORG: NRK/Fjernsynet                            
PUBL-ID: r94006405                              
                                       
 
6
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Forland, Astrid                           
TITTEL : Mot eit nytt universitetskonsept? Frå Bergens Museum til       
     Universitetet anno 1990.                       
STED  : Tromsø, Norge                            
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nno                                 
KONFER.: Historikardagane i Tromsø                      
ANN-ORG: Historikerforeningen                         
EMNEORD: Universitet, Funksjon, Institusjonell struktur            
PUBL-ID: r93005089                              
                                       
 
7
Vit.konf.: Foredrag/poster med kun sammendrag i konferanserapport       
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Forland, Astrid                           
TITTEL : Norwegian Nuclear Policy. (I konferanserapport: Workshop on Nuclear 
     Proliferation. Report(3) 28.01.92, red.: Heuser, Beatrice)      
STED  : London, Storbrittania                        
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: Workshop on Nuclear Proliferation                  
ANN-ORG: Dr. Beatrice Heuser, Department of War Studies, King's College,   
     London                                
EMNEORD: Atomvåpen, Atomforskning, Europeisk atompolitikk, Komparativt    
     perspektiv                              
PUBL-ID: r93005088                              
                                       
 
8
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Gilje, Nils                             
TITTEL : Genteknologi og etikk.                        
STED  : Studentersamfunnet i Bergen                     
ÅR/DATO: 1992-03-11                              
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006409                              
                                       
 
9
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Gilje, Nils                             
MEDFORF: Grimen, Harald                            
TITTEL : Hans Skjervheim - eit intellektuelt portrett.            
SIDEREG: s. 7-25                               
SPRÅK : nno                                 
BOK  : Hans Skjervheim, Filosofi og dømmekraft.               
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Universitetsforlaget                         
ISBN  : 82-00-21342-0                            
SAMMEND: En introduksjon til sentrale sider ved Hans Skjervheim filosofiske  
     posisjon.                              
EMNEORD: Ideologiproblematikken, Hermeneutikk, Overtaling, Overtyding     
PUBL-ID: r93004248                              
                                       
 
10
Allminnelig tilgjengelige stensiler/kopier                  
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Gilje, Nils                             
TITTEL : Holisme contra atomisme: Otto Neurath og moderne vitenskapsteori.  
SIDEREG: 55 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
TILGANG: Tilgjengelig på forespurnad                     
BEGRENS: j                                  
PUBL-ID: r94006408                              
                                       
 
11
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Gilje, Nils                             
TITTEL : Nietzsche i vitenskapsteoretisk perspektiv.             
STED  : Studentersamfunnet i Bergen                     
ÅR/DATO: 1992-09-13                              
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006410                              
                                       
 
12
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Gilje, Nils                             
TITTEL : Vill analyse: Psykoanalyse og litteraturvitenskap.          
SIDEREG: s. 83-96                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Teori og narrasjon: Medieforskning, tolkning og språkteorier.    
REDAKT.: Grimen, Harald                            
REDAKT.: Knappskog, Karl                           
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Ariadne forlag                            
ISBN  : 82-90477-24-4                            
SAMMEND: En kritikk av freudiansk inspirert litteraturanalyse.        
EMNEORD: Psykoanalyse, Litteratur                       
PUBL-ID: r93004251                              
                                       
 
13
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Grimen, Harald                            
MEDFORF: GIlje, Nils                             
TITTEL : Hans Skjervheim - eit intellektuelt portrett.            
SIDEREG: s. 7-22                               
SPRÅK : nno                                 
BOK  : Filosofi og Dømmekraft.                       
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Universitetsforlaget                         
ISBN  : 82-00-21342-0                            
EMNEORD: Refleksjon, Ideologi, Objektivisme, Subjektivisme          
PUBL-ID: r93004241                              
                                       
 
14
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Grimen, Harald                            
TITTEL : Kommentar til Olav Gjelsvik.                     
SIDEREG: s. 210-240                              
SPRÅK : nno                                 
BOK  : Teori og Narrasjon.                         
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Ariadne                               
ISBN  : 82-90477-24-4                            
EMNEORD: Språk, Tolking, Regel, Talehandling                 
PUBL-ID: r93004240                              
                                       
 
15
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Grimen, Harald                            
TITTEL : Kuhns teori om vitskaplege revolusjonar.               
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for samanliknanade politikk      
SIDEREG: 17 s.                                
SPRÅK : nno                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 44                                  
TILGANG: Institutt for samanliknande politikk                 
BEGRENS: n                                  
EMNEORD: Revolusjon, Paradigme, Mormalvitskap, Anomali            
PUBL-ID: r93004238                              
                                       
 
16
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Grimen, Harald                            
MEDFORF: Knapskog, Karl                            
TITTEL : Teori og narrasjon.                         
SIDEREG: 301 s.                                
SPRÅK : nno                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Ariadne                               
ISBN  : 82-90477-24-4                            
EMNEORD: Språkfilosofi, Media, Kommunikasjon, Tolking, Semantikk       
PUBL-ID: r93004239                              
                                       
 
17
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Jenssen, Dag                             
TITTEL : Selvforvissing og enhet: Ernst Sas og Marcus J. Monrad under felles 
     synsvinkel.                             
SIDEREG: s. 43-59                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Norsk vitenskapshistorisk selskap - Årbok              
ÅR/DATO: 1992                                 
EMNEORD: Idéhistorie, Historiografi                     
PUBL-ID: r93004215                              
                                       
 
18
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Molander, Anders                           
TITTEL : Artiklar om "Historiska skolan" og 1800-tallsøkonomer.        
SPRÅK : swe                                 
BOK  : Nationalencyklopedien                        
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006417                              
                                       
 
19
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Molander, Anders                           
TITTEL : Etik och kommunikation.                       
SPRÅK : swe                                 
REDAKT.: Molander, Anders                           
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006416                              
                                       
 
20
Annet                                     
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Molander, Anders                           
MEDFORF: Bertilsson, Margreta                         
TITTEL : Handling, norm och rationalitet. Om förhållandet mellan       
     samhällsvetenskap och praktisk filosofi.              
SIDEREG: 217 s.                                
SPRÅK : swe                                 
REDAKT.: Molander, Anders                           
REDAKT.: Bertilsson, Margareta                        
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Ariadne/Daidalos                           
ISBN  : 82-90477-17-1                            
EMNEORD: Vitenskapsteori, Moralfilosofi, Handlingsteori, Moderniseringsteori 
PUBL-ID: r93004347                              
                                       
 
21
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Molander, Anders                           
TITTEL : Historiska skolan.                          
SPRÅK : swe                                 
BOK  : Nationalencyklopedin                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 8                                  
FORLAG : Bra Böcker                             
PUBL-ID: r93004349                              
                                       
 
22
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Molander, Anders                           
TITTEL : Redaksjonsarbeid for bokserien Filosofi och samhällsteori.     
SPRÅK : swe                                 
REDAKT.: Molander, Anders                           
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Daidalos, Göteborg                         
PUBL-ID: r94006431                              
                                       
 
23
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Molander, Anders                           
TITTEL : Redaksjonsarbeid for bokserien Vår tids tänkare.          
SPRÅK : swe                                 
REDAKT.: Molander, Anders                           
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Daidalos, Göteborg                         
PUBL-ID: r94006432                              
                                       
 
24
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Skirbekk, Gunnar                           
TITTEL : Eco-Philosophical Manuscripts. (Tilknyttet prosjektet: Økologi,   
     Teknologi og Verdiar)                        
SIDEREG: 98 s.                                
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Ariadne                               
ISBN  : 82-90477-27-9                            
SAMMEND: This is a collection of essays in "applied ethics". The author    
     elaborates his programmatic notion of rationality by discussing cases
     related to our environment and lifeworld, thatis, to our "oikos".  
     These oiko-philosophical essays are closely connected to the author's
     discussions in two other recently published works: Manuscripts on  
     Rationality (Ariadne, 1992) and Rationality and Modernity      
     (Scandinavian University Press, 1993). CONTENT: Preface - Ecological 
     Crisis and Technological Expertise - Science and Ethics - A Crisis in
     the Humanities? - Political CultureEco-Crisis and the Welfare State -
     A Pragmatic Notion of Nature.                    
EMNEORD: Økologisk krise, Modernitet, Rasjonalitet              
PUBL-ID: r93004219                              
                                       
 
25
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Skirbekk, Gunnar                           
TITTEL : Ecological Crisis and Technological Expertise. (Tilknyttet      
     prosjektet: Økologi, Teknologi og Verdiar)              
SIDEREG: s. 108-120                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Humanistic Perspectives on Technology, Development and Environment. 
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 3                                  
ISBN  : 82-7577-038-6                            
ISSN  : 0803-012X                              
EMNEORD: Økologi, Teknologisk vs. kommunikativ rasjonalitet,         
     Interdisiplinaritet, Ekspertise vs. demokrati            
PUBL-ID: r93004231                              
                                       
 
26
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Skirbekk, Gunnar                           
MEDFORF: Gilje, Nils                             
TITTEL : Filosofihistorie 1.                         
SIDEREG: 455                                 
SPRÅK : nno                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 5                                  
VOLUM : 1                                  
FORLAG : Universitetsforlaget                         
ISBN  : 82-00-21643-8                            
SAMMEND: Filosofihistorie 1 og 2 er ei innføring i europeisk filosofihistorie 
     med vekt på politiske teoriar, kan hende særleg på          
     naturrettsproblematikken og på framveksten av vitskapane ogden    
     vitskaplege fornuft. I denne fjerde reviderte utgåva er d et eit   
     breitt utval av tekster frå originallitteraturen. Heile framstillinga
     er støtte av eit godt utval av illustrasjonar, og er tilrettelagt  
     slik at bøkene er greie å finna fram i. Filosofihistoria er primært 
     skriven for bruk i eit undervisn i ngsopplegg der ein både har    
     førelesingar og mindre diskusj onsgrupper. Men boka toler óg godt å
     lesast som ei sjølvstendig filosofihistorie ut frå interesse eller  
     som grunnfag for sjølvstudium.                    
EMNEORD: Erkjenningsteori, Moralfilosofi, Politisk filosofi, Rasjonalitet,  
     Kulturell modernisering                       
PUBL-ID: r93004224                              
                                       
 
27
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Skirbekk, Gunnar                           
MEDFORF: Gilje, Nils                             
TITTEL : Filosofihistorie 2.                         
SIDEREG: 384                                 
SPRÅK : nno                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 5                                  
VOLUM : 2                                  
FORLAG : Universitetsforlaget                         
ISBN  : 82-00-21644-6                            
SAMMEND: Filosofihistorie 1 og 2 er ei innføring i europeisk filosofihistorie 
     med vekt på politiske teoriar, kan hende særleg på          
     naturrettsproblematikken og på fremveksten av vitskapane ogden    
     vitskaplege fornuft. I denne fjerde reviderte utgåva er d et eit   
     breitt utval av tekstar frå originallitteraturen. Heile framstillinga
     er støtta av eit godt utval av illustrasjonar, og er tilrettelagt  
     slik at bøkene er greie å finne fram i. Filosofihistoria er primært 
     skriven for bruk i undervisnings o pplegg der ein både har      
     førelesingar og mindre diskusjonsg rupper. Men boka toler óg godt å
     lesast som ei sjølvstendig filosofihistorie ut frå interesse eller  
     som grunnfag for sjølvstudium.                    
EMNEORD: Erkjenningsteori, Moralfilosofi, Politisk filosofi, Rasjonalitet,  
     Kulturell modernisering                       
PUBL-ID: r93004223                              
                                       
 
28
Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter     
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Skirbekk, Gunnar                           
TITTEL : Gud er død, alt er tillatt. (I programmet for Rogaland Teater, i   
     samband med oppsetjinga av Fedre og Sønner)             
STED  : Rogaland Teater                           
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006415                              
                                       
 
29
Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter     
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Skirbekk, Gunnar                           
TITTEL : Intervju i radio (NRK) omkring "dødsdommen" over Rusdhie.      
ÅR/DATO: 1992-09-15                              
SPRÅK : nor                                 
ANN-ORG: NRK Radio                              
PUBL-ID: r94006412                              
                                       
 
30
Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter     
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Skirbekk, Gunnar                           
TITTEL : Intervju i radio (NRK) omkring "dødsdommen" over Rusdhie.      
ÅR/DATO: 1992-10-13                              
SPRÅK : nor                                 
ANN-ORG: NRK Radio                              
PUBL-ID: r94006413                              
                                       
 
31
Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter     
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Skirbekk, Gunnar                           
TITTEL : Intervju i radio (NRK) omkring "dødsdommen" over Rushdie.      
ÅR/DATO: 1992-08-24                              
SPRÅK : nor                                 
ANN-ORG: NRK Radio                              
PUBL-ID: r94006411                              
                                       
 
32
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Skirbekk, Gunnar                           
TITTEL : Kulturell modernitet og vitskapleg rasjonalitet. (Tilknyttet     
     prosjektet: Modernitet - differensiering og rasjonalisering)     
SIDEREG: 309 s.                                
SPRÅK : nno                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Ariadne                               
ISBN  : 82-90477-28-7                            
SAMMEND: Dette er ei samling av essays om modernitet. Med utgangspunkt i   
     debatten om kulturell modernisering og postmodernisme (Weber,    
     Habermas o.a.) drøftar forfattaren trekk ved norsk intellektuell   
     historie, frå Holberg, over Schweigaard, til etterkrigstida. Vidare 
     går forfattaren inn i dei pågåande diskusjonane omkring kulturell  
     modernitet, og argumenterer for sitt s yn på samspelet mellom    
     mangfald og einfald - kort sagt: kulturen er (langt på veg)     
     mangfaldig, og disiplane mange, men den diskursive rasjonalitet er  
     ein!                                 
EMNEORD: Modernitet, Rasjonalitet, Vitskapleg rasjonalitet, Filosofisk    
     Pragmatikk, Norsk intellektuell historie               
PUBL-ID: r93004221                              
                                       
 
33
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Skirbekk, Gunnar                           
TITTEL : Manuscripts on Rationality. (Tilknyttet prosjektet:         
     Modernitetdifferensiering og rasjonalisering.)            
SIDEREG: 241 s.                                
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Ariadne                               
ISBN  : 82-90477-22-8                            
SAMMEND: In this Gunnar Skirbekk focuses on the philosophical discussion   
     between contextuality and universality, concerning rationality and  
     basic norms. Its discursive dimension is that ofa mutual criticism  
     between hermeneutic and neo-aristotelian contextualism on the one  
     hand and transcontextual universalism on the other. Its basic    
     question is that of the "incarnation of our thoughts", or the    
     situatedness of reason, understood in terms of the discursive tension
     between universal pragmatics, as in Apel and Habermas and contextual 
     praxeology, as inWittgenstein. The common position of all the essays 
     in the book is one in favor of a post-skeptical rationality, i.e. in 
     favor of argumentative rationality as a fallible and meliorist ic  
     activity.                              
EMNEORD: Rasjonalitet, Modernitet, Sanningsbegrep               
PUBL-ID: r93004218                              
                                       
 
34
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Skirbekk, Gunnar                           
TITTEL : Modernitet - eit tvetydig prosjekt? (Tilknyttet prosjektet:     
     Modernitet - differensiering og rasjonalisering)           
SIDEREG: s. 29-42                               
SPRÅK : nno                                 
BOK  : Handling, norm och rationalitet. (Red.: Bertilsson, Margareta og   
     Molander, Anders)                          
ÅR/DATO: 1992                                 
ISBN  : 82-90477-17-1                            
EMNEORD: Modernitet, Rasjonalitet, Differensiering, Postmodernisme      
PUBL-ID: r93004229                              
                                       
 
35
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Skirbekk, Gunnar                           
TITTEL : The Beauty and the Beast. (Tilknyttet prosjektet: Økologi, Teknologi 
     og Verdiar)                             
SIDEREG: s. 91-107                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Ecology and Ethics. (Red.: Øfsti, A.)                
ÅR/DATO: 1992                                 
ISBN  : 82-91148-00-7                            
EMNEORD: Moralsk etikk, Moralsk aktor vs. moralsk subjekt, Moral i.f.t.    
     menneske/dyr, Etisk gradualisme, Etisk "speciesisme"         
PUBL-ID: r93004230                              
                                       
 
36
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Skirbekk, Gunnar                           
MEDFORF: Nylund, Are                             
MEDFORF: Selvik, Arne                             
MEDFORF: Steigen, Andreas                           
MEDFORF: Tjønneland, Audfinn                         
TITTEL : The Commercial Ark. A Book on Evolution, Ecology, and Ethics.    
     (Tilknyttet prosjektet: Økologi, Teknologi og Verdiar)        
SIDEREG: 150 s.                                
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Scandinavian University Press / Oxford University Press       
ISBN  : 82-00-21602-0                            
SAMMEND: This is an unusual book describing the ecological crisis of our time.
     It is a modern fable about the survival of life on earth, with the  
     basic idea of the earth as our common ark.Dealing with such topics as
     ecology, economy and ethics, the authors introduce the Commercial  
     Ark, her crew, her passengers and what happened to them. For there  
     can be no doubt, shoul d the Great Flood threaten us today, things  
     would be handled quite differently than in Old Noah's time.     
EMNEORD: Øko-krise, Evolusjon, Anvendt etikk                 
PUBL-ID: r93004222                              
                                       
 
37
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Skirbekk, Gunnar                           
TITTEL : The World Reconsidered. (Tilknyttet prosjektet:           
     Modernitetdifferensiering og rasjonalisering)            
SIDEREG: s. 121-136                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Between Totalitarianism and Postmodernity. (Red.: Beilharz, P. et al)
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : MIT Press                              
ISBN  : 0262-52179-2                             
EMNEORD: Politisk kultur, Differensiering, Rasjonalitet, Diskursiv etikk   
PUBL-ID: r93004232                              
                                       
 
38
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Senter for vitskapsteori (SVT)                
FORF. : Skirbekk, Gunnar                           
TITTEL : Vennuft und Verantwortung. (Tilknyttet prosjektet:          
     Modernitetdifferensiering og rasjonalisering)            
SIDEREG: 165 s.                                
SPRÅK : ger                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Ariadne                               
ISBN  : 82-90477-29-7                            
SAMMEND: Die Thematik dieses Sammelbandes ist die Frage nach der       
     philosophischen Grundlage einer allgemein verpflichtenden      
     Rationalität innerhalb einer pluralen modernen Welt. Es geht in d  
     iesem Zusammenhang vor allem um die Spannung zwischen der      
     Universalität und der Kontextualität der Vernuft, der theoretischen
     Vernunft sowohl als der praktischen Vernunft. Die diskursive     
     Dimension des Buches ist eine gegenseitige Kritik eines       
     hermeneutischen Kontextualismus und einer transkontextuellen     
     Pragmatik, oder genauer gesagt, einer kontextuellen Praxeolo gie wie 
     bei dem späten Wittgenstein auf der einen Seite und einer      
     Universalpragmatik wie bei Apel oder bei Habermas auf der anderen.  
EMNEORD: Fornuft, Rasjonalitet, Ansvar, Sanningsbegrep, Diskursetikk, Etisk  
     grunngiving                             
PUBL-ID: r93004220                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->