UNIVERSITETET I BERGEN
Avdeling for forskningsdokumentasjon
Dokumentasjon av publisering og formidling i 2001
Konferansebidrag, postere og foredrag.

Kun én publikasjon/ett bidrag skal registreres i hvert skjema. Marker hvilken kategori bidraget tilhører
  Foredrag på vitenskapelige konferanse
  Poster på vitenskapelige konferanse
  Deltakelse på vitenskapelige konferanse uten bidrag
  Populærvitenskapelig foredrag
  Foredrag på fagmøte
  Gjesteforelesning
  Annet
INSTITUSJON  Navnet til den institusjon det registreres for


FORFATTER(E)  Oppgi forfatter(e) i samme rekkefølge som i publiseringen.
Gi tilhørighet (og nasjonalitet for utenlandske forfatterne) der denne er kjent. Er det flere enn seks forfattere, legg ved eget ark
1. Fornavn:


    Etternavn:


    Tilhørighet:

2. Fornavn:


    Etternavn:


    Tilhørighet:

3. Fornavn:


    Etternavn:


    Tilhørighet:

4. Fornavn:


    Etternavn:


    Tilhørighet:

5. Fornavn:


    Etternavn:


    Tilhørighet:

6. Fornavn:


    Etternavn:


    Tilhørighet:

TITTEL PÅ FOREDRAG


EVT. TILKNYTTET PROSJEKT Bruk samme navn som ved prosjektregistrering

SPRÅK Angi språk (sett kryss)         Norsk           Engelsk          Annet språk:

OPPLYSNINGER OM KONFERANSEN
(Velg relevante opplysninger)
NAVN   Gi navnet på konferansen


STED   Angi sted og evt. land konferansen ble arrangert:

UTBREDELSE (sett kryss)

              Invitert foredrag        

              Internasjonal           Nordisk           Norsk            Nasjonal konferanse i land utenfor Norge      

 DATO   Angi dato for konferansen (Dag, måned, år):

ARRANGØR:


OPPLYSNINGER OM PUBLISERING
ARTIKKELENS FORM (sett kryss)

              Ingen publisering           Publisering kommer senere (sett også kryss i boksene nedenfor)        

              Fullstendig artikkel           Abstract        

NAVN   på konferanserapport eller tidsskriftet hvor artikkelen er publisert:


UTGIVER:

PUBLISERT I: (sett kryss)        Tidsskrift           Konferanserapport        

SIDEREGISTRERING
(velg fra-til eller antall sider

Fra side: Til side: Antall sider:
ISSN   Nummer for tidsskrift (åtte sifre):


ISBN   Nummer for bok (ni sifre):


REDAKTØR:  


REDAKTØR:  


PUBL. ÅR (evt. dato):   

VOLUM:   

HEFTE: (Undernummer)

WEB-ADRESSE (URL):


HVA SLAGS WEB-SIDE?


EMNEORD   Angi de 5-6 viktigste emneord som gir et bilde av bidragets faglige innhold:SAMMENDRAG   Maks 200 ord. Legg ved eget ark