Publikasjoner ved UiB. Fullformat 1991

Sortering    : Inst-navn / Forfatter         
Antall poster  : 1847
Produksjonsdato : 98-05-06

Vær obs på produksjonsdatoen. Senere rettelser er ikke med her, direkte søk i basen anbefales.

Tall etter institusjonsnavn indikerer antall poster.
Tilbake til FORSKDOK-siden.


Det historisk-filosofiske fakultet

Engelsk institutt                            8
Filosofisk institutt                           3
Germanistisk institutt                         15
Historisk institutt                           1
IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi               8
IKRR, Seksjon for religionsvitenskap                  28
Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon             1
LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap              22
LiLi, Seksjon for lingvistiske fag                    9
Midtøstens språk og kultur                        1
Nordisk institutt                            40
Romansk institutt, Seksjon for fransk                  1
Seksjon for humanistisk informatikk                   3
Senter for humanistisk kvinneforskning                  3
Senter for vitskapsteori (SVT)                     20
Wittgensteinarkivet                           4

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Botanisk institutt                            2
Institutt for fiskeri- og marinbiologi                 161
Institutt for informatikk                        74
Institutt for mikrobiologi                       20
Kjemisk institutt                            9
Matematisk institutt                           8
Zoologisk institutt                           8

Det medisinske fakultet

Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt, (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)51
Avdeling for patologi                          46
Felleslaboratorium for bioteknologi (til 1996)              2
Fysiologisk institutt                          49
Hudavdelingen                              7
Institutt for anatomi og cellebiologi                  48
Institutt for biokjemi og molekylærbiologi               58
Institutt for farmakologi                        23
Institutt for klinisk biokjemi                     23
Institutt for klinisk biologi, Endokrinologisk seksjon (til 1996)    14
Institutt for klinisk biologi, Fysiologisk seksjon (til 1993)      11
Institutt for nevrologi                         49
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin    38
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin    14
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin 22
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for medisinsk statistikk og dataanalyse28
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin     6
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap   6
Kirurgisk institutt                           77
Medisinsk avdeling A                          62
Medisinsk avdeling B                          30
Medisinsk avdeling B, Seksjon for onkologi               31
Medisinsk fødselsregister                        16
Obstetrisk og gynekologisk avdeling                   36
Pediatrisk institutt                          44
Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus            14
Psykiatrisk institutt, Seksjon Sandviken sykehus            14
Radiologisk seksjon                           8
Senter for epidemiologisk forskning                   2
Senter for internasjonal helse                     33
Øre-nese-halsavdelingen                         28
Øyeavdelingen                              5

Det odontologiske fakultet

Det odontologiske fakultet                       77

Det Psykologiske fakultet

HEMIL-senteret                             53
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi             73
Institutt for generell psykologi (til 1993)               27
Institutt for klinisk psykologi                     36
Institutt for praktisk pedagogikk                    19
Institutt for samfunnspsykologi                     38

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for geografi                         70
Institutt for informasjonsvitenskap                   1
Institutt for sammenliknende politikk                  23
Institutt for sosialantropologi                     12
Institutt for økonomi                          25
Senter for helse- og sosialpolitiske studier               3
Senter for Midt-Østen- og islamske studier                4
Senter for utviklingsstudier (SFU)                   41
Sosiologisk institutt                          1