Det historisk-filosofiske fakultet

IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Annet                                     
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for gresk, latin og egyptologi                
FORF. : Andersen, Ø.                             
MEDFORF: Eide, T.                               
TITTEL : I Hellas med Pausanias. (redaksjon)                 
UTGIV. : Det norske institutt i Athen                     
SIDEREG: 292 s.                                
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Skrifter utgitt av Det norske institutt i Athen           
REDAKT.: Andersen, Ø.                             
REDAKT.: Eide, T.                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
PUBL-ID: r94006917                              
                                       
 
2
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for gresk, latin og egyptologi                
FORF. : Eide, T.                               
TITTEL : Kongegravene i Vergina.                       
STED  : Bergen                                
ÅR/DATO: 1992-12-09                              
SPRÅK : nor                                 
KONFER.: Athen-instituttets venner                      
PUBL-ID: r94006287                              
                                       
 
3
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for gresk, latin og egyptologi                
FORF. : Eide, T.                               
TITTEL : Pausanias om Attika. Oversettelse, med kommentarer, av Pausanias, Bok
     1 (utdrag).                             
SIDEREG: s. 187-233                              
SPRÅK : nor                                 
BOK  : I Hellas med Pausanias                        
REDAKT.: Andersen, Ø.                             
REDAKT.: Eide, T.                               
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006279                              
                                       
 
4
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for gresk, latin og egyptologi                
FORF. : Eide, Tormod                             
TITTEL : Pausanias and Thucydides.                      
SIDEREG: s. 124-137                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Symbolae Osloenses.                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 67                                  
FORLAG : Universitetsforlaget                         
ISBN  : 82-00-21511-3                            
ISSN  : 00397679                               
PUBL-ID: r93003887                              
                                       
 
5
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for gresk, latin og egyptologi                
FORF. : Eide, Tormod                             
TITTEL : Pausanias og den greske litterære tradisjon.             
SIDEREG: s. 67-77                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : I Hellas med Pausanias (Red.: Andersen, Øivind, Eide, Tormod) Nr. 3 i
     serien skrifter utgitt av Det norske institutt i Athen.       
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Universitetet i Bergen, klassisk institutt              
ISBN  : 82-99141141                             
PUBL-ID: r93003888                              
                                       
 
6
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for gresk, latin og egyptologi                
FORF. : Hägg, T.                              
TITTEL : Antikk, takk.                            
STED  : Studentersamfunnet, Bergen                      
ÅR/DATO: 1992-02-18                              
SPRÅK : swe                                 
PUBL-ID: r94006288                              
                                       
 
7
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for gresk, latin og egyptologi                
FORF. : Hägg, T.                              
TITTEL : Den antika fabeln.                          
STED  : Studentersamfunnet, Bergen                      
ÅR/DATO: 1992-03-11                              
SPRÅK : swe                                 
PUBL-ID: r94006289                              
                                       
 
8
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for gresk, latin og egyptologi                
FORF. : Hägg, T.                              
TITTEL : The Novel in Art and Art in the Novel: Interconnections between the 
     Ideal Novel and Pictorial Art in 'Antiquity'.            
STED  : Det norske instituttet i Athen/Svenska institutet i Athen      
ÅR/DATO: 1992-05-11                              
SPRÅK : eng                                 
PUBL-ID: r94006290                              
                                       
 
9
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for gresk, latin og egyptologi                
FORF. : Hägg, Tomas                             
TITTEL : Boreas.                               
SIDEREG: s. 3                                 
SPRÅK : swe                                 
TIDSKR.: Boreas. Medlemsblad for Athen-instituttets venner          
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 1                                  
EMNEORD: Boreas, Gresk mytologi                        
PUBL-ID: r93003993                              
                                       
 
10
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for gresk, latin og egyptologi                
FORF. : Hägg, Tomas                             
TITTEL : Hierocles the Lover of Truth and Eusebius the Sophist.        
SIDEREG: s. 138-150                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Symbolae Osloenses                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 67                                  
FORLAG : Universitetsforlaget, Oslo                      
ISSN  : 0039-7679                              
EMNEORD: Eusebios, Hierokles, Patristikk                   
PUBL-ID: r93003996                              
                                       
 
11
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for gresk, latin og egyptologi                
FORF. : Hägg, Tomas                             
TITTEL : Pausanias' stilistiska egenart.                   
SIDEREG: s. 33-49                               
SPRÅK : swe                                 
BOK  : I Hellas med Pausanias. (Red.: Andersen, Ø., Eide, T.)        
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Universitetet i Bergen. Klassisk institutt              
ISBN  : 82-99141141                             
EMNEORD: Gresk litteratur, Gresk språk, Pausanias               
PUBL-ID: r93003994                              
                                       
 
12
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for gresk, latin og egyptologi                
FORF. : Hägg, Tomas                             
TITTEL : Review of S. Bartsch: Decoding the Ancient Novel.          
SIDEREG: s. 192-193                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: The Journal of Hellenic Studies                   
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 112                                 
FORLAG : Society for the Promotion of Hellenic Studies, London        
EMNEORD: Roman, Gresk litteratur, Ekfrase, Billedbeskrivelse         
PUBL-ID: r93003995                              
                                       
 
13
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for gresk, latin og egyptologi                
FORF. : Hägg, Tomas                             
TITTEL : To archaio mythistorema.                       
SIDEREG: 300 s.                                
SPRÅK : gre                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Morphotiko Idryma Ethnikes Trapezes, Athen              
ISBN  : 960-250-065-4                            
EMNEORD: Gresk litteratur, Roman                       
PUBL-ID: r93003997                              
                                       
 
14
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift (ISSN)               
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for gresk, latin og egyptologi                
FORF. : Mortensen, Lars Boje                         
TITTEL : Hugh of St.Victor on secular history. A preliminary edition of    
     chapters from his Chronica.                     
SIDEREG: s. 3-30                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Cahiers de l'Institut du Moyen-Âge Grec et Latin          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 62                                  
ISSN  : 0591-0358                              
EMNEORD: Hugo av St.Victor, Middelalderlig historieskrivning, Det       
     12.århundredes renessanse                      
PUBL-ID: r93004146                              
                                       
 
15
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for gresk, latin og egyptologi                
FORF. : Mortensen, Lars Boje                         
TITTEL : The texts and contexts of ancient Roman history in twelfth-century  
     western scholarship.                         
SIDEREG: s. 99-116                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : The perception of the past in the twelfth century.          
REDAKT.: Magdalino, P.                            
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : London                                
ISBN  : 1852850663                              
EMNEORD: 12.århundredes renessanse, Middelalderlig historieskrivning     
PUBL-ID: r94006137                              
                                       
 
16
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for gresk, latin og egyptologi                
FORF. : Mortensen, Lars Boje                         
TITTEL : Tyrkerfaren set fra Ribe og Wittenberg. Jacob Nielsen Bonums     
     "Analysis" (1596).                          
SIDEREG: s. 5-25                               
SPRÅK : dan                                 
TIDSKR.: Danske Studier                            
ÅR/DATO: 1992                                 
EMNEORD: Nylatin, Danmark, Tyrkere, Læredikt, Wittenberg           
PUBL-ID: r93004145                              
                                       
 
17
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for gresk, latin og egyptologi                
FORF. : Pierce, R. H.                            
TITTEL : Anm. av Hans Dieter Betz (ed.), The Greek Magical Papyri in     
     Translation. Including the Demotic Spells, 1: Texts. Chicago, London 
     1986                                 
SIDEREG: s. 122-125                              
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Svensk Exegetisk Årsbok                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 57                                  
PUBL-ID: r94006285                              
                                       
 
18
Annet                                     
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for gresk, latin og egyptologi                
FORF. : Skovgaard-Petersen, Karen                      
TITTEL : Erasmus Lætus' skrift om Christian IVs fødsel og dåb (1599).     
     Udgivelse og oversættelse med innledning og personregister af    
     Skovgaard-Petersen, K. og Zeeberg, P.                
SIDEREG: 405 s.                                
SPRÅK : dan                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Det danske Sprog- og Litteratursælskab, København          
PUBL-ID: r94006955                              
                                       
 
19
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for gresk, latin og egyptologi                
FORF. : Whittaker, H.                            
TITTEL : Pausanias' forhold til Romerriket.                  
SIDEREG: s. 91-102                              
SPRÅK : nor                                 
BOK  : I Hellas med Pausanias (Bergen 1992)                 
REDAKT.: Andersen, Ø.                             
REDAKT.: Eide, T.                               
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006286                              
                                       
 
20
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for gresk, latin og egyptologi                
FORF. : Østby, E.                              
TITTEL : Utgravningene i Tegea.                        
STED  : Inst. for kunsthistorie og klassisk arkeologi, Universitetet i Oslo 
ÅR/DATO: 1992-01                               
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006915                              
                                       
 
21
Foredrag                                   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for gresk, latin og egyptologi                
FORF. : Østby, E.                              
TITTEL : Utgravningene i Tegea.                        
STED  : Athen-instituttets venner, Bergen                  
ÅR/DATO: 1992-08-26                              
SPRÅK : nor                                 
PUBL-ID: r94006916                              
                                       
 
22
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for gresk, latin og egyptologi                
FORF. : Østby, Erik                             
TITTEL : Der Dorische Tempel von Pherai.                   
SIDEREG: s. 85-113                              
SPRÅK : ger                                 
TIDSKR.: Opuscula Atheniensia                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 19                                  
SAMMEND: Nypublikasjon av restene etter et dorisk tempel fra senklassisk tid 
     (ca. 300 f.Kr.) i Pherai, Thessalia, med rekonstruksjon og analyse av
     templets ytre plan (søylehallen) og eksteriør. Det påvises bevisst  
     bruk av forbilder fra høyklassisk arkitektur i Athen og det noe   
     tidligere Apollontemplet i Delfi.                  
EMNEORD: Gresk arkitektur, Greske templer, Hellas               
PUBL-ID: r93003989                              
                                       
 
23
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for gresk, latin og egyptologi                
FORF. : Østby, Erik                             
TITTEL : Pausanias og arkeologien.                      
SIDEREG: s. 153-176                              
SPRÅK : nor                                 
BOK  : I Hellas med Pausanias. (Red.: Andersen, Ø., Eide, T.) (Nr. 3 i   
     serien: Skrifter utgitt av det norske institutt i Athen)       
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Universitetet i Bergen, Klassisk institutt              
ISBN  : 82-991411-4-1                            
SAMMEND: Pausanias' beskrivelse av bysentrene i Sikyon og Tegea analyseres på 
     grunnlag av arkeologiske og topografiske undersøkelser, med særlig  
     vekt på nyere prosjekter med norsk deltagelse.            
EMNEORD: Gresk arkeologi, Gresk topografi, Hellas               
PUBL-ID: r93003991                              
                                       
 
24
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-HF: IKRR                             
     Seksjon for gresk, latin og egyptologi                
FORF. : Østby, Erik                             
TITTEL : Tegea - norsk arkæologi i Arkadien.                 
SIDEREG: s. 48-52                               
SPRÅK : dan                                 
TIDSKR.: Sfinx                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 15                                  
HEFTE : 2                                  
ISSN  : 0105-761818                             
SAMMEND: Kortfattet, populær redegjørelse for resultatene av de første    
     sesongene av Athen-instituttets utgravningsprosjekt i Helligdommen  
     for Athena Alea i Tegea, Arkadia (Hellas). (Publikasjonen er     
     tilknyttet prosjektet: Feltarkeologisk undersøkelse av helligdommen 
     for Athena Alea i Tegea - NAVF-prosjekt.)              
EMNEORD: Gresk arkeologi, Greske helligdommer, greske templer, Hellas     
PUBL-ID: r93003990                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->