Det historisk-filosofiske fakultet

Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Achen, Henrik von                          
TITTEL : Den ideelle dialogen mellom Gud og menneske.             
SIDEREG: s. 36                                
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Nytt fra UiB                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 5                                  
PUBL-ID: r94006260                              
                                       
 
2
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Achen, Henrik von                          
TITTEL : Der Kønig am Kreuz. Frühmittelalterliche Grosskruzifixe bis 1250.  
STED  : Frankfurt am Main                          
ÅR/DATO: 1992-05-30                              
SPRÅK : ger                                 
KONFER.: Internasjonalt symposium                       
PUBL-ID: r94006273                              
                                       
 
3
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Achen, Henrik von                          
TITTEL : Det farlige liv. Middelalderens håndtering av sykdom, lidelse og død.
SIDEREG: s. 22-48                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Liv og helse i middelalderen.                    
REDAKT.: Øye, I.                               
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Bryggens Museum, Bergen                       
PUBL-ID: r94006258                              
                                       
 
4
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Achen, Henrik von                          
TITTEL : En fasadetegning, fra Lysekloster til Kalfarveien?          
SIDEREG: s. 19-20                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Husbukken                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 4                                  
PUBL-ID: r94006262                              
                                       
 
5
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Achen, Henrik von                          
TITTEL : Late Medieval art production in Bergen.               
STED  : Bergen                                
ÅR/DATO: 1992-05-08                              
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: Europarådsseminar om Hansaen                     
PUBL-ID: r94006272                              
                                       
 
6
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Achen, Henrik von                          
TITTEL : Lutring og frelse, ild og vann!                   
SIDEREG: s. 56                                
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Nytt fra UiB                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 4                                  
PUBL-ID: r94006259                              
                                       
 
7
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Achen, Henrik von                          
TITTEL : Natur og kultur - et spenningsfylt forhold.             
SIDEREG: s. 3-6                                
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Husbukken                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 4                                  
PUBL-ID: r94006261                              
                                       
 
8
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Achen, Henrik von                          
TITTEL : Sjelen - det nakne menneske. Om fremstillingene av sjelen i     
     senmiddelalderens kunst.                       
SIDEREG: s. 43-68                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : På sjelens vinger.                          
REDAKT.: Gilhus, I.                              
REDAKT.: Nilsen, l. H.                            
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006257                              
                                       
 
9
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Achen, Henrik von                          
TITTEL : Tittelens problem i moderne kunst.                  
SIDEREG: s. 48-54                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Tekster fra Vestlandets Kunstakademi                 
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
PUBL-ID: r94006256                              
                                       
 
10
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Achen, Henrik von                          
TITTEL : Var norsk senmiddelalderkunst egenprodukt eller import?       
STED  : Universitetet i Oslo                         
ÅR/DATO: 1992-12-04                              
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: De kunsthistoriske forskningsdagene                 
PUBL-ID: r94006274                              
                                       
 
11
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Bergsvik, Knut Andreas                        
TITTEL : Fra nomadiske jegere til bofaste fiskerbønder.            
SIDEREG: s. 4-7                                
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Arkeo                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
PUBL-ID: r94006165                              
                                       
 
12
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Bergsvik, Knut Andreas                        
TITTEL : Registreringene ved Fosnstraumen.                  
SIDEREG: s. 26-31                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Arkeo                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
PUBL-ID: r94006166                              
                                       
 
13
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Bergsvik, Knut Andreas                        
TITTEL : The Mesolithic-Neolithic transition in Western Norway. Economic and 
     social aspects of logistic mobility.                 
STED  : Glasgow                               
ÅR/DATO: 1992-09-22                              
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: Social life and social change: The Neolithic of North-Western Europe 
PUBL-ID: r94006275                              
                                       
 
14
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Bjørgo, T.                              
MEDFORF: Kristoffersen, S.                          
MEDFORF: Prescott, C.                             
TITTEL : Arkeologiske undersøkelser i Nyset-Steggjevassdragene 1981-87.    
     Appendix: R. W. Lie. Osteologisk materiale.             
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Arkeologiske rapporter, Historisk Museum, Univ. i Bergen       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 16                                  
PUBL-ID: r94006167                              
                                       
 
15
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Bjørgo, Tore                             
TITTEL : Nyset-Steggjeundersøkelsene status og mål.              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Arkeologiske undersøkelser i Nyset-Steggjevassdragene 1981-1987.   
     Arkeologiske Rapporter, Historisk Museum, Universitetet i Bergen   
REDAKT.: Bjørgo, T.                              
REDAKT.: Kristoffersen, S.                          
REDAKT.: Prescott, C.                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 16                                  
PUBL-ID: r94006263                              
                                       
 
16
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Bjørgo, Tore                             
TITTEL : Registreringer.                           
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Arkeologiske undersøkelser i Nyset-Steggjevassdragene 1981-1987.   
     Arkeologiske Rapporter, Historisk Museum, Universitetet i Bergen   
REDAKT.: Bjørgo, T.                              
REDAKT.: Kristoffersen, S.                          
REDAKT.: Prescott, C.                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 16                                  
PUBL-ID: r94006264                              
                                       
 
17
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Bjørgo, Tore                             
TITTEL : Sammendrag og vurderinger.                      
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Arkeologiske undersøkelser i Nyset-Steggjevassdragene 1981-1987.   
     Arkeologiske Rapporter, Historisk Museum, Universitetet i Bergen   
REDAKT.: Bjørgo, T.                              
REDAKT.: Kristoffersen, S.                          
REDAKT.: Prescott, C.                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 16                                  
PUBL-ID: r94006265                              
                                       
 
18
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Bjørgo, Tore                             
MEDFORF: Prescott, Christopher                        
TITTEL : Utgravde lokaliteter fra steinalder.                 
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Arkeologiske undersøkelser i Nyset-Steggjevassdragene 1981-1987.   
     Arkeologiske Rapporter, Historisk Museum, Universitetet i Bergen   
REDAKT.: Bjørgo, T.                              
REDAKT.: Kristoffersen, S.                          
REDAKT.: Prescott, C.                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 16                                  
PUBL-ID: r94006266                              
                                       
 
19
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Dommasnes, Liv Helga                         
TITTEL : Forskningsrettet forvaltning. Et personlig perspektiv.        
SIDEREG: s. 193-200                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Nytt fra utgravningskontoret i Bergen (NUB)             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
FORLAG : Riksantikvarens utgravingskontor i Bergen              
PUBL-ID: r94006169                              
                                       
 
20
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Dommasnes, Liv Helga                         
TITTEL : Two Decades of Women in Prehistory and in Archaeology. A Review.   
SIDEREG: s. 1-14                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: NAR                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 25                                  
HEFTE : 1                                  
PUBL-ID: r94006168                              
                                       
 
21
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Fasteland, Arthur                          
TITTEL : Vossebygda i eldre jernalder.                    
STED  : Voss                                 
ÅR/DATO: 1992-06-12                              
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Jernvinneseminar                           
PUBL-ID: r94006276                              
                                       
 
22
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Hjelle, K. L.                            
TITTEL : Kotedalen - en boplass gjennom 5000 år. Naturvitenskapelige     
     undersøkelser.                            
SPRÅK : nor                                 
REDAKT.: Fasteland, A.                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
FORLAG : Universitetet i Bergen                        
PUBL-ID: r94006170                              
                                       
 
23
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Håland, R.                              
TITTEL : Fish, pots and grain in Early and Mid-Holocene adaptions in the   
     Central Sudan.                            
SIDEREG: s. 43-64                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: African Archaeological Review                    
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Cambridge                              
PUBL-ID: r94006171                              
                                       
 
24
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Håland, R.                              
MEDFORF: Magid, Anwar Abdul                          
TITTEL : Mesolithic sites in the Atbara Region.                
SIDEREG: s. 1-5                                
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Nubian Letters                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 18                                  
PUBL-ID: r94006173                              
                                       
 
25
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Håland, R.                              
MEDFORF: Magid, Anwar Abdul                          
TITTEL : Radiocarbon Dates from Mesolithic sites in the Atbara Region, Sudan. 
SIDEREG: s. 17-28                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Nyame Akuma                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 37                                  
PUBL-ID: r94006172                              
                                       
 
26
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Håland, Randi                            
TITTEL : Central Sudan 5000-6000 BP. From Food Production to Specialized   
     Pastoralism.                             
STED  : Clare Hall, University of Cambridge                 
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: Current Research in African Archaeology               
PUBL-ID: r94006277                              
                                       
 
27
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Håland, Randi                            
TITTEL : Holocene Adaptions in the Central Nile Valley. From Sedentism to   
     Agriculture.                             
STED  : UCLA                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: Biennal Conference Society of African Archaeologists. 11       
PUBL-ID: r94006278                              
                                       
 
28
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Håland, Randi                            
TITTEL : The domestic field, as a factor in the emergence of sedentism. The  
     Late prehistory in the Central Nile valley of the Sudan.       
STED  : Poznana, Polen                            
ÅR/DATO: 1992-09                               
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: Internasjonalt symposium                       
PUBL-ID: r94006943                              
                                       
 
29
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Kaland, Sigrid                            
TITTEL : Eidfjord i førhistorisk tid.                     
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Utstillingshefte, Historisk museum                  
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006178                              
                                       
 
30
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Kaland, Sigrid                            
TITTEL : La Norvège dans le Monde Germanique ancien (V - VIIs. Les     
     collections du Musé Historique de l'Université de Bergen).    
SPRÅK : fre                                 
BOK  : Les Barbares et la Mer. Les Migrations des peuples du Nord-Ouest de 
     l'Europe du V aux X Siècle.                    
REDAKT.: Marin, Y.                              
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Caen-Toulouse                            
PUBL-ID: r94006175                              
                                       
 
31
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Kaland, Sigrid                            
TITTEL : Le vetement et les bijoux.                      
SPRÅK : fre                                 
BOK  : Les Vikings                             
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Uddevalla                              
PUBL-ID: r94006174                              
                                       
 
32
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Kaland, Sigrid                            
MEDFORF: Langørgen, Aase-Turid                        
TITTEL : Les Vikings et leur Monde.                      
SPRÅK : fre                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006179                              
                                       
 
33
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Kaland, SIgrid                            
TITTEL : Oldsaker utstilt i Palass og Palé.                 
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Museumsnytt                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
PUBL-ID: r94006177                              
                                       
 
34
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Kaland, Sigrid                            
TITTEL : Vie Quotidienne et etablissement Vikings en Norvège.        
SPRÅK : fre                                 
TIDSKR.: Les Dossiers d'Archaeologie                     
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 170                                 
PUBL-ID: r94006176                              
                                       
 
35
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Kristoffersen, Kari K.                        
TITTEL : Døden - en del av livet. Gravritualer i romertid og         
     folkevandringstid.                          
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Arkeo                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
PUBL-ID: r94006180                              
                                       
 
36
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Kristoffersen, Kari Klæboe                      
TITTEL : Årsmelding 1992. Bjorøy-prosjektet.                 
UTGIV. : Universitetet i Bergen, Historisk museum               
SIDEREG: 20 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
TILGANG: Topografisk arkiv, Historisk museum                 
BEGRENS: j                                  
EMNEORD: Oppsummering av registrering, Presentasjon av problemstillinger,   
     Perspektiver framover, Formål                    
PUBL-ID: r94000313                              
                                       
 
37
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Kristoffersen, S.                          
TITTEL : Den germanske dyrestilen.                      
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Arkeo                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
PUBL-ID: r94006181                              
                                       
 
38
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Kristoffersen, Siv                          
TITTEL : Dyrestil og kvinne(graver) med relieffspenner.            
STED  : Isegran                               
ÅR/DATO: 1992-10-05                              
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Seminaret Feministisk perspektiv og genderstudeier i arkeologi    
PUBL-ID: r94006946                              
                                       
 
39
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Kristoffersen, Siv                          
TITTEL : Modvo - A farmstead from the Late Roman and Early Migration period in
     Sogn, Western Norway.                        
STED  : Aalborg                               
ÅR/DATO: 1992-09-06                              
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: Sacsensymposium                           
PUBL-ID: r94006944                              
                                       
 
40
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Kristoffersen, Siv                          
TITTEL : Relieffspenner - struktur, ikonologi og funksjon. Presentasjon av et 
     prosjekt.                              
STED  : Jægtvolden                              
ÅR/DATO: 1992-03-23                              
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: NAVF-seminar for utdanningsstipendiater               
PUBL-ID: r94006945                              
                                       
 
41
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Kristoffersen, Siv                          
TITTEL : Utgravde lokaliteter fra jernalder.                 
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Arkeologiske undersøkelser i Nyset-Steggjevassdragene 1981-1987.   
     Arkeologiske Rapporter, Historisk Museum, Universitetet i Bergen   
REDAKT.: Bjørgo, T.                              
REDAKT.: Kristoffersen, S.                          
REDAKT.: Prescott, C.                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 16                                  
PUBL-ID: r94006267                              
                                       
 
42
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Kvamme, M.                              
MEDFORF: Berge, J.                              
MEDFORF: Kaland, P. E.                            
TITTEL : Vegetasjonshistoriske undersøkelser i Nyset-Steggjevassdragene.   
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Arkeologiske Rapporter, Historisk Museum, Univ. i Bergen       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 17                                  
PUBL-ID: r94006182                              
                                       
 
43
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Larsen, Arne J.                           
TITTEL : Footwear from the Gullskoen Area of Bryggen.             
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: The Bryggen Papers. Main Series                   
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 4                                  
PUBL-ID: r94006184                              
                                       
 
44
Annet                                     
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Mandt, Gro                              
TITTEL : Conservation, Preservation and Presentation of Rock Art.       
     (redaksjonsarbeid)                          
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Arkeologiske Skrifter fra Historisk Museum, Universitetet i Bergen  
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 6                                  
PUBL-ID: r94005671                              
                                       
 
45
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Mandt, Gro                              
MEDFORF: Engelstad, Ericka                          
MEDFORF: Næss, Jenny Rita                           
TITTEL : Equity Issues in Norwegian Archaeology.               
SIDEREG: s. 67-77                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge                  
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 13/14                                
PUBL-ID: r94006187                              
                                       
 
46
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Mandt, Gro                              
TITTEL : Hva styrer våre valg av tolkningsmodeller? Om framveksten av et nytt 
     perspektiv i arkeologisk forskning.                 
SIDEREG: s. 78-113                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: K.A.N. Kvinner i Arkeologi i Norge (Red.: Engelstad, Ericka,     
     Holm-Olsen, Inger-Marie)                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 13-14                                
FORLAG : Arkeologiseksjonen. ISV. Universitetet i Tromsø           
ISSN  : 0800-868X                              
EMNEORD: Paradigmeskifte, Kjønnsperspektiv, Feministisk perspektiv,      
     Androsentrisk, Postprosessuell                    
PUBL-ID: r94000322                              
                                       
 
47
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Mandt, Gro                              
TITTEL : Rock Art and Settlement Patterns in Sogn og Fjordane.        
SIDEREG: s. 139-150                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Conservation, Preservation and Presentation of Rock Art (Red.: Mandt,
     Gro, Michelsen, Kristen, Riisøen, Kirsti H.) (I serien Arkeologiske 
     Skrifter, Historisk museum)                     
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 6                                  
FORLAG : Historisk museum, Universitetet i Bergen, SM Grafisk A/S       
ISSN  : 0332-6500                              
EMNEORD: Bergkunst, Bronsealder, Bosetningsmønster, Helligsteder, Naturmiljø 
PUBL-ID: r94000323                              
                                       
 
48
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Mandt, Gro                              
TITTEL : Rock Art Conservation in Norway.                   
STED  : Cairns, Australia                          
ÅR/DATO: 1992-08-26                              
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: AURA Congress. 2                           
PUBL-ID: r94006949                              
                                       
 
49
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Mandt, Gro                              
TITTEL : Rock Art Symbolism in a West Norwegian Perspective.         
STED  : Cairns, Australia                          
ÅR/DATO: 1992-08-26                              
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: AURA Congress. 2                           
PUBL-ID: r94006948                              
                                       
 
50
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Mandt, Gro                              
TITTEL : Symbolske og ideologiske aspekt ved ristninger i en vestnorsk    
     kontekst.                              
STED  : Tromsø                                
ÅR/DATO: 1992-03                               
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: NAM                                 
PUBL-ID: r94006947                              
                                       
 
51
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Michelsen, K.                            
TITTEL : Conservation of Rock Art in Norway.                 
SIDEREG: s. 17-52                               
SPRÅK : eng                                 
SERIE : Arkeologiske Skrifter, Historisk Museum, Univ. i Bergen       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 6                                  
PUBL-ID: r94006185                              
                                       
 
52
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Michelsen, K.                            
TITTEL : Some Remarks on the Use of Colours in Norwegian Rock Art.      
SIDEREG: s. 121-130                              
SPRÅK : eng                                 
SERIE : Arkeologiske Skrifter, Historisk Museum, Univ. i Bergen       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 6                                  
PUBL-ID: r94006186                              
                                       
 
53
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Mortensen, Mona                           
TITTEL : Folkevandringstid i Norge? Urolige tider på Kontinentet og i     
     Vest-Norge.                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Arkeo                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
PUBL-ID: r94006189                              
                                       
 
54
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Mortensen, Mona                           
TITTEL : Grophus på Stedje? Gårdsanlegg funnet på Stedje i Sogndal.      
STED  : Bryggens museum, Bergen                       
ÅR/DATO: 1992-10-26                              
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Seminar                               
PUBL-ID: r94006950                              
                                       
 
55
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Mortensen, Mona                           
TITTEL : Migration as a process. The general pattern of migration and a    
     case-study from Western Norway in late Early Roman Iron Age (AD   
     150-550).                              
SPRÅK : eng                                 
SERIE : Varia, Universitetets Oldsaksamling                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006188                              
                                       
 
56
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Olsen, A. B.                             
TITTEL : Kotedalen - en boplass gjennom 5000 år. Fangstbosetning og tidlig  
     jordbruk i vestnorsk steinalder: Nye funn og nye perspektiver.    
SPRÅK : nor                                 
REDAKT.: Fasteland, A.                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
FORLAG : Universitetet i Bergen                        
PUBL-ID: r94006190                              
                                       
 
57
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Olsen, Asle Bruen                          
TITTEL : Yngre steinalder i Kotedalen.                    
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Arkeo                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
PUBL-ID: r94006268                              
                                       
 
58
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Prescott, C.                             
TITTEL : Den typologiske metode.                       
UTGIV. : Inst. for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen      
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Lov og struktur                           
REDAKT.: Ugelvik Larsen, S.                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 49                                  
PUBL-ID: r94006191                              
                                       
 
59
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Prescott, Christoffer                        
TITTEL : Nye problemstillinger innen arkeologi.                
STED  : Orkanger                               
ÅR/DATO: 1992-11-04                              
SIDEREG: s. 15-28                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Samtid og fortid. Nye problemstillinger med utgangspunkt i gammelt  
     gjenstandsmateriale. (Nr. 2 i serien Museumsnettverket)       
ISBN  : 82-12-00191-1                            
KONFER.: Samtid og fortid. Nye problemstillinger med utgangspunkt i gammelt  
     gjenstandsmateriale. (Arrangør: NAVF)                
SAMMEND: Artikkelen ser på trender og utfordringer i det arkeologiske     
     forskningsmiljøet.                          
EMNEORD: Arkeologi, Vitenskapsteori, Museum, Forskning            
PUBL-ID: r94000331                              
                                       
 
60
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Prescott, Christopher                        
TITTEL : Developments in the Late Neolithic and Bronze Age: A Norwegian Case 
     Study.                                
STED  : University of Southampton                      
ÅR/DATO: 1992-12                               
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: Theoretical Archaeology Groups European Conference          
PUBL-ID: r94006951                              
                                       
 
61
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Prescott, Christopher                        
TITTEL : Omkring den tidlige pastoralisme i Sogn.               
STED  : Tromsø                                
ÅR/DATO: 1992                                 
SIDEREG: s. 55-82                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Innlegg ved det norske arkeologmøte i Tromsø 1992 (Nr. 24 i serien  
     Tromura - kulturhistorie)                      
KONFER.: Det norske arkeologmøte 1992                     
SAMMEND: Boplasser i Sogn analyseres i lys av oppfatninger om pastoralisme.  
     Arbeidets organisering, og fordeling av oppgaver mellom ulike    
     kjønnsog aldersgrupper vurderes.                   
EMNEORD: Sen-neolitikum, Bronsealder, Pastoralisme, Fangst, Sogn,       
     Arbeidsdeling                            
PUBL-ID: r94000333                              
                                       
 
62
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Prescott, Christopher                        
TITTEL : Utgravde lokaliteter fra seinneolitikum/bronsealder.         
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Arkeologiske undersøkelser i Nyset-Steggjevassdragene 1981-1987.   
     Arkeologiske Rapporter, Historisk Museum, Universitetet i Bergen   
REDAKT.: Bjørgo, T.                              
REDAKT.: Kristoffersen, S.                          
REDAKT.: Prescott, C.                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 16                                  
PUBL-ID: r94006269                              
                                       
 
63
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Randers, K.                             
MEDFORF: Kvamme, M.                              
TITTEL : Breheimen-undersøkelsene 1982-1984. II: Stølsområdene        
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Arkeologiske rapporter, Historisk Museum, Univ. i Bergen       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 15                                  
PUBL-ID: r94006192                              
                                       
 
64
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Simpson, D. N.                            
TITTEL : Archaeological Investigations at Krossnes, Flatøy 1988-1991.     
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Arkeologiske rapporter, Historisk Museum, Univ. i Bergen       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 18                                  
PUBL-ID: r94006193                              
                                       
 
65
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Simpson, David                            
TITTEL : Foil Impressions as a Method for Documenting Petroglyphs.      
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: NAR                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 25                                  
HEFTE : 2                                  
PUBL-ID: r94006270                              
                                       
 
66
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Siverts, Henning                           
TITTEL : Campesino Time and Space in Mesbilja.                
STED  : Nijmegen, Nederland                         
ÅR/DATO: 1992-02-10                              
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: Workshop on Space in Mayan Language and Interaction         
PUBL-ID: r94006952                              
                                       
 
67
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Siverts, Henning                           
TITTEL : De dødes dag i Mexico.                        
SPRÅK : nor                                 
BOK  : På sjelens vinger - sjelsforestillinger gjennom tidene.       
REDAKT.: Gilhus, Ingvild Sælid                        
REDAKT.: Nilsen, Lars Helge                          
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Alma Mater Forlag A/S                        
PUBL-ID: r94006271                              
                                       
 
68
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Siverts, Henning                           
TITTEL : Time and space in Mesbilja.                     
STED  : Praha, Tsjekoslovakia                        
ÅR/DATO: 1992-08-28                              
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: Biennal EASA Conference. 2                      
PUBL-ID: r94006953                              
                                       
 
69
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Arkeologisk institutt                    
     Undervisningsenheten                         
FORF. : Solberg, Bergljot                          
TITTEL : Menneskets innvirkning på landskapet.                
STED  : Stend landbruksskole                         
ÅR/DATO: 1992-07-01                              
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Skogen en fornybar ressurs i regi av Skogbrukets Kursinstitutt    
PUBL-ID: r94006954                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->