Det historisk-filosofiske fakultet

Nordisk institutt

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Aarseth, Asbjørn                           
TITTEL : Beyond Human Power.                         
SIDEREG: s. 64-64                               
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Plays (I serien: International Dictionary of Theatre)        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 1992                                 
VOLUM : 1                                  
FORLAG : St. James Press                           
ISBN  : 1-55862-095-8                            
EMNEORD: Bjørnson, Over evne I og II, Tragedie, Katastrofe, Allegori     
PUBL-ID: r93003951                              
                                       
 
2
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Aarseth, Asbjørn                           
TITTEL : Brand.                                
SIDEREG: s. 80-81                               
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Plays (I serien: International Dictionary of Theatre)        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 1992                                 
VOLUM : 1                                  
FORLAG : St. James Press                           
ISBN  : 1-55862-095-8                            
EMNEORD: Ibsen, Dramatisk dikt, Romantisk heroisme, Kierkegaard,       
     individualisme                            
PUBL-ID: r93003952                              
                                       
 
3
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Aarseth, Asbjørn                           
TITTEL : Hermeneutikkens forhold til etikk. (I konferanserapport: Literature 
     and Ethics. Proceedings from the Symposium "Skjønnlitteratur og   
     etikk", held at the Norwegian Academy of Science and Letters, Oslo, 
     ISBN 82-90888-08-2, utgitt i Oslo.)                 
STED  : Oslo                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Symposium on Literature and Ethics                  
ANN-ORG: Universitetet i Oslo                         
EMNEORD: Hermeneutikk, Etikk, Gadamer, Anvendelse (subtilitas applicandi),  
     Litteraturhistorisk Periodisering                  
PUBL-ID: r93003959                              
                                       
 
4
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Aarseth, Asbjørn                           
TITTEL : Peer Gynt.                              
SIDEREG: s. 586-587                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Plays (I serien: International Dictionary of Theatre)        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 1992                                 
VOLUM : 1                                  
FORLAG : St. James Press                           
ISBN  : 1-55862-095-8                            
EMNEORD: Ibsen, Dramatisk dikt, Moralitet, Allegori, Dyresymbolikk      
PUBL-ID: r93003954                              
                                       
 
5
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Aarseth, Asbjørn                           
TITTEL : Petter Aaslestad: Dømt til kunst. Jonas Lies romaner 1884-1905.   
     Doktordisputas ved Universitetet i Oslo, 20. oktober 1990.      
SIDEREG: s. 3-13                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Edda                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 1992                                 
VOLUM : 92                                  
HEFTE : 1                                  
FORLAG : Universitetsforlaget                         
ISSN  : 0013-0818                              
EMNEORD: Doktordisputas, Opposisjonsinnlegg, Narratologi, Strukturalisme,   
     Romananalyse                             
PUBL-ID: r93003950                              
                                       
 
6
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Aarseth, Asbjørn                           
TITTEL : The Lady from the Sea.                        
SIDEREG: s. 405-406                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Plays (I serien: International Dictionary of Theatre)        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 1992                                 
VOLUM : 1                                  
FORLAG : St. James Press                           
ISBN  : 1-55862-095-8                            
EMNEORD: Ibsen, Vannmetaforikk, Kvinnesinn, Freud, Frihet           
PUBL-ID: r93003953                              
                                       
 
7
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Aarseth, Asbjørn                           
TITTEL : The Wild Duck.                            
SIDEREG: s. 902-903                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Plays (I serien: International Dictionary of Theatre)        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 1992                                 
VOLUM : 1                                  
FORLAG : St. James Press                           
ISBN  : 1-55862-095-8                            
EMNEORD: Ibsen, Dramastruktur, Beskyttelse, Illusjon, Dyresymbolikk      
PUBL-ID: r93003956                              
                                       
 
8
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Aarseth, Asbjørn                           
TITTEL : When We Dead Awaken.                         
SIDEREG: s. 893-894                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Plays (I serien: St. James Press)                  
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 1992                                 
VOLUM : 1                                  
FORLAG : St. James Press                           
ISBN  : 1-55862-095-8                            
EMNEORD: Ibsen, Scenesymbolikk, Estetisk idealisme, Vitalisme, Dyresymbolikk 
PUBL-ID: r93003955                              
                                       
 
9
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Akselberg, Gunnstein                         
TITTEL : Då Ivar Aasen grunnla (ny)norsk språkvitskap. (Bokmelding)      
SPRÅK : nno                                 
TIDSKR.: Hordaland                              
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006382                              
                                       
 
10
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Akselberg, Gunnstein                         
TITTEL : Forskarutdanning og dr.art.-programmet.               
STED  : Kokstad                               
ÅR/DATO: 1992-11-10                              
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Seminar om kvalitet i forskarutdanninga               
PUBL-ID: r94006381                              
                                       
 
11
Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.)                    
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Akselberg, Gunnstein                         
TITTEL : Gardsnamn i Fjell kommune (Sotra) I. (Tilknyttet prosjektet: Bygdebok
     for Fjell kommune.)                         
STED  : Sartor Senter                            
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nno                                 
ANN-ORG: Sotra nærradio                            
EMNEORD: Stadnamn, Gardsnamnklasser, Namnetolking, Gardsnamn, Busetjing    
PUBL-ID: r93004007                              
                                       
 
12
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Akselberg, Gunnstein                         
TITTEL : Seminar om forskarutdanninga.                    
STED  : Larkollen                              
ÅR/DATO: 1992-11-23                              
SPRÅK : nno                                 
PUBL-ID: r94006383                              
                                       
 
13
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Akselberg, Gunnstein                         
TITTEL : Sosiolingvistikk, dekonstruksjon og fenomenologi.          
STED  : Trondheim                              
ÅR/DATO: 1992-09-25                              
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Tekst i kontekst.                          
PUBL-ID: r94006380                              
                                       
 
14
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Andersen, Reidun Oanæs                        
MEDFORF: Manne, Gerd                             
TITTEL : Kom innenfor dørene - Se, hør og lær.                
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Uniped                                
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 3                                  
PU-KODE: A04                                 
PUBL-ID: r94005354                              
                                       
 
15
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Bondevik, Jarle                           
TITTEL : Bókaummæli.                            
SIDEREG: s. 41-46                               
SPRÅK : far                                 
TIDSKR.: Málting                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
PUBL-ID: r93004063                              
                                       
 
16
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Bondevik, Jarle                           
TITTEL : Forsking i det nynorske skriftspråket.                
SIDEREG: s. 40-42                               
SPRÅK : nno                                 
BOK  : Ivar Aasen - senteret. Eit nasjonalt senter for nynorsk skriftkultur.
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93004062                              
                                       
 
17
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Bondevik, Jarle                           
TITTEL : Ivar Aasen i det grammatiske landskapet.               
STED  : MRDH Volda                              
ÅR/DATO: 1992-08-31                              
SPRÅK : nno                                 
KONFER.: Ivar Aasen og sunnmørsgrammatikkane.                 
PUBL-ID: r94006384                              
                                       
 
18
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Bondevik, Jarle                           
TITTEL : Kykeliky. Det gjeld å vera stor!                   
SIDEREG: s. 16-17                               
SPRÅK : nno                                 
TIDSKR.: Språknytt                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
EMNEORD: Ortografi                              
PUBL-ID: r93004061                              
                                       
 
19
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Bondevik, Jarle                           
MEDFORF: Bjørkum, Andreas                           
TITTEL : Landsmål og sognamål i bökerne af Olav Sande.            
SPRÅK : dan                                 
BOK  : Olav Sande: Segner frå Sogn.                     
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Norsk Bokreidingslag                         
ISBN  : 82-90186-85-1                            
EMNEORD: Språkhistorie, Målføre                        
PUBL-ID: r93004056                              
                                       
 
20
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Bondevik, Jarle                           
TITTEL : Olav Sande - samler og forfattar.                  
SPRÅK : nno                                 
BOK  : Olav Sande: Segner frå Sogn.                     
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Norsk Bokreidingslag                         
ISBN  : 82-90186-85-1                            
EMNEORD: Segner, Målføre, Musikk                       
PUBL-ID: r93004057                              
                                       
 
21
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Bondevik, Jarle                           
TITTEL : Olav Sande: Segner frå Sogn.                     
SPRÅK : nor                                 
REDAKT.: Bjørkum, Andreas                           
REDAKT.: Bondevik, Jarle                           
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Norsk Bokreidingslag                         
ISBN  : 82-90186-85-1                            
EMNEORD: Folkeminne, Målføre                         
PUBL-ID: r93004065                              
                                       
 
22
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Bondevik, Jarle                           
MEDFORF: Bondevik, Bjørg                           
TITTEL : Rundsko og kvite leistar. Folkeminne frå Modalen.          
SIDEREG: 60 s.                                
SPRÅK : nno                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Bjørg og Jarle Bondevik / Norsk Bokreidingslag            
ISBN  : 82-90186-87-8                            
EMNEORD: Folkeminne, Målføre                         
PUBL-ID: r93004066                              
                                       
 
23
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Bondevik, Jarle                           
TITTEL : Studiar i det nynorske bibelmålet. Morfologi og ordtilfang.     
SIDEREG: 595 s.                                
SPRÅK : nno                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Novus forlag                             
ISBN  : 82-7099-198-8                            
EMNEORD: Språkhistorie, Bibelspråk                      
PUBL-ID: r93004067                              
                                       
 
24
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Bondevik, Jarle                           
MEDFORF: Nes, Oddvar                             
MEDFORF: Aarseth, Terje                            
TITTEL : Sunnmørsgrammatikkane av Ivar Aasen.                 
SIDEREG: 175 s.                                
SPRÅK : nno                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Norsk Bokreidingslag                         
F-SERIE: Skrifter frå Ivar Aasen-selskapet, Serie A, Tekster nr.1       
ISBN  : 82-90186-82-7                            
PUBL-ID: r93004064                              
                                       
 
25
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Eiríksonn, K.                           
TITTEL : Vísnaþáttur. Tre artikler om "lausavísur".          
SPRÅK : ice                                 
TIDSKR.: Bænablaðið                             
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006335                              
                                       
 
26
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Fidjestøl, Bjarne                          
TITTEL : Eddadikt og statistikk. Svar til Hans Olav Egede Larsen.       
SIDEREG: s. 15-19                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tilfeldig gang.                           
ÅR/DATO: 1992                                 
ISSN  : 0803-8953                              
SAMMEND: Polemikk vedrørande ein tidlegare artikkel som galdt statistisk   
     vurdering av metoden med å datere eddadikt ut frå frekvensen av   
     ekspletivartikkel.                          
EMNEORD: Norrøn filologi, Språkstatistikk                   
PUBL-ID: r93003938                              
                                       
 
27
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Fidjestøl, Bjarne                          
TITTEL : Håvamål og den klassiske humanismen.                 
SIDEREG: s. 1-10                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Maal og Minne.                            
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Det Norske Samlaget                         
ISBN  : 82-521-4116-1                            
ISSN  : 0024-855X                              
SAMMEND: Med utgangspunkt i ei bok av Hermann Palsson blir det drøfta kor vidt
     det norrøne eddadiktet Håvamål syner innverkad frå latinske ordspråk 
     som vart nytta i undervisninga på skulen.              
EMNEORD: Norrøn filologi, Eddadiktning, Pedagogikkhistorie          
PUBL-ID: r93003941                              
                                       
 
28
Annet                                     
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Fidjestøl, Bjarne                          
TITTEL : Maal og Minne. Redaksjon.                      
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Det Norkse Samlaget, Bymålslaget.                  
ISBN  : 82-521-4116-1                            
ISSN  : 0024-855X                              
PUBL-ID: r93003940                              
                                       
 
29
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Fidjestøl, Bjarne                          
TITTEL : Oldemors alder. Om diskusjonen kring dateringa av eddadikt.     
SPRÅK : nno                                 
BOK  : Eyvindarbók. Festskrift til Eyvind Fjeld Halvorsen.        
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Universitetsforlaget                         
SAMMEND: Historisk framstilling av freistnader på å datere eddadikt frå    
     1600-talet fram mot 1900. Det blir vist til at gjennom heile perioden
     er det visse konstante problemstillingar som går igjen.       
EMNEORD: Norrøn filologi, Dateringsproblem, Eddadikt, Forskningshistorie   
PUBL-ID: r93003944                              
                                       
 
30
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Fidjestøl, Bjarne                          
TITTEL : Pagan beliefs and Christian impact. The contribution of scaldic   
     studies.                               
SIDEREG: s. 100-120                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Viking revaluations. Viking Centenary Symposium.           
REDAKT.: Faulkes, Anthony                           
REDAKT.: Perkins, Richard                           
ÅR/DATO: 1992                                 
ISBN  : 0-903521-28-8                            
PU-KODE: A05                                 
PUBL-ID: r94005397                              
                                       
 
31
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Fidjestøl, Bjarne                          
TITTEL : redaksjonelt arbeid                         
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Arkiv för nordisk filologi                     
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006336                              
                                       
 
32
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Fidjestøl, Bjarne                          
TITTEL : Skandivaniske festskrift frå det tyske språkområdet.         
SIDEREG: s. 190-192                              
SPRÅK : nno                                 
TIDSKR.: Edda                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
ISSN  : 0013-0818                              
SAMMEND: Omtale av festskrift til fem norrønfilologer (Bandle, Hofmann,    
     Gschwantler, Klingenberg, von See).                 
EMNEORD: Festskrift, Norrøn litteratur, Tysk norrønfilologi          
PUBL-ID: r93003939                              
                                       
 
33
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Fidjestøl, Bjarne                          
TITTEL : Soga om jomsvikingane etter AM 510 4to. (Omsetjing frå norrønt)   
SIDEREG: s. 89-229                              
SPRÅK : nno                                 
TIDSKR.: Soga om jomsvikingane                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 18                                  
FORLAG : Hareid historielag                          
PUBL-ID: r94006337                              
                                       
 
34
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Hagen, Jon Erik                           
TITTEL : Feilinvertering, overinvertering og underinvertering.        
SIDEREG: 12 s.                                
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: NOA                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 15                                  
PUBL-ID: r94006338                              
                                       
 
35
Doktorgradsarbeider                              
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Haugen, Odd Einar                          
TITTEL : Stamtre og tekstlandskap. Studiar i resensjonsmetodikk med grunnlag i
     Niðrstigningar saga.                        
UTGIV. : Universitetet i Bergen, nordisk institutt              
SPRÅK : nno                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
TILGANG: NBB/Rana, Universitetsbibliotek i Noreg               
BEGRENS: j                                  
EMNEORD: Tekstkritikk, Data-analyse, Norrøn filologi, Multivariat-analyse,  
     Nikodemus-evangeliet, Apokryfer Nye Testamentet           
PUBL-ID: r93003946                              
                                       
 
36
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Heith, Anne                             
TITTEL : Amalie Skram i rampljuset.                      
SIDEREG: s. 8-8                                
SPRÅK : swe                                 
TIDSKR.: Hufvudstadsbladet                          
ÅR/DATO: 1992-12-28                              
SAMMEND: Kritisk dryftning av Skram-"renässansen" hösten -92, med tonvikt på
     Teatergarasjens föreställning av Hellemyrsfolket.         
PUBL-ID: r93004106                              
                                       
 
37
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Heith, Anne                             
TITTEL : Den svenska Eliot-introduktionen. Recension av Mats Janssons     
     Tradition och Förnyelse. Den svenska introduktionen av T. S. Eliot. 
SPRÅK : swe                                 
TIDSKR.: EDDA                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006339                              
                                       
 
38
Annet                                     
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Heith, Anne                             
TITTEL : Det nomadierande subjektet. En läsning av fjärde kapitlet av Agnes 
     von Krusenstjernas roman Porten vid Johannes.            
UTGIV. : Universitetet i Bergen, nordisk institutt              
SPRÅK : swe                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
TILGANG: Anne Heith, Nordisk institutt                    
SAMMEND: En kvinnlig görfattares gestaltning av ett nomadiserande, manligt  
     subjekt. Agnes von Krusenstjernas gestaltning av Tomas Mellers    
     subjektspositioner.                         
PUBL-ID: r93004112                              
                                       
 
39
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Heith, Anne                             
TITTEL : Edith Södergrans tapet.                       
SIDEREG: s. 74-75                               
SPRÅK : swe                                 
TIDSKR.: Horisont (nordisk kulturtidskrift utges i Vasa, Finland)       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
SAMMEND: Artikeln ingår i ett Södergrannummer som utgavs i samband med    
     hundraårsminnet av Edith Södergrans død.              
PUBL-ID: r93004102                              
                                       
 
40
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Heith, Anne                             
TITTEL : Kjartan Fløgstad - den menippeiska satirens nynorskagent.      
SIDEREG: s. 50-55                               
SPRÅK : swe                                 
TIDSKR.: Horisont (nordisk kulturtidskrift utges i Vasa, Finland)       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 6                                  
SAMMEND: Presentation av Kjartan Fløgstads författerskap.          
EMNEORD: Kjartan Fløgstad                           
PUBL-ID: r93004107                              
                                       
 
41
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Heith, Anne                             
TITTEL : Kjartan Fløgstad textikulerar videre med knivens på samtidens strupe.
SIDEREG: s. 8-8                                
SPRÅK : swe                                 
TIDSKR.: Hufvudstadsbladet                          
ÅR/DATO: 1992-09-28                              
SAMMEND: Presentation av Fløgstads författerskap med tonvikt på romanen   
     Kniven på strupen (på svenska 1992).                 
PUBL-ID: r93004103                              
                                       
 
42
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Heith, Anne                             
TITTEL : Kvinnovetenskaplig forskning : Edith Södergran, epistemologi,    
     subjekt, Ulla Isaksson.                       
UTGIV. : Universitetet i Bergen, nordisk institutt              
SIDEREG: 61 s.                                
ISSN  : 0800-5397                              
SPRÅK : swe                                 
SERIE : Eigenproduksjon                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 46                                  
TILGANG: Nordisk institutt, UiB                        
EMNEORD: Kvinnelitteraturforskning, Epistemologi, Det kvinnelige subjektet  
PUBL-ID: r93004109                              
                                       
 
43
Annet                                     
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Heith, Anne                             
TITTEL : LIKHET, SÄRART, IDEOLOGI, Kvinnoroller, mansroller, versamhets fält
     och gemenskapsstrukturer, Ulla Isakssons författerskap i ideologisk 
     belysning.                              
UTGIV. : Universitetet i Bergen, nordisk institutt              
SIDEREG: 72 s.                                
SPRÅK : swe                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
TILGANG: Anne Heith, Nordisk institutt                    
BEGRENS: j                                  
SAMMEND: Feministisk, idéhistorisk analys av ett samtida författerskap som 
     kan hänföras till särartstraditionen (Bremer, Key, Wägner).   
     Arbetet fungerade som ett förarbete till en planerad        
     doktorgradsavhandling.                        
PUBL-ID: r93004111                              
                                       
 
44
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Heith, Anne                             
TITTEL : På den norska bokmarknaden.                     
SIDEREG: s. 10-10                               
SPRÅK : swe                                 
TIDSKR.: Hufvudstadsbladet                          
ÅR/DATO: 1992-10-27                              
ÅR/DATO: 1992                                 
SAMMEND: Kortfattad presentation av Roy Jacobsens Seierherrene, Kjell     
     Askildsens Et stort øde landsskap, Herbjørg Wassmos Lykkens sønn och 
     Jon Fosses Bly og vatn.                       
PUBL-ID: r93004105                              
                                       
 
45
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Heith, Anne                             
TITTEL : Samtal med Kjartan Fløgstad.                     
SIDEREG: s. 55-61                               
SPRÅK : swe                                 
TIDSKR.: Horisont (nordisk kulturtidskrift utges i Vasa, Finland)       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 6                                  
SAMMEND: Intervju med Fløgstad                        
EMNEORD: Kjartan Fløgstad                           
PUBL-ID: r93004108                              
                                       
 
46
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Heith, Anne                             
TITTEL : "Schamanen Lugn", eller "Då flickan Ruda rumsterar i den svenska   
     vardagen kan kvinnlig bekännelselyrik bli resultatet."       
SIDEREG: s. 13-17                               
SPRÅK : swe                                 
TIDSKR.: Horisont (nordisk kulturtidskrift utges i Vasa, Finland)       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 4                                  
SAMMEND: Presentation av Kristina Lugn med tyngdpunkten på pocketutgåvan med 
     titeln Hundstunden. Kvinnlig bekännelselyrik.            
PUBL-ID: r93004104                              
                                       
 
47
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Jonassen, Knut                            
MEDFORF: Ellingsve, Eli Johanne                        
MEDFORF: Ebeling, Jarle                            
MEDFORF: Gudmundsen, Liv-Grethe                        
MEDFORF: Sæbø, Randi                             
MEDFORF: Utvik,                                
TITTEL : Norsk termbanks Fagordliste: Engelsk-Norsk.             
SIDEREG: 382 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006379                              
                                       
 
48
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Jonassen, Knut                            
MEDFORF: Ellingsve, Eli Johanne                        
MEDFORF: Ebeling, Jarle                            
MEDFORF: Gudmundsen, Liv-Grethe                        
MEDFORF: Sæbø, Randi                             
MEDFORF: Utvik,                                
TITTEL : Norsk termbanks Fagordliste: Norsk-Engelsk.             
SIDEREG: 381 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006378                              
                                       
 
49
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Kristoffersen, Gjert                         
TITTEL : Cirkumflekstonelaget i norske dialekter, med særlig vekt på     
     nordnorsk.                              
SIDEREG: s. 37-61                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Maal og Minne                            
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 1-2                                 
FORLAG : Det Norske Samlaget                         
ISSN  : 0024-855X                              
PUBL-ID: r93003964                              
                                       
 
50
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Kristoffersen, Gjert                         
TITTEL : Kvantitet i norsk.                          
SIDEREG: s. 187-208                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Norsk lingvistisk tidsskrift                     
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 10                                  
HEFTE : 2                                  
FORLAG : Novus forlag                             
ISSN  : 0800-3076                              
PUBL-ID: r93003962                              
                                       
 
51
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Kristoffersen, Gjert                         
TITTEL : Svar fra doktoranden.                        
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Norsk Lingvistisk Tidsskrift                     
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 10                                  
HEFTE : 2                                  
PUBL-ID: r94006340                              
                                       
 
52
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Kristoffersen, Gjert                         
TITTEL : Tonelag i sammensatte ord i østnorsk.                
SIDEREG: s. 39-65                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Norsk lingvistisk tidsskrift                     
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 10                                  
HEFTE : 1                                  
FORLAG : Novus forlag                             
ISSN  : 0800-3076                              
PUBL-ID: r93003963                              
                                       
 
53
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Longum, Leif                             
TITTEL : Hjalmar Söderberg i Norge: Forfatternes forfatter.         
SIDEREG: s. 135-142                              
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Kritik och Teater. En vänbok til Bertil Nolin, Univ. i Göteborg  
     1992                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Literaturvetenskapliga Institutionen vid Göteborgs Universitet   
ISBN  : 91-86270-27-3                            
EMNEORD: Bertil Nolin, Hjalmar Söderberg, Komparativ litteratur       
PUBL-ID: r93004030                              
                                       
 
54
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Longum, Leif                             
TITTEL : Kristian Schjelderup og 1930-årenes FRITT ORD.            
SIDEREG: s. 222-231                              
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Nansenskolens Årbok 1992                       
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Universitetsforlaget                         
ISBN  : 82-00-21697-7                            
EMNEORD: Nansenskolen, Kristian Schjelderup, Fritt Ord            
PUBL-ID: r93004029                              
                                       
 
55
Dataprogram                                  
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Manne, Gerd                             
TITTEL : Bo i Norge - Språkøvinger på EDB. (180 øvinger på diskett + hefte, 17
     sider)                                
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
ANN-ORG: Fag og kultur                            
PUBL-ID: r94006357                              
                                       
 
56
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Manne, Gerd                             
MEDFORF: Andersen, Reidun Oanæs                        
TITTEL : Kom innenfor dørene - Se, hør og lær.                
SIDEREG: 8 s.                                 
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: UNIPED                                
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 3                                  
PU-KODE: A04                                 
PUBL-ID: r94005581                              
                                       
 
57
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Manne, Gerd                             
TITTEL : Ny i Norge - Øvinger i lytteforståelse.               
SIDEREG: 162 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Fag og Kultur                            
PUBL-ID: r94006359                              
                                       
 
58
Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.v.)                    
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Manne, Gerd                             
TITTEL : Ny i Norge - Øvinger i lytteforståelse. (4 kassetter)        
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
ANN-ORG: Fag og Kultur                            
PUBL-ID: r94006358                              
                                       
 
59
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Michelsen, Per Arne                         
TITTEL : En dyd av nødvendighet.                       
SIDEREG: s. 46-48                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Norsklæreren                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
ISSN  : 0332-7264                              
EMNEORD: Skrivepedagogikk, Retorikk, Metode, Dikotomier            
PUBL-ID: r93004124                              
                                       
 
60
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Michelsen, Per Arne                         
TITTEL : Resepsjonen av Rhetorica Norvegica.                 
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Norsklæreren                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
PUBL-ID: r94006369                              
                                       
 
61
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift (ISSN)               
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Mundt, Marina                            
TITTEL : Oriental Pictures in the Old Norse Legendary Sagas.         
SIDEREG: 7 s.                                 
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Proceedings of the 33rd International Congress of Asian and North  
     African Studies, Toronto 1990.                    
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006370                              
                                       
 
62
Vit.konf.: Foredrag/poster med fullstendig artikkel i konferanserapport    
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Myking, Johan                            
TITTEL : Terminologisk språkplanlegging. (I konferanserapport: Fagspråk i   
     Norden, s. 50-66, i serien Nordisk språksekretariats rapporter,   
     utgitt i Oslo 1993.)                         
STED  : Lund, Sverige                            
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Fagspråk i Norden                          
ANN-ORG: Nordisk språksekretariat                       
PUBL-ID: r93003965                              
                                       
 
63
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Nes, Oddvar                             
TITTEL : Bergens kalvskinn.                          
SIDEREG: s. 115-116                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Namn og nemne                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 8                                  
PUBL-ID: r94006371                              
                                       
 
64
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Nes, Oddvar                             
TITTEL : Nokre norske stadnamn.                        
SIDEREG: s. 33-41                               
SPRÅK : nno                                 
TIDSKR.: Namn och bygd                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 79                                  
PUBL-ID: r94006372                              
                                       
 
65
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Nes, Oddvar                             
MEDFORF: Johannessen, Ole-Jørgen                       
TITTEL : Redaksjonsarbeid                           
SIDEREG: 127 s.                                
SPRÅK : nno                                 
TIDSKR.: Namn og Nemne. Norsk tidsskrift for namnegransking.         
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006373                              
                                       
 
66
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Nymoen, Ingrid                            
TITTEL : Anmeldelse av Erling Kittelsen: Fabel Vega (1992).          
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Klassekampen                             
ÅR/DATO: 1992-10-21                              
EMNEORD: estetikk, fantastikk (fantastisk litteratur), modernisme,      
     virkelighetsbilde, Nordkalotten                   
PUBL-ID: r93004015                              
                                       
 
67
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Nymoen, Ingrid                            
TITTEL : Anmeldelse av Ove Rösbak "Alf Prøysen: Præstvægen og Sjustjerna."  
     (Biografi).                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Klassekampen                             
ÅR/DATO: 1992-12-02                              
EMNEORD: Biografi, Dialekt, Skriftnorm, Sosial tilhørighet,          
     Litteratursosiologi                         
PUBL-ID: r93004016                              
                                       
 
68
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Nymoen, Ingrid                            
TITTEL : Anmeldelse av Øystein Zieners diktsamling "Fanga. Fanga i flukta."  
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Klassekampen                             
ÅR/DATO: 1992-09-26                              
EMNEORD: Sjanger (litterær), Litteraturteori, Intertekstualitet, Identitet,  
     Homofili, Kommunikasjon                       
PUBL-ID: r93004014                              
                                       
 
69
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Nymoen, Ingrid                            
TITTEL : Gunvor Andbo Nygaard: Lykkesønnen. Anmeldt av Ingrid Nymoen.     
SIDEREG: s. 30-30                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Kritikkjournalens Barn                        
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Gyldendal                              
ISBN  : 82-91096-05-8                            
EMNEORD: Barnelitteratur, Litterær sjanger, Fantastisk litteratur, Religion, 
     Guttesosialisering                          
PUBL-ID: r93004017                              
                                       
 
70
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Nymoen, Ingrid                            
TITTEL : Når farsautoritet blir morsautoritet blir barns autoritet. Kjønn,  
     identitet og myndighet i et utvalg barne- og ungdomsromaner.     
SIDEREG: s. 86-95                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Kritikkjournalens Barn                        
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Gyldendal                              
ISBN  : 82-91096-05-8                            
EMNEORD: Barnelitteratur, Kjønn, Identitet, Klassikere (litterære), Fantastikk
     (fantastisk litteratur)                       
PUBL-ID: r93004012                              
                                       
 
71
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Nymoen, Ingrid                            
TITTEL : Om mødre, menn og meining i litteraturhistoria. Kjønn og estetikk i 
     Pil Dahlerups essay- og artikkelsamling "Liv og Lyst" (1987).    
SIDEREG: s. 284-304                              
SPRÅK : nno                                 
TIDSKR.: Edda                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 3                                  
FORLAG : Universitetsforlaget                         
ISSN  : 0013-0818                              
EMNEORD: kjønn, estetikk, meining, modernitet, moderskap           
PUBL-ID: r93004013                              
                                       
 
72
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Sandøy, Helge                            
TITTEL : Dei nordiske grandemåla. (Kap.13)                  
SPRÅK : nno                                 
BOK  : Språk og samfunn gjennom tusen år : ei norsk språkhistorie. <5. utg.>
REDAKT.: Almenningen, Olaf                          
REDAKT.: ,                              
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Universitetsforlaget                         
ISBN  : 82-00-21594-6                            
EMNEORD: Språkhistorie                            
PUBL-ID: r93004299                              
                                       
 
73
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Sandøy, Helge                            
TITTEL : Indefinite pronouns in Faroese.                   
SIDEREG: s. 547-554                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : The Nordic Languages and Modern Linguistics. Proceedings of the   
     Seventh International Conference of Nordic and General Linguistics in
     Tórshavn, 7-11 August 1992                     
REDAKT.: Louis-Jenssen, Jonna                         
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94005757                              
                                       
 
74
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Sandøy, Helge                            
TITTEL : Nynorsk med sideformer.                       
SIDEREG: 4 s.                                 
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Erna Osland: Daniella D: Søte drops og skarpe knivar. (Vedlegg)   
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Damms forlag                             
EMNEORD: Språkplanlegging                           
PUBL-ID: r93004020                              
                                       
 
75
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Sandøy, Helge                            
TITTEL : Puslespelet norsk.                          
SIDEREG: s. 10-12                               
SPRÅK : nno                                 
TIDSKR.: Språknytt                              
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 4                                  
FORLAG : Norsk Språkråd                            
EMNEORD: Språkvitskap, Morfologi                       
PUBL-ID: r93004022                              
                                       
 
76
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Sandøy, Helge                            
TITTEL : Seinmellomalderen (1350-1536). (Kap.6)                
SPRÅK : nno                                 
BOK  : Språk og samfunn gjennom tusen år. (Red.: Almenningen, Olaf et al.) 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Universitetsforlaget                         
ISBN  : 82-00-21594-6                            
EMNEORD: Språkhistorie                            
PUBL-ID: r93004298                              
                                       
 
77
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Sandøy, Helge                            
TITTEL : Vikingtid og høgmellomalder (omlag 800-1350). (Kap. 5)        
SPRÅK : nno                                 
BOK  : Språk og samfunn gjennom tusen år. (Red.: Almenningen, Olaf et al.) 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Universitetsforlaget                         
ISBN  : 82-00-21594-6                            
EMNEORD: Språkhistorie                            
PUBL-ID: r93004297                              
                                       
 
78
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Seim, Karin Fjellhammer                       
TITTEL : Flere onomastiske sider ved runematerialet fra bygrunnen i Trondheim 
     og Bryggen i Bergen.                         
SIDEREG: s. 21-32                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Studia Anthroponymica Scandinavia                  
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 9                                  
FORLAG : Swedish Science Press                        
ISSN  : 0280-8633                              
EMNEORD: Personnavn, Runer, Middelalder, Eiermerkelapper, Navneproveniens   
PUBL-ID: r93004011                              
                                       
 
79
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Stegane, Idar                            
TITTEL : Arnulf Øverlands diktsamling Advent (1915).             
SIDEREG: s. 67-86                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Eigenproduksjon                           
ÅR/DATO: 1992                                 
ISSN  : 0800-5397                              
EMNEORD: Tekstanalyse, Lyrikk, Litteraturhistorie               
PUBL-ID: r93004114                              
                                       
 
80
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Stegane, Idar                            
TITTEL : Nynorsk skriftkultur - ein møtestad mellom det folkelege og det   
     akademiske. (Forprosjekt om Ivar Aasen-sentret i Volda)       
SPRÅK : nno                                 
BOK  : Ivar Aasen-sentret. Eit nasjonalt knutepunkt for nynorsk skriftkultur
     (forprosjekt).                            
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93004115                              
                                       
 
81
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Svanes, Bjørg                            
TITTEL : Ei undersøking av realisasjonsmønsteret for språkhandlingen "å be  
     noen om å gjøre noe".                        
SIDEREG: 20 s.                                
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Nordens språk som andraspråk                     
REDAKT.: Axelsson,                              
REDAKT.: Viberg,                               
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006375                              
                                       
 
82
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Nordisk institutt                      
FORF. : Vassenden, Lars                           
TITTEL : Slik forfatter du en hovedoppgave.                  
SIDEREG: 3 s.                                 
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Eigenproduksjon                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 45                                  
PUBL-ID: r94006376                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->