UiB : UB : Avdeling for forskingsdokumentasjon : Reg2003

Hva skal registreres for 2003?

Frist for registrering 1. februar 2004.

Rapporteringen vil foruten publikasjoner og andre resultater også denne gang omfatte:  

 • Konferansedeltagelse, med og uten bidrag

 • Foredrag  

 • Formidlingsaktiviteter (populærvitenskapelig publisering, deltagelse/bidrag i media mm)

Også i år skal Årsmeldingsinformasjon registreres i Fdok. Her skal det bl.a. rapporteres informasjon som tidligere ble dekket av tabellene 4 og 5 i årsmeldingen:

 • Opphold som gjesteforsker

 • Deltagelse i  forskningsprosjekter (kun antall)

 • Referee-arbeid, deltagelse i redaksjonelle utvalg, opponentarbeid, andre faglige utvalg (kun antall) 

Hvordan skal postene registreres?

 • Vi ber om at det registreres fulle navneformer for person. Dette sikrer kvaliteten i databasen. 

 • For tidsskrift ber vi om at fullt navn på tidsskift og ISSN registreres.

 • Ved å angi fullstendig institusjonstilknytning for medforfattere/ eksterne medforfattere, kan vi hente ut informasjon om nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

 • I publikasjonsoversikter vil dataene bli presentert i henhold til formatets retningslinjer (f.eks. initialer for fornavn, forkortet navn for tidsskrift).

 • Poster som har deg med som medforfatter eller redaktør kan endres av deg. Medforfattere/redaktører ved UiB som du legger inn i dine poster kan tilsvarende endres av disse. I tillegg har selvsagt registrator av posten redigeringstilgang også når vedkommende registrerer for andre. 

 • I registreringsskjermen er det også lenke til Personlig logg. Dette er poster hvor du er med som forfatter eller redaktør uansett hvem som har registrert dem. Det kan være en fordel å sjekke her om posten allerede er lagt inn av andre.

Hvem skal registrere?

 • Systemet forutsetter at forskerne selv registrerer. 

 • Din offisielle e-postadresse er brukernavn (ikke evt. aliasadresser). Passord kan fås tilsendt på nytt ved å følge veiledningen i innloggingsskjermen.

 • Ansvarlig ved instituttet bør sjekke  at alle har registrert sine data. Instituttansvarlig har også mulighet til å registrere data for den enkelte. Vi ber om å få tilsendt info om nyansatte

 • Det forutsettes at de registrerte data korrekturleses og kvalitetssikres ved enheten. 

 • Korrektur må gjøres opp mot originalmaterialet. Registratorene i fagmiljøene må etterse dette.

 • Kontorsjefene vil automatisk bli registrert som ansvarlige ved instituttet. 
 • Vi trenger tilbakemelding fra institutter som ikke har kontorsjef, eller som ønsker flere personer registrert med tilgang på instituttnivå. Gi beskjed til Johanne.Revheim@ub.uib.no 

Hvor finnes registrerte poster?