UNIVERSITETET I BERGEN
Avdeling for forskningsdokumentasjon
Dokumentasjon av publisering og formidling i 2001
Bøker, rapporter og avhandlinger.

Dersom du registrerer en bok eller rapport, angi hva slags:
  Lærebok
  Fagbok
  Vitenskapelig monografi
  Vitenskapelig antologi
  Populærvitenskapelig bok
  Rapport
  Leksikon/oppslagsverk

  Kryss av her dersom du registrerer et kapittel
      i bok eller rapport
Dersom du registrerer en avhandling, angi hva slags:
  Doktoravhandling
  Magistergradsavhanding
  Hovedfagsoppgave
  Mastergradsavhandling
INSTITUSJON  Navnet til den institusjon det registreres for


FORFATTER(E)  Oppgi forfatter(e) i samme rekkefølge som i publiseringen.
Gi tilhørighet (og nasjonalitet for utenlandske forfatterne) der denne er kjent. Er det flere enn seks forfattere, legg ved eget ark
1. Fornavn:


    Etternavn:


    Tilhørighet:

2. Fornavn:


    Etternavn:


    Tilhørighet:

3. Fornavn:


    Etternavn:


    Tilhørighet:

4. Fornavn:


    Etternavn:


    Tilhørighet:

5. Fornavn:


    Etternavn:


    Tilhørighet:

6. Fornavn:


    Etternavn:


    Tilhørighet:

TITTEL PÅ KAPITTEL (dersom du registrerer en hel bok m.m., hopp over dette feltet)


EVT. TILKNYTTET PROSJEKT Bruk samme navn som ved prosjektregistrering

SPRÅK Angi språket arbeidet er skrevet på (sett kryss)         Norsk           Engelsk          Annet språk:

OPPLYSNINGER OM BOK, RAPPORT, AVHANDLING
(Velg relevante opplysninger)
NAVN   Gi navnet på bok/rapport/avhandling:


UTGIVER, NAVN:

UTGIVER, TYPE (sett kryss)        Forlag           Institusjon (f.eks. universitet)           Organisasjon (f.eks. forening)         

SIDEREGISTRERING
(velg fra-til eller antall sider

Fra side: Til side: Antall sider:
ISSN   Nummer for tidsskrift (åtte sifre):


ISBN   Nummer for bok (ni sifre):


REDAKTØR:  


REDAKTØR:  


PUBL. ÅR (evt. dato):   

VOLUM:   

HEFTE: (Undernummer)

UTBREDELSE (sett kryss)        Internasjonal           Nordisk           Norsk            Nasjonal utbredelse i land utenfor Norge      

SERIE Dersom enheten er del
av større enhet angi tittel

WEB-ADRESSE (URL):


WEB-SIDENS FORM OG SPRÅK:EMNEORD OG SAMMENDRAG
(Valgfritt)
EMNEORD   Angi de 5-6 viktigste emneord som gir et bilde av bidragets faglige innhold:SAMMENDRAG   Maks 200 ord: (Legg evt. ved eget ark)