UiB : UBAvdeling for forskningsdokumentasjon 

Ny nettside:

uib.no/ub

 

Sk i UiBs forskningsdatabase Fdok

Publikasjonsoversikt for UiB

Publikasjonsoversiktene fra og med r 2000 blir oppdatert s godt som daglig. Oversikter for 1999 og tidligere er lastet ned fra FORSKDOK. Her finner du opplysninger om oppdateringsdato i listene.

Publikasjoner r 2003

Publikasjoner r 2002

Publikasjoner r 2001

Publikasjoner r 2000

 1991 - 1999

Sk i BIBSYS FORSKDOK  (1999 og tidligere)