Det historisk-filosofiske fakultet

IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for russisk språk og litteratur               
FORF. : Børtnes, Jostein                           
TITTEL : Anmeldelse av Gunnar Svanes verk om kirkeslavisk litteratur.     
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskrift for teologi og kirke                   
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
ISSN  : 0040-7194                              
PUBL-ID: r94006206                              
                                       
 
2
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for russisk språk og litteratur               
FORF. : Børtnes, Jostein                           
TITTEL : Dostojevskij och den ryska kulturen.                 
SPRÅK : swe                                 
TIDSKR.: Ord & Bild                              
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006202                              
                                       
 
3
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for russisk språk og litteratur               
FORF. : Børtnes, Jostein                           
TITTEL : Pausanias som perieget.                       
SIDEREG: s. 9-19                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : I Hellas med Pausanias.                       
REDAKT.: Andersen, Ø.                             
REDAKT.: Eide, T.                               
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Eides, Bergen                            
PUBL-ID: r94006205                              
                                       
 
4
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for russisk språk og litteratur               
FORF. : Børtnes, Jostein                           
TITTEL : Russisk litteraturteori sub specie semioticae: fra formalismen til  
     Lotman og Tartuskolen.                        
UTGIV. : Universitetet i Bergen, Russisk institutt              
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006203                              
                                       
 
5
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for russisk språk og litteratur               
FORF. : Børtnes, Jostein                           
TITTEL : The Literature of Old Russia.                    
SIDEREG: s. 1-40                               
SPRÅK : eng                                 
BOK  : The Cambridge History of Russian Literature.             
REDAKT.: Moser, Ch. A.                            
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Cambridge UP                             
PUBL-ID: r94006207                              
                                       
 
6
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for russisk språk og litteratur               
FORF. : Børtnes, Jostein                           
TITTEL : Øst-Europa i historisk perspektiv.                  
SIDEREG: s. 145-172                              
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Etter etterkrigstiden: tanker og ideer for det nye Europa.      
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Cappelen, Oslo                            
PUBL-ID: r94006204                              
                                       
 
7
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for russisk språk og litteratur               
FORF. : Grannes, Alf                             
TITTEL : Etniske forhold i "ex-sovjetisk" Sentral-Asia.            
STED  : Norks utenrikspolitisk Institutt, Oslo                
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006211                              
                                       
 
8
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for russisk språk og litteratur               
FORF. : Grannes, Alf                             
TITTEL : Les turcismes dans l'oeuvre de Dobri Vojnikov (1833-78), le premier 
     dramaturge bulgare.                         
UTGIV. : Universitetet i Bergen, Russisk institutt              
SIDEREG: 60 s.                                
SPRÅK : eng                                 
SERIE : Skrifter                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 7                                  
PUBL-ID: r94006210                              
                                       
 
9
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for russisk språk og litteratur               
FORF. : Grannes, Alf                             
MEDFORF: Slethei, K.                             
TITTEL : Publishing in the Karachay-Balkar Soviet Minority Language: A    
     Quantitative and Qualitative Analysis.                
SIDEREG: s. 163-178                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: International Journal of Turkish Studies               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 5                                  
HEFTE : 1/2                                 
FORLAG : University of Wisconsin, Madison, USA                
PUBL-ID: r94006209                              
                                       
 
10
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for russisk språk og litteratur               
FORF. : Grannes, Alf                             
TITTEL : Språklige og etniske forhold i "ex-Sovjetunionen".          
STED  : FSES, Oslo                              
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006212                              
                                       
 
11
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for russisk språk og litteratur               
FORF. : Grannes, Alf                             
TITTEL : Vsjakaja vsatsjina: Om folk og språk i Sovjetunionen, Russland og  
     Bulgaria.                              
UTGIV. : Universitetet i Bergen, Russisk institutt              
SIDEREG: 161 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Skrifter                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 6                                  
PUBL-ID: r94006208                              
                                       
 
12
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for russisk språk og litteratur               
FORF. : Helle, Lillian Jorunn                        
TITTEL : Byen som myte og symbol i Aleksandr Puskins dikt "Bronserytteren".  
     (Prøveforelesning for dr. philos. graden)              
ÅR/DATO: 1992-09-03                              
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006216                              
                                       
 
13
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for russisk språk og litteratur               
FORF. : Helle, Lillian Jorunn                        
TITTEL : Litteraturens plass i russiskundervisningen.             
ÅR/DATO: 1992-02-14                              
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Faglig-pedagogisk dag                        
PUBL-ID: r94006214                              
                                       
 
14
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for russisk språk og litteratur               
FORF. : Helle, Lillian Jorunn                        
TITTEL : Metafor og metonymi: et tema med variasjoner. (Prøveforelesning for 
     dr. philos. graden)                         
ÅR/DATO: 1992-09-03                              
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006215                              
                                       
 
15
Doktorgradsarbeider                              
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for russisk språk og litteratur               
FORF. : Helle, Lillian Jorunn                        
TITTEL : Verdensanskuelse og estetikk i den russiske symbolismen. En studie av
     Andrej Belyjs symbolske prosjekt. (Dr. philos. avhandling)      
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006213                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->