Det historisk-filosofiske fakultet

Romansk institutt, Seksjon for italiensk

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Romansk institutt                      
     Seksjon for italiensk                        
FORF. : Sanne, Signe Marie                          
TITTEL : Cultural heritage and humanities research: Problems and possibilities
     in the light of new technology.                   
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Proceedings of the fourth Anglo-Nordic seminar, held in Copenhagen on
     7-9 June 1991.                            
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006386                              
                                       
 
2
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Romansk institutt                      
     Seksjon for italiensk                        
FORF. : Sanne, Signe Marie                          
TITTEL : Multimedia i kulturkunnskap.                     
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: OLUFF                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
PUBL-ID: r94006388                              
                                       
 
3
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Romansk institutt                      
     Seksjon for italiensk                        
FORF. : Sanne, Signe Marie                          
TITTEL : Multimedia Technology in Language Learning.             
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Proceedings of the fourth Anglo-Nordic seminar, held in Copenhagen on
     7-9 June 1991.                            
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006385                              
                                       
 
4
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: Romansk institutt                      
     Seksjon for italiensk                        
FORF. : Sanne, Signe Marie                          
     UiB-HF: Romansk institutt Seksjon for italiensk           
TITTEL : Multimedia Technology in Language Learning              
UTGIV. : Nordinfo, Helsingfors                        
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 20                                  
SAMMEND: In: Humanities Information, Cultural heritage and Humanities Research
     : Problems and Possibilities in the Light o fNew Technology     
PUBL-ID: r97005289                              
                                       
 
5
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-HF: Romansk institutt                      
     Seksjon for italiensk                        
FORF. : Sanne, Signe Marie                          
MEDFORF: Oliver, Brian                            
TITTEL : Rapport fra CALICO "Bridges Conference", Maastricht, 12.-14.8.    
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: OLUFF                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
PUBL-ID: r94006387                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->