Det historisk-filosofiske fakultet

LiLi, Seksjon for lingvistiske fag

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: LiLi                             
     Seksjon for lingvistiske fag                     
FORF. : Andersen, Øivin                           
TITTEL : Begrepshierarkiers logiske og empiriske egenskaper.         
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Proceedings af 2. nordisk symposium om Terminologi, edb og      
     vitensteknik                             
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006454                              
                                       
 
2
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: LiLi                             
     Seksjon for lingvistiske fag                     
FORF. : Andersen, Øivin                           
TITTEL : Fagtekst som genre.                         
SIDEREG: 13 s.                                
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Maal og minne                            
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 1/2                                 
ISSN  : 0024-855x                              
PUBL-ID: r94006449                              
                                       
 
3
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-HF: LiLi                             
     Seksjon for lingvistiske fag                     
FORF. : Dyvik, Helge                             
TITTEL : Linguistics and Machine Translation.                 
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Proceedings of the Scandinavian Conference on Computational     
     Linguistics, Bergen 28-30 November 1991. Report Series of the    
     Norwegian Computing Centre for the Humanities            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 56                                  
PUBL-ID: r94006873                              
                                       
 
4
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: LiLi                             
     Seksjon for lingvistiske fag                     
FORF. : Dyvik, Helge                             
TITTEL : To forelesninger om lingvistikkens vitenskapsteori.         
UTGIV. : University of Bergen, Department of Linguistics and Phonetics    
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Skriftserie, Serie B                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 41                                  
PUBL-ID: r94006462                              
                                       
 
5
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-HF: LiLi                             
     Seksjon for lingvistiske fag                     
FORF. : Halvorsen, Berit                           
TITTEL : VOT in Norwegian Stops (abstract).                  
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Journal of the Accoustical Society of America            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 91                                  
HEFTE : 4, Pt.2                               
PUBL-ID: r94006876                              
                                       
 
6
Vit.konf.: Foredrag/poster med fullstendig artikkel i konferanserapport    
INSTIT.: UiB-HF: LiLi                             
     Seksjon for lingvistiske fag                     
FORF. : Kløve, Marit Helene                         
TITTEL : Principles and on SLA phonology                   
STED  : University of Amsterdam                       
ÅR/DATO: 1992-04-13                              
SIDEREG: 113-121                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: new sounds 92                            
REDAKT.: Leather, Jonathan                          
REDAKT.: James, Alan                             
FORLAG : University of Amsterdam                       
KONFER.: New Sounds 92. The Amsterdam Symposium on the Acquisition of     
     Second-language Speech                        
SAMMEND: Andrespråkssyllabifisering blir diskutert i rammeverket til Prosodisk
     Teori. Det diskuteres hvordan de prosodiske prinsippene prosodisk  
     tilhørighet retningsprinsippet, maksimalitet og ekstraprosodisitet er
     styrende prinsipper i andrespråkstilegnelse. Kantonesiske og norske 
     stavelsestemplat blir beskrevet, og data fra kantonesiske      
     andrespråkstilegnere av norsk b lir analysert og forklart i dette  
     rammeverket. Det blir også diskutert hvilken rolle lånordsfonologi  
     kan spille når det gjelder predikering av feil i andrespråksfonologi.
ENG.SAM: Second language syllabification is discussed in the framework of   
     Prosodic Phonology. It is discussed how the principles of prosodic  
     phonology, e.g. Prosodic Licensing, Directionali ty, Maximality, and 
     Extraprosodicity are guiding principles in second language      
     acquisition. Cantonese and Norwegian syllable templates are     
     described, and data from Cantonese learners of Norwegian are analysed
     and errors explained in this framework. The role of loanword     
     phonology in predicting second language errors is also discussed.  
EMNEORD: Syllable structure, Prosodic Theory, Norwegian, Cantonese      
PU-KODE: sD02                                 
PUBL-ID: r98004840                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->