UiB : UB : Avdeling for forskningsdokumentasjon

Fdok, ny forskningsdatabase ved UiB

Avdelingen satte november 2000 i drift en ny database som primærregistreringssystem for forskingsdokumentasjon ved UiB. 

Tidligere har UiB benyttet FORSKDOK til registrering av opplysninger om publikasjoner og andre resultater av forskning. Denne databasen dekker imidlertid et langt mindre dokumentasjonsområde enn det som vi ønsker integrert i et nytt system ved UiB.

Bakgrunnen for å starte opp arbeidet med en ny database, er at det fremover blir viktig å sammenholde i ett system ulike former for informasjon om forskningsaktiviteter og forskningsresultater ved UiB. Dette er nødvendig for å effektivisere dataregistreringen og kvalitetssikring av data ved  gjenbruk av autoritetsregistre ved UiB for visse typer informasjon (bl.a. person-, institusjons-, finansierings- og disiplinopplysninger m.v.) 

Vi ønsker også å tilby fleksible informasjonsprodukter fra systemet. Det tenkes her bl.a. på oversikter over forskningsaktiviteter, publikasjoner og andre resultater av forskning, årsmeldingsrapporter, rapporter til DBH mm.

Avdelingen arbeider med å finne frem til en ordning slik at eldre data kan bli overført både fra FORSKDOK og at nyere materiale kan overføres  til FORSKDOK.

Databasen består av moduler som vil  bli satt i drift i flere etapper i løpet av  året. Les mer om databasen her.