Universitetsbiblioteket : Konverteringsprosjektet
konv-prosj.gif (11012 bytes)

Felles UB-sider


Bibliotekportalen

BIBSYS
Bibliotekbasen

Lenk referanse

Fagsider

Lån/tjenester

 

Alfabetisk indeks

Fakultetsbibliotek

og avdelinger 

Organisasjon

Åpningstider

Søk nettsider

Status for konverteringen av UBBs hovedkatalog (HK) pr. 13. aug. 2003:

  • Konverteringen av HK er ferdig!

Konverteringsarbeidet ved Universitetet i Bergen er en del av en større nasjonal satsing med det mål å gjøre fag- og forskningsbibliotekenes kataloger elektronisk tilgjengelige. Hovedarbeidet har frem til nå foregått ved Nasjonalbiblioteket (NBR). Det pågår også arbeid ved universitetsbibliotekene i Oslo, Trondheim og Tromsø.