UiB : UB : Avdeling for forskningsdokumentasjon
[/css/marg.htm]


Forskningsmelding, Fdok

Registrering av Forskningsmelding 2003

Registreringsskjema for forskningsmelding med passordbelagt tilgang via Fdok.
Hvis du har tilgang til meldingen vil du finne Forskningsmelding som et valg på menyen ved pålogging i
Fdok  

For å sikre at instituttstyrer/kontorsjef har tilgang, ber om at det blir gitt melding om endring til Anne Asserson eller Johanne Revheim. Hvis det er kontorsjefer eller instituttstyrere som ikke har tilgang, ta kontakt med Steinar Vestad  tlf 89252 for hjelp mellom 20 juni til 7 juli.

Endring av tilgang til brukere av Forskningsmeldingen

Tilgang til forskningsmeldingen styres av instituttstyrer og kontorsjef. Disse vil i forskningsmeldingen under "Publisering og administrasjon av tilgangsrettigheter" kunne gi skrive, lese og kommentar tilgang til personer ved instituttet.
 
Personer som har byttet institutt kan selv gå inn i Fdok og legge inn korrekte opplysninger om sin tilknytning slik at de dukker opp på listen over personer instituttstyrer/kontorsjef har mulighet til å delegere tilgang til. (Dette gjøres ved å gå inn på UiB-tilknytning i Fdok sin hovedmeny).

Frist
Frist for ferdigstilling av instituttenes forskningsmeldinger for 2003 er satt til 10.august 03. Viser til rundskrivene  nr: 2/2002 19.desember 2002  Materiale til Universitetets årsmelding for 2002, forskningsmelding for 2003 og budsjettforslag 2004 og  nr. 1/2003 april 2003 Utarbeiding av Budsjettforslag for 2004.
Kurs/Orienteringsmøter
Det tas sikte på å avvikle enkelte kurs/samlinger for instituttstyrere og kontorsjefer, slik det også ble gjort i 2002. Ved behov ta kontakt med Anne Asserson  tlf  55 58 45 80

Bakgrunn for forskningsmeldingen
DAK vedtak Juni 2001  Handlingsplan for faglig profilering og kvalitetsutvikling  Under pnkt. 11. i Handlingsplanen  er den ene  av de to hovedutfordringene knyttet til profilering og kvalitetsutviklingen i fagmiljøene. Et av de to overordnede mål  under dette punktet er  vedtaket om å etablere en forskningsmelding.

Se også artikkel
På Høyden  artikkel  30.08.02

Lenke til Forskningsmeldingen 2002