Det historisk-filosofiske fakultet

LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: LiLi                             
     Seksjon for allmenn litteraturvitenskap               
FORF. : Aadland, Erling                           
TITTEL : Essayet som form. (Tilknyttet prosjektet: Oversettelse av T. W.   
     Adorno: Noter til litteraturen)                   
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Notar til Litteraturen.                       
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Det Norske Samlaget                         
ISBN  : 82-521-3724-5                            
PUBL-ID: r93004264                              
                                       
 
2
Doktorgradsarbeider                              
INSTIT.: UiB-HF: LiLi                             
     Seksjon for allmenn litteraturvitenskap               
FORF. : Aadland, Erling                           
TITTEL : Forundring. Trofasthet, poetisk tenkning i Rolf Jacobsens lyrikk.  
UTGIV. : Universitetet i Bergen. Litteraturvitenskapelig institutt      
SIDEREG: 400 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
TILGANG: Universitetet i Bergen                        
BEGRENS: j                                  
PUBL-ID: r93004265                              
                                       
 
3
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: LiLi                             
     Seksjon for allmenn litteraturvitenskap               
FORF. : Buvik, Per                              
TITTEL : Begjær. (Om Almudena Grandes roman: Lulu.)              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Dag og tid                              
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93004279                              
                                       
 
4
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: LiLi                             
     Seksjon for allmenn litteraturvitenskap               
FORF. : Buvik, Per                              
TITTEL : En européer i Oslo. (Kronikk, Om Jean Starobinski)         
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Dagbladet                              
ÅR/DATO: 1992-08-21                              
PUBL-ID: r93004277                              
                                       
 
5
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-HF: LiLi                             
     Seksjon for allmenn litteraturvitenskap               
FORF. : Buvik, Per                              
TITTEL : Fløgstads dommedag. Om romanen Kniven på strupen.          
SIDEREG: s. 37-44                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Samtiden                               
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 1                                  
FORLAG : H. Aschehoug et Co. (W. Nygaard)                   
ISSN  : 0036-3928                              
PUBL-ID: r93004276                              
                                       
 
6
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: LiLi                             
     Seksjon for allmenn litteraturvitenskap               
FORF. : Buvik, Per                              
TITTEL : Har Erasmus sjel?                          
SIDEREG: s. 99-106                              
SPRÅK : nor                                 
BOK  : På sjelens vinger. Sjelsforestillinger gjennom tidene.        
REDAKT.: Gilhus, Ingvild Sælid                        
REDAKT.: Nilsen, Lars Helge                          
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Alma Mater forlag                          
ISBN  : 82-419-0092-9                            
PUBL-ID: r93004275                              
                                       
 
7
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: LiLi                             
     Seksjon for allmenn litteraturvitenskap               
FORF. : Buvik, Per                              
TITTEL : Le voyage avorté de Des Esseintes, une alleégorie de la lecture? 
SIDEREG: s. 127-144                              
SPRÅK : fre                                 
BOK  : Joris-Karl Huysmans, A Rebours.                   
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : SEDES (Société d'Etudes de l'Enseignement Supérieur), Paris  
PUBL-ID: r93004273                              
                                       
 
8
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-HF: LiLi                             
     Seksjon for allmenn litteraturvitenskap               
FORF. : Buvik, Per                              
TITTEL : Le voyage avorté de Des Esseintes. Une allégorie de la lecture? 
     (Om J.-K. Huysmans: A rebours.) I konferanserapporten: Joris-Karl  
     Huysmans, A rebours. (I serien: Skrifter fra la Société des   
     Etudes Romantiques et Dix-Neuviémistes.)              
STED  : Paris                                
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : fre                                 
KONFER.: Journée de l'Agrégation                     
PUBL-ID: r93004282                              
                                       
 
9
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: LiLi                             
     Seksjon for allmenn litteraturvitenskap               
FORF. : Buvik, Per                              
TITTEL : Om å regne med det ubevisste. Psykoanalyse og tolkning.       
SIDEREG: s. 65-82                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Teori og narrasjon. Om nyare språktenkning og språkteoretiske    
     retningar.                              
REDAKT.: Grimen, Harald                            
REDAKT.: Knapskog, Karl                            
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Ariadne forlag                            
ISBN  : 82-90477-24-4                            
PUBL-ID: r93004274                              
                                       
 
10
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: LiLi                             
     Seksjon for allmenn litteraturvitenskap               
FORF. : Buvik, Per                              
TITTEL : Pornolov til besvær. Av Kjersti Rongen Breivega. (Helsides intervju) 
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bergens Tidende                           
ÅR/DATO: 1992-06-27                              
PUBL-ID: r93004280                              
                                       
 
11
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: LiLi                             
     Seksjon for allmenn litteraturvitenskap               
FORF. : Buvik, Per                              
TITTEL : Stor poesi fra Nobelprisvinneren Derek Walcott. (Om den oversatte  
     samlingen Havet er historien, i anledning Nobelpristildelingen.)   
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bergens Tidende                           
ÅR/DATO: 1992-09-12                              
PUBL-ID: r93004278                              
                                       
 
12
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: LiLi                             
     Seksjon for allmenn litteraturvitenskap               
FORF. : Kittang, Atle                            
TITTEL : Fenomenologi og semiologi hos Jean-Pierre Richard. (I: Skrift.    
     Skriftserie for Litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo)    
UTGIV. : Universitetet i Oslo                         
SIDEREG: s. 5-23                               
ISSN  : 0802-4529                              
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Skrift                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 7                                  
HEFTE : 1                                  
TILGANG: Avdeling for allmenn litteraturvitenskap, Univ. i Oslo        
BEGRENS: j                                  
EMNEORD: Fenomenologi, Semiologi, Litterær analyse, Dekonstruksjon,      
     Jean-Pierre Richards litteraturteori                 
PUBL-ID: r93004263                              
                                       
 
13
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: LiLi                             
     Seksjon for allmenn litteraturvitenskap               
FORF. : Kittang, Atle                            
TITTEL : Kunst og erkjenning hos Nietzsche.                  
SIDEREG: s. 7-16                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : EST 2: Grunnlagsproblemer i estetisk forskning.           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
FORLAG : Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, Oslo           
ISBN  : 82-7216-736-0                            
EMNEORD: Nietzsche, filosofi, estetikk                    
PUBL-ID: r93004258                              
                                       
 
14
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: LiLi                             
     Seksjon for allmenn litteraturvitenskap               
FORF. : Kittang, Atle                            
TITTEL : Kvinner og kvinnesyn hos Hamsun. (I: Kjønn og Kunnskap. Skriftserie 
     nr. 3, Senter for humanistisk kvinneforskning, Universitetet i    
     Bergen.)                               
UTGIV. : Universitetet i Bergen                        
SIDEREG: s. 45-55                               
ISBN  : 82-992330-1-3                            
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Skriftserie                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
TILGANG: Senter for humanistisk kvinneforskning, UiB             
EMNEORD: Feminstisk vitskapsteori, Kvinnebilete, Ideologi, Ironi, Hamsums   
     kvinner                               
PUBL-ID: r93004262                              
                                       
 
15
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: LiLi                             
     Seksjon for allmenn litteraturvitenskap               
FORF. : Kittang, Atle                            
TITTEL : Paul de Man: Deconstruction, Rhetoric, and The Philosophy of     
     Language.                              
SIDEREG: s. 193-211                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : EST 4: Kunst og mening. Grunnlagsproblemer i estetisk forskning.   
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 4                                  
FORLAG : Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, Oslo           
ISBN  : 82-7216-825-1                            
EMNEORD: Dekonstruksjon, Retorikk, Semiologi, Litteraturteori, Språkfilosofi, 
     Paul de Mans liv og verk                       
PUBL-ID: r93004259                              
                                       
 
16
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: LiLi                             
     Seksjon for allmenn litteraturvitenskap               
FORF. : Kittang, Atle                            
TITTEL : Riffaterre, Richer, Rimbaud: lire l'illisible.            
SIDEREG: s. 150-158                              
SPRÅK : fre                                 
BOK  : Parade Sauvage. Colloque no.3: Rimbaud cent ans après.       
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Musée-Bibliothèque Rimbaud, Charleville-Mézières       
ISBN  : 2-904704-06-X                            
EMNEORD: Hermeneutisk teori, Teori om litterær analyse, Intertekstualitet,  
     Teori om uleselighet, Rimbauds poetiske skrift            
PUBL-ID: r93004260                              
                                       
 
17
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: LiLi                             
     Seksjon for allmenn litteraturvitenskap               
FORF. : Sætre, Lars                             
TITTEL : Det moderne, det postmoderne og dekonstruksjon.           
STED  : Scandic Hotell, Kokstad                       
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
ANN-ORG: Landsseksjonen i norsk/Norske lærerhøgskolar/Bergen Lærerhøgskole  
EMNEORD: Modernitet, Postmodernitet, Litteraturteori, Erling Kittelsen,    
     Andreas Kilb, Paul de Man, Allegori, Temporalitet          
PUBL-ID: r93004295                              
                                       
 
18
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-HF: LiLi                             
     Seksjon for allmenn litteraturvitenskap               
FORF. : Sætre, Lars                             
TITTEL : "Lukket åpen". Stoffliga grepp i Erling Kittelsens författarskap.  
SIDEREG: s. 40-51                               
SPRÅK : swe                                 
TIDSKR.: Café Existens. Tidskrift för nordisk litteratur          
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 15                                  
VOLUM : 54                                  
HEFTE : 2                                  
ISSN  : 0348-2057                              
EMNEORD: Litterære stoff, Verkemiddel, Etter-avantgardisme, Allegori,     
     Postmodernisme                            
PUBL-ID: r93004292                              
                                       
 
19
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: LiLi                             
     Seksjon for allmenn litteraturvitenskap               
FORF. : Sætre, Lars                             
TITTEL : Th. W. Adorno, "Forsoning under tvang. Om Georg Lukács: Wider den 
     missverstandenen Realismus." (Oversettelse til norsk)        
SIDEREG: s. 106-137                              
SPRÅK : nno                                 
BOK  : Th. W. Adorno, Notar til litteraturen. (Utval og innleiing ved    
     Linneberg, Arild)                          
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Det Norske Samlaget                         
ISBN  : 82-521-3724-5                            
EMNEORD: Frankfurterskolen, Venstre-hegelianisme, Litteraturteori/filosofi,  
     Marxisme, Realisme, Litteratur/samfunn/historie           
PUBL-ID: r93004293                              
                                       
 
20
Allminnelig tilgjengelige stensiler/kopier                  
INSTIT.: UiB-HF: LiLi                             
     Seksjon for allmenn litteraturvitenskap               
FORF. : Sætre, Lars                             
TITTEL : Viktor Sjklovskij, "Minnesmerke over eit vitskapleg mistak".     
     (Oversettelse til norsk)                       
UTGIV. : Universitetet i Bergen, Litteraturvitenskapelig institutt      
SIDEREG: 8 s.                                 
SPRÅK : nno                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
TILGANG: Litteraturvitenskapelig institutt, Lars Sætre            
BEGRENS: n                                  
EMNEORD: Russisk formalisme, Sjklovskij, Litteratur/samfunn/historie     
PUBL-ID: r93004294                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->