Det historisk-filosofiske fakultet

IKRR, Seksjon for religionsvitenskap

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Bakke, Anders                            
TITTEL : Gud, Skaparverk og Destruksjon.                   
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for religionsvitenskap         
SIDEREG: 170 s.                                
SPRÅK : nno                                 
SERIE : Hovedoppgave i kristendomskunnskap                  
ÅR/DATO: 1992                                 
TILGANG: Universitetet i Bergen, inst. for religionsvitenskap         
BEGRENS: j                                  
EMNEORD: Religionsfilosofi, Paul Tillich, K. E. Løgstrup, Skaping, Destruksjon
PUBL-ID: r93004186                              
                                       
 
2
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Bohlin, Torgny                            
TITTEL : Torsten Bohlin - en teologs identitetsutveckling II.         
SPRÅK : swe                                 
BOK  : Kyrkohistorisk årsskrift                       
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Uppsala                               
PUBL-ID: r94006914                              
                                       
 
3
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Cortez, Mette Ramstad                        
TITTEL : Messages of the Mormon missionaries to the Polynesians in the last  
     century with preliminary references til natives' responses and    
     motives for conversion.                       
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for religionsvitenskap         
SIDEREG: 144 s.                                
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
TILGANG: Universitetet i Bergen, inst. for religionsvitenskap         
BEGRENS: j                                  
EMNEORD: Mormonere, Polynesiere, Misjon                    
PUBL-ID: r93004183                              
                                       
 
4
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Finnestad, Ragnhild Bjerre                      
TITTEL : Egyptisk ikonografi og egyptiske gudsoppfatninger.          
STED  : Vestlandets kunstakademi                       
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006438                              
                                       
 
5
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Finnestad, Ragnhild Bjerre                      
TITTEL : Mennesket - en levende sjel. Sjelsforestillinger i det gamle Egypt. 
SIDEREG: s. 9-20                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : På sjelens vinger. Sjelsforestillinger gjennom tidene.        
REDAKT.: Gilhus, I.                              
REDAKT.: Nilsen, L. H.                            
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Alma Mater Forlag A/S                        
ISBN  : 82-419-0092-9                            
PUBL-ID: r93004151                              
                                       
 
6
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Finnestad, Ragnhild Bjerre                      
TITTEL : Natur og religion.                          
STED  : Universitetet i Bergen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Universitetets faglig pedagogiske dag                
PUBL-ID: r94006437                              
                                       
 
7
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Finnestad, Ragnhild Bjerre                      
TITTEL : Naturmytologi og det moderne mennesket.               
STED  : Nansenskolen                             
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006439                              
                                       
 
8
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Finnestad, Ragnhild Bjerre                      
TITTEL : The Graeco-Roman Temples of Ancient Egyptian Gods: Old Cults in New 
     Contexts.                              
STED  : Fordham University, New York                     
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
PUBL-ID: r94006893                              
                                       
 
9
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Fitjar, Magne                            
TITTEL : Forrangsopsjon for dei fattige. Argumentasjon og praksis innan Den  
     romersk-katolske kyrkja i Nicaragua (1979-90).            
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for religionsvitenskap         
SIDEREG: 145 s.                                
SPRÅK : nno                                 
SERIE : Hovedoppgave i kristendomskunnskap                  
ÅR/DATO: 1992                                 
TILGANG: Universitetet i Bergen, inst. for religionsvitenskap         
BEGRENS: j                                  
EMNEORD: Fattigdom, Nicaragua, Den romersk-katolske kirke           
PUBL-ID: r93004187                              
                                       
 
10
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Gilhus, Ingvild Sælid                        
TITTEL : Døden i fremmede kulturer.                      
STED  : Trondheim                              
ÅR/DATO: 1992-05                               
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006436                              
                                       
 
11
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Gilhus, Ingvild Sælid                        
TITTEL : Gnostikerne og den splittede kanon.                 
SIDEREG: s. 45-53                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Chaos                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 18                                  
FORLAG : Museum Tusculanums Forlag                      
ISSN  : 0108-4453                              
EMNEORD: Kanon, Kristendom, Gnostisisme                    
PUBL-ID: r93004171                              
                                       
 
12
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Gilhus, Ingvild Sælid                        
TITTEL : Gnostikerne og den splittede kanon.                 
STED  : Oslo                                 
ÅR/DATO: 1992-03                               
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Nordisk symposium                          
PUBL-ID: r94006434                              
                                       
 
13
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Gilhus, Ingvild Sælid                        
TITTEL : Kroppen er sjelens fengsel.                     
SPRÅK : nor                                 
BOK  : På sjelens vinger                          
REDAKT.: Sælid, Ingvild Gilhus                        
REDAKT.: Nilsen, Lars Helge                          
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Alma Mater, Bergen                          
PUBL-ID: r94006254                              
                                       
 
14
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Gilhus, Ingvild Sælid                        
MEDFORF: Nilsen, Lars Helge                          
TITTEL : På sjelens vinger. Sjelsforestillinger gjennom tidene.        
SPRÅK : nor                                 
REDAKT.: Gilhus, Ingvild Sælid                        
REDAKT.: Nilsen, Lars Helge                          
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Alma Mater Forlag A/S                        
ISBN  : 82-419-0092-2                            
EMNEORD: Sjel, Sjelsforestillinger                      
PUBL-ID: r93004174                              
                                       
 
15
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Gilhus, Ingvild Sælid                        
TITTEL : Religion og latter.                         
STED  : Uppsala                               
ÅR/DATO: 1992-04                               
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: (gjesteforelesning)                         
PUBL-ID: r94006435                              
                                       
 
16
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Hegg, Henny Fiskå                          
TITTEL : Gudsbegrepet i mellomplatonismen og i aleksandrinsk teologi.     
STED  : Alverstraumen                            
ÅR/DATO: 1992-05-28                              
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Nordisk seminar i Antikkens historie                 
PUBL-ID: r94006443                              
                                       
 
17
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Hegg, Henny Fiskå                          
TITTEL : Har Gud åpenbart seg? Den apofatiske vei i ortodoks teologi.     
STED  : Bergen                                
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Korsvei-forum                            
PUBL-ID: r94006442                              
                                       
 
18
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Hopland, Karstein                          
TITTEL : Angst for "mit Andet". Herredømme over den indre natur hos Søren   
     Kirkegaard som eksempelpå protestantisk askese.           
STED  : Institutt for religionsvitenskap, Universitetet i Bergen       
ÅR/DATO: 1992-10-09                              
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Symposium om "Religion og Natur"                   
PUBL-ID: r94006913                              
                                       
 
19
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Hopland, Karstein                          
TITTEL : Hvordan er bibelen blitt til Bibelen?                
STED  : Bergen Ys club                            
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006441                              
                                       
 
20
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Hopland, Karstein                          
TITTEL : Reason as language and communication. Some observations regarding  
     Kierkegaard's transformation of the idealist idea of rationality.  
STED  : Iserlohn, Tyskland                          
ÅR/DATO: 1992                                 
SIDEREG: s. 53-74                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Approach to Kierkegaard. Workshop-reports (Inngår i serien Liber   
     Academiae Kierkegaardensis Tomus IX)                 
FORLAG : C.Reitzel, København                         
ISBN  : 87-7421-739-9                            
KONFER.: Approach to Kierkegaard. 1990                    
ANN-ORG: Kierkegaard Akademiet                        
EMNEORD: Kierkegaard, Kristendom                       
PUBL-ID: r93004159                              
                                       
 
21
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Lund, Katrine                            
TITTEL : Mircea Eliada og flukten fra det Moderne. The fabric of being and the
     fabric of meaning.                          
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for religionsvitenskap         
SPRÅK : eng                                 
SERIE : Hovedoppgave i religionsvitenskap                  
ÅR/DATO: 1992                                 
TILGANG: Universitetet i Bergen, inst. for religionsvitenskap         
BEGRENS: j                                  
EMNEORD: Religion, Mircea Eliade, Det moderne                 
PUBL-ID: r93004182                              
                                       
 
22
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Mikaelsson, Lisbeth                         
TITTEL : A time for sowing the seeds of heaven. Depictions of childhood in  
     autobiographical writings by Norwegian missionaries.         
STED  : Voss                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: Constructions of Childhood                      
ANN-ORG: Senter for barneforskning, Universitetet i Trondheim         
EMNEORD: Barndom, Selvbiografi, Misjonær, Livsløp               
PUBL-ID: r93004160                              
                                       
 
23
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Mikaelsson, Lisbeth                         
TITTEL : Bibelordet i den selvbiografiske identitetskonstruksjon.       
SIDEREG: s. 67-81                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Chaos                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 18                                  
ISSN  : 0108-4453                              
EMNEORD: Bibelleser, Fortelling, identitet, Misjon, Selvbiografi, Divinasjon, 
     Bibelfromhet                             
PUBL-ID: r93004165                              
                                       
 
24
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Mikaelsson, Lisbeth                         
TITTEL : Bibelordet i den selvbiografiske identitetskonstruksjon.       
STED  : Universitetet i Oslo                         
ÅR/DATO: 1992-03-14                              
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Dansk-Norsk symposium                        
PUBL-ID: r94006899                              
                                       
 
25
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Mikaelsson, Lisbeth                         
TITTEL : Feministisk nyreligiøsitet: gudinner og hekser.           
STED  : Voss                                 
ÅR/DATO: 1992-03-08                              
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Kvinnepolitisk arrangement                      
PUBL-ID: r94006911                              
                                       
 
26
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Mikaelsson, Lisbeth                         
TITTEL : Gudinnens tilbakekomst.                       
ÅR/DATO: 1992-02-14                              
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Faglig-pedagogisk seminar                      
PUBL-ID: r94006912                              
                                       
 
27
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Mikaelsson, Lisbeth                         
TITTEL : Innenfor/Utenfor: Kvinneforskningssentrenes strategiske lokalisering.
STED  : Oslo                                 
ÅR/DATO: 1992-11-03                              
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Viten, vilje, vilkår. Forskningspolitisk konferanse om        
     kvinneforskning. (Arrangert av NAVF's sekretariat for        
     kvinneforskning)                           
PUBL-ID: r94006908                              
                                       
 
28
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Mikaelsson, Lisbeth                         
TITTEL : Kroppens symbolspråk.                        
STED  : Human-etisk forbund, Knarvik, Lindås                 
ÅR/DATO: 1992-01-29                              
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006910                              
                                       
 
29
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Mikaelsson, Lisbeth                         
TITTEL : Kvinner, kall og skrift - belyst ved livssskildringer av kvinnelige 
     misjonærer.                             
SIDEREG: s. 167-191                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Kjønnsidentitet. Utvikling og konstruksjon av kjønn. (I skriftserien 
     fra Senter for kvinneforskning, Universitetet i Trondheim)      
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
FORLAG : Senter for kvinneforskning, Universitetet i Trondheim        
ISSN  : 0802-8982-3                             
EMNEORD: Kvinnelige misjonærer, Selvbiografi, Konstruksjon av identitet,   
     Kjønnspolemikk                            
PUBL-ID: r93004164                              
                                       
 
30
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Mikaelsson, Lisbeth                         
TITTEL : Livet som tekst. Om selvbiografien som kilde til individforståelse. 
STED  : Vatnahalsen, Myrdal                         
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Tekst/bilde og virkelighet - med særlig henblikk på         
     individkonstituering.                        
ANN-ORG: Senter for europeiske kulturstudier, Universitetet i Bergen     
EMNEORD: Individ, Selvbiografi, Misjonær, Narrativitet, Livsverden      
PUBL-ID: r93004163                              
                                       
 
31
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Mikaelsson, Lisbeth                         
TITTEL : Livsskildring och missionsinstitution.                
SIDEREG: s. 289-305                              
SPRÅK : swe                                 
BOK  : Självbiografi, kultur, liv. Levnadshistoriska studier inom human-  
     och samhällsvetenskap.                       
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Brutus Östlings Bokförlag Symposion                
ISBN  : 91-7139-042-1                            
EMNEORD: Misjon, Selvbiografi, Symbolsystem, Virkelighetskonstruksjon,    
     Identitet                              
PUBL-ID: r93004167                              
                                       
 
32
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Mikaelsson, Lisbeth                         
TITTEL : Mytisk kjønnspolitikk. Kjønnstematikkens vekslinger i misjonstekster.
ÅR/DATO: 1992-10-22                              
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Kjønn, retorikk og historie. Forskerkurs arrangert av Senter for   
     kvinneforskning, UiB, Senter for kvinneforskning, UiT, Senter for  
     kvinneforskning, UiO og NAVF's sekretariat for kv inneforskning.   
PUBL-ID: r94006907                              
                                       
 
33
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Mikaelsson, Lisbeth                         
TITTEL : Møte i Saras telt. Religionsforskning på tvers.           
STED  : Bø i Telemark                            
ÅR/DATO: 1992-09-07                              
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: KULTurforsking i nettverk, NAVF-konferanse              
PUBL-ID: r94006902                              
                                       
 
34
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Mikaelsson, Lisbeth                         
TITTEL : Selvbiografien som forkynnelsesgenre i eksemplet Annie Skau Berntsen.
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Leve og skrive. Artikler om livshistorier. (I serien: Skriftserie fra
     Senter for humanistisk kvinneforskning)               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 4                                  
FORLAG : Senter for humanistisk kvinneforskning                
ISBN  : 82-992330-1-3                            
EMNEORD: Misjonærkall, Selvbiografi, Forkynnelse, Bibelleser, Bibelfromhet  
PUBL-ID: r93004169                              
                                       
 
35
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Natvig, Richard                           
TITTEL : Islam.                                
STED  : Bergen Lærerhøgskole                         
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006440                              
                                       
 
36
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Natvig, Richard                           
MEDFORF: Gilhus, Ingvild Sælid                        
TITTEL : Minoritetsreligioner i Danmark - religionssociologisk set.      
SIDEREG: s. 94-95                               
SPRÅK : dan                                 
TIDSKR.: Chaos                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 17                                  
PUBL-ID: r94005715                              
                                       
 
37
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Natvig, Richard                           
TITTEL : Skandinavien (Islam).                        
SIDEREG: s. 235-236                              
SPRÅK : ger                                 
BOK  : Bertelsmann Handbuch. Religionenen der Welt. Grundlagen, Entwicklung 
     und Bedeutung in der Gegenwart. (Red.: Tworuschka, Monika &     
     Tworuschka, Udo)                           
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Bertelsmann Lexikon Verlag                      
ISBN  : 3-570-01603-X                            
EMNEORD: Islam, Skandinavia, Muslimer, Muslimske bevegelser, Religion     
PUBL-ID: r93004154                              
                                       
 
38
Doktorgradsarbeider                              
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Stensvold, Anne                           
TITTEL : Religion in Television. A view on NRK television from 4th to 10th  
     March 1989.                             
UTGIV. : Universitetet i Bergen, inst. for religionsvitenskap         
SIDEREG: s. 199                                
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
TILGANG: Universitetet i Bergen, inst. for religionsvitenskap         
BEGRENS: j                                  
EMNEORD: Television, NRK, Religion                      
PUBL-ID: r93004188                              
                                       
 
39
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for religionsvitenskap                    
FORF. : Thomassen, Einar                           
TITTEL : Målestokken og spanskrøret: Kanon som religionsvitenskapelig term  
SIDEREG: s.5-17                                
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Chaos: Dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske studier    
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 18                                  
FORLAG : Museum Tusculanums forlag                      
ISSN  : 0108-4453                              
EMNEORD: kanon                                
PUBL-ID: r93005234                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->