Universitetsbiblioteket : Konverteringsprosjektet
 
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

10 år med kortkonvertering på UB 

Kortkonverteringsprosjektet ved Avdeling for forskningsdokumentasjon har nå vært i arbeid i 10 år.
Vi vil ikke foreta en feiring av oss selv i denne anledning, men planlegger heller en desto større markering ved avslutningen av prosjektet til sommeren! 

Vi har nettopp startet på bokstaven U i hovedkatalogen (HK). HK inneholder til sammen ca 1.03 mill. katalogkort fordelt på 1477 katalogskuffer. Arbeidet med HK ble startet i 1994, og i 1999 kunne vi markere at vi var kommet halvvegs, jf. http://www.ub.uib.no/avdeling/fdok/konv/halvveis.htm
Før det hadde vi bl.a. lagt inn i BIBSYS en rekke instituttkataloger og overført hyllelisten over tidsskrift til BIBSYS-basen. 

UBs kortkonverteringsprosjekt er unikt:  

For det første har det samme teamet arbeidet i prosjektet i alle 10 årene! Det har resultert i spesialkompetanse på denne typen arbeidsoppgaver og en effektiv drift. 

Dernest er dette et arbeid utført under evighetens synsvinkel: Til sommeren er kataloginformasjon om alle samlingene på UB elektronisk tilgjengelig for all ettertid. Her vil vi lenge være i en særstilling blant universitetsbibliotekene. 

At vi også utfører viktig og arbeidsbesparende grunnlagsarbeid for alle avdelingene ved UB og gir en betydelig hjelp til andre universitetsbibliotek som retrokonverterer opplysningene om samlingene sine, er vi nesten for beskjedne til å nevne. 

I sommer flyttet kortkonverteringsprosjektet til Nygårdsgaten 5 sammen med resten av Avdeling for forskningsdokumentasjon. Arbeidsforholdene er gode her nede i et hyggelig kollegialt miljø. 

At vi ikke sjelden må vandre opp bakken til HF-biblioteket med kortskuffe under armen, er ikke en ulempe, men tvert imot helsefremmende trim i arbeidstiden.