UNIVERSITETET I BERGEN
Avdeling for forskningsdokumentasjon
Dokumentasjon av publisering og formidling i 2001
Andre resultater: Lyd, bilde, data, intervju .

Kun én publikasjon/ett bidrag skal registreres i hvert skjema. Marker hvilken kategori bidraget tilhører
  Lydmateriale (lydbånd, plate, CD m.m.)
  Arrangementer, komposisjoner
  Billedmateriale (foto, diasserie, film, video
  Multimediaproduksjon
  Dataprogram
  Deltagelse i radio/TV-program av faglig/populærvitenskapelig karakter
  Intervju i fagpresse/dagspresse
  Medvirkning i konsert
INSTITUSJON  Navnet til den institusjon det registreres for


FORFATTER(E)  Oppgi forfatter(e) i samme rekkefølge som i publiseringen.
Gi tilhørighet (og nasjonalitet for utenlandske forfatterne) der denne er kjent. Er det flere enn seks forfattere, legg ved eget ark
1. Fornavn:


    Etternavn:


    Tilhørighet:

2. Fornavn:


    Etternavn:


    Tilhørighet:

3. Fornavn:


    Etternavn:


    Tilhørighet:

4. Fornavn:


    Etternavn:


    Tilhørighet:

5. Fornavn:


    Etternavn:


    Tilhørighet:

6. Fornavn:


    Etternavn:


    Tilhørighet:

TITTEL PÅ BIDRAG


EVT. TILKNYTTET PROSJEKT Bruk samme navn som ved prosjektregistrering

SPRÅK Angi språk (sett kryss)         Norsk           Engelsk          Annet språk:

OPPLYSNINGER OM PRODUKSJONEN
(Velg relevante opplysninger)
ARRANGØR


STED   Angi sted og evt. land for produksjonen:

UTBREDELSE (sett kryss)

              Internasjonal           Nordisk           Norsk            Nasjonal utbredelse i land utenfor Norge      

 DATO   for produksjonen

WEB-ADRESSE (URL):


WEB-SIDENS FORM OG SPRÅK:


EMNEORD   Angi de 5-6 viktigste emneord som gir et bilde av bidragets faglige innhold:SAMMENDRAG   Maks 200 ord: (Legg evt. ved eget ark)