Det historisk-filosofiske fakultet

Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinamerikastudier

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-HF: Romansk institutt                      
     Seksjon for spansk språk og latinamerikastudier           
FORF. : Angvik, Birger                            
     UiB-HF: Romansk institutt - Seksjon for spansk språk og       
     latinamerikastudier                         
TITTEL : La función de la crítica y una crítica que funciona: Jorge Eduardo  
     Eielson: auto- y metacrítica.                    
STED  : Murcia                                
ÅR/DATO: 1992-10-14                              
SIDEREG: 241-254                               
SPRÅK : spa                                 
TIDSKR.: El Encuentro: Literatura de dos mundos.               
REDAKT.: Polo García, Victorino.                       
KONFER.: Literatura de dos mundos: El encuentro.               
SAMMEND: I peruansk litteraturkritikk er det slik at ein del "vanskelege"   
     diktarar vert "gløymde". Det er fleire slike i vårt hundreår, og   
     Jorge Eduardo Eielson er ein av dei. Dersom kritikken har "sett"   
     denne diktaren, så har kritikken vorte banal og underlegen i høve til
     tekstane. Nylesing er på sin plass. Slik nylesing skjer med base i  
     nyare teori om teksualitet og om seksualitet. Slik nylesing gjev då 
     resultat som er nyvinnande samanlikna med tidlegare forsøk på    
     analyser, og resultatet gjev ny innsikt i poesi, i forfattarskap og i
     spanskamerikan sk poesi og litteratur. Jorge Eduardo Eielson vert her
     innskriven som ein framståande diktar i Peru og i Spansk-Amerika.  
EMNEORD: Peruansk poesi.                           
PU-KODE: D93 D01                               
PUBL-ID: r97007510                              
                                       
 
2
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift (ISSN)               
INSTIT.: UiB-HF: Romansk institutt                      
     Seksjon for spansk språk og latinamerikastudier           
FORF. : Angvik, Birger                            
TITTEL : Mario Vargas Llosa: Historia de Mayta y la crítica en Lima.     
SIDEREG: 91-109                                
SPRÅK : spa                                 
TIDSKR.: Kánina                                
REDAKT.: Robles Mohs, Ivonne                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : XVI                                 
HEFTE : 1                                  
FORLAG : Editorial Universidad de Costa Rica.                 
ISSN  : 0378-0473                              
SAMMEND: Denne artikkelen tek for seg kritikarane i Lima sine reaksjonar på  
     romanen Historia de Mayta av Mario Vargas Llosa, og den presenterer 
     ei alternativ lesing. Dei litterære strategiane utvikla i denne   
     teksten driv fram Vargas Llosa si skriving av "komisk roman". Dette 
     såg ikkje kritikarane i Lima i det heile. Artikkelen referer til ymse
     teoriar omkring "det komiske". Den dekonstruerer binære motsetningar 
     som har vorte produserte av mange kritkarar i Lima når dei skriv om 
     Mario Vargas Llosa. Og den finn at romanen er ei fruktbar fortsettin 
     g av og ei fornying av ein komisk tradisjon i peruansk forteljekunst.
ENG.SAM: This study of Historia de Mayta by Mario Vargas Llosa concentrates on
     its reception by critics in Lima and on an alternative and textual  
     reading. textual and narrative strategiesdeveloped by the author in 
     this text seem to develop his concept of the "comic novel", a fact  
     which is not taken into account at all by critics in Lima. The    
     article refers to variou s theories of t critics when referring to  
     Vargas Llosa, and finds the novel to be a very fruitful continuation 
     an renovation of a comic tradition in Pewruvian narrative literature 
     in our century.                           
EMNEORD: Spanskamerikansk forteljekunst og litteraturkritikk.         
PU-KODE: A02                                 
PUBL-ID: r97008171                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->