UiB : UBAvdeling for forskningsdokumentasjon

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Statistikk

Statistikk, publikasjoner og aktiviteter for årene

2003

2002

2001


2000

FORSKPUB
Gir mulighet til å ta ut statistiske opplysninger direkte fra FORSKPUB-basen.
NB. Statistikken for 1999 og 2000 for UiB er ufullstendig. 

Eldre statistikk 
Oversikt over statistikk fra 1998 og bakover. Oversikten viser årsmeldingsstatistikk, statistikk over alle kategorier, oversikt over antall registrerte publikasjoner pr år.  Registreringsoversikt for årlig registrert volum pr enhet.