UiB : UB : Avdeling for forskningsdokumentasjon   

Registrering av Årsmeldingsdata for 2002

Også for 2002 skal registrering av publikasjoner og formidling, samt opplysninger om nasjonalt og internasjonalt samarbeid, rapporteres i forskningsdatabasen ved UiB, Fdok. Det er også ønskelig at konferansebidrag registreres.

Viser til rundskriv nr: 2/2002 19.desember 2002

Registrering i Fdok  både Publikasjoner og Årsmeldingsdata

Frist for registrering av data er satt til 1. februar 2003. Det er avsatt tid til korrektur frem til 15. februar.

Praktisk informasjon om registreringsarbeidet
Data må være korrekturlest og kvalitetssikret ved instituttene.
Det registerte materiale vil bl.a. bli brukt som grunnlag for årsmeldingstabeller og rapportering til UFD.

Hvis det er ønskelig, kan vi gi en demonstrasjon av Fdok ved instituttene.

Kontaktperson:  Anne Asserson  tlf 55 58 45 80  og Tor Øyvind Fosse tlf 55 58 45 99