Det historisk-filosofiske fakultet

Romansk institutt, Seksjon for fransk

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Romansk institutt                      
     Seksjon for fransk                          
FORF. : Halmøy, Odile                            
TITTEL : Anmeldelse av Traditions et tendances nouvelles des études romanes 
     au Danemark: articles publiés à l'occasion du 60ème      
     anniversaire d'Ebbe Spang-Hanssen (Etudes romanes de l'Université 
     de Copenhague: Revue romane, numéro supplementaire, 31)      
SIDEREG: s. 186-189                              
SPRÅK : fre                                 
TIDSKR.: Zeitschrift für französische Sprache und Literatur        
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : CII/2                                
PUBL-ID: r94006390                              
                                       
 
2
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Romansk institutt                      
     Seksjon for fransk                          
FORF. : Halmøy, Odile                            
TITTEL : La concurrence futur simple/futur périphrastique dans un roman   
     contemporain - Etude contextuelle.                  
SIDEREG: s. 171-185                              
SPRÅK : fre                                 
BOK  : Travaux de linguistique et de philologie               
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Klincksieck, Strasbourg-Nancy                    
PUBL-ID: r94006389                              
                                       
 
3
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Romansk institutt                      
     Seksjon for fransk                          
FORF. : Holm, Helge Vidar                          
TITTEL : Hamsun i Frankrike.                         
SIDEREG: s. 133-153                              
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Hamsum og Norden. Ni foredrag fra Hamsundagene på Hamarøy.      
REDAKT.: Knutsen, Nils M.                           
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006391                              
                                       
 
4
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Romansk institutt                      
     Seksjon for fransk                          
FORF. : Holm, Helge Vidar                          
TITTEL : Mimesis og realisme: Anmeldelse av Karin Holter, Tekst og      
     virkelighet. Åpninger i Claude Simons romaner, Universitetsforlaget 
     1990, s. 83-85.                           
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: EDDA                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
PUBL-ID: r94006392                              
                                       
 
5
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Romansk institutt                      
     Seksjon for fransk                          
FORF. : Jacobsen, Tove                            
TITTEL : En type "bevegelsesverb" i norsk, og hvordan de er behandlet i noen 
     norsk-franske ordbøker.                       
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Norske studier i leksikografi                    
REDAKT.: Fjeld, Ruth Vadtvedt                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
PUBL-ID: r94006433                              
                                       
 
6
Vit.konf.: Foredrag/poster med fullstendig artikkel i konferanserapport    
INSTIT.: UiB-HF: Romansk institutt                      
     Seksjon for fransk                          
FORF. : Jacobsen, Tove                            
TITTEL : Verbs of manner and motion as a problem of Norwegian-French     
     Lexicography                             
STED  : København                              
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Symposium on Lexicography VI. Proceedings of the Sixth International 
     Symposium on Lexicography May 7-9, 1992               
FORLAG : Tübingen                               
KONFER.: Sixth International Symposium on Lexicography            
EMNEORD: tospråklig leksikografi                       
PUBL-ID: r95007345                              
                                       
 
7
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Romansk institutt                      
     Seksjon for fransk                          
FORF. : Sanaker, John Kristian                        
TITTEL : Når film er tale.                          
SIDEREG: 180 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Universitetsforlaget                         
PUBL-ID: r94006393                              
                                       
 
8
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Romansk institutt                      
     Seksjon for fransk                          
FORF. : Storelv, Sven                            
TITTEL : Myte og semiotikk. En analyse av Astrups "Vårnatt i hagen".     
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Livstegn                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 8                                  
PUBL-ID: r94006394                              
                                       
 
9
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Romansk institutt                      
     Seksjon for fransk                          
FORF. : Storelv, Sven                            
TITTEL : Redaksjonsarbeid.                          
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Livstegn                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 8                                  
PUBL-ID: r94006395                              
                                       
 
10
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Romansk institutt                      
     Seksjon for fransk                          
FORF. : Tufte, Leif                             
TITTEL : Oversettelse av Albert Camus: Den fremmede.             
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Gyldendal                              
F-SERIE: 20.århundre                             
PUBL-ID: r94006396                              
                                       
 
11
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-HF: Romansk institutt                      
     Seksjon for fransk                          
FORF. : Veland, Reidar                            
TITTEL : La cataphore frustrée ou le paradoxe des 'chemisettes de Vénus'. 
SIDEREG: s. 224-249                              
SPRÅK : fre                                 
TIDSKR.: Revue Romane                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 27                                  
HEFTE : 2                                  
PUBL-ID: r94006397                              
                                       
 
12
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Romansk institutt                      
     Seksjon for fransk                          
FORF. : Veland, Reidar                            
TITTEL : Sven Storelv, Péguy/Bernanos, Choix d'articles réunies à    
     l'occasion du soixante-dixième anniversaire de l'auteur, le janvier
     1993.                                
SIDEREG: 185 s.                                
SPRÅK : fre                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Didier Erudition/Solum Forlag                    
PUBL-ID: r94006400                              
                                       
 
13
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Romansk institutt                      
     Seksjon for fransk                          
FORF. : Whittaker, Sunniva                          
TITTEL : Argumentasjonsteori.                         
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Skoleforum                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 9                                  
PUBL-ID: r94006398                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->