UNIVERSITETET I BERGEN
Avdeling for forskningsdokumentasjon

Dokumentasjon av publisering og formidling i 2001

Artikler i tidsskrift m.m.

Kun én publikasjon/ett bidrag skal registreres i hvert skjema. Marker hvilken kategori bidraget tilhører

Har tidsskriftet referee-tjeneste?     Ja             Nei             Vet ikke

  A11-A12 Vitenskapelig artikkel i internasjonalt tidsskrift

  A13-A14 Vitenskapelig artikkel i nordisk tidsskrift

  A15-A16 Vitenskapelig artikkel i norsk tidsskrift

  Populærvitenskapelig artikkel i tidsskrift eller dags/ukepresse

  Artikkel i fagtidsskrift, bransjetidsskrift

  Annet, angi hva: ......................................................................................................

INSTITUSJON  Navnet til den institusjon det registreres for

FORFATTER(E)  Oppgi forfatter(e) i samme rekkefølge som i publiseringen.
Gi tilhørighet (og nasjonalitet for utenlandske forfattere) der denne er kjent. Er det flere enn seks forfattere, legg ved eget ark

1. Fornavn:


    Etternavn
:


    Tilhørighet:

2. Fornavn:


    Etternavn
:


    Tilhørighet:

3. Fornavn:


    Etternavn
:


    Tilhørighet:

4. Fornavn:


    Etternavn
:


    Tilhørighet:

5. Fornavn:


    Etternavn
:


    Tilhørighet:

6. Fornavn:


    Etternavn
:


    Tilhørighet:

TITTEL Tittel på arbeidet

EVT. TILKNYTTET PROSJEKT Bruk samme navn som ved prosjektregistrering

SPRÅK Angi språket arbeidet er skrevet på (sett kryss)         Norsk           Engelsk         Annet språk:

OPPLYSNINGER OM ENHETEN SOM BIDRAGET ER EN DEL AV
(Velg relevante opplysninger)

NAVN   Gi navnet på tidsskrift m.m. hvor bidraget er publisert:

UTGIVER, NAVN:

UTGIVER, TYPE (sett kryss)        Forlag           Institusjon (f.eks. universitet)           Organisasjon (f.eks. forening)         

SIDEREGISTRERING
(velg fra-til eller antall sider

Fra side:

Til side:

Antall sider:

ISSN   Nummer for tidsskrift (åtte sifre):

ISBN   Nummer for bok (ni sifre):

REDAKTØR:  

REDAKTØR:  

PUBL. ÅR (evt. dato):   

VOLUM:   

HEFTE: (Undernummer)

UTBREDELSE (sett kryss dersom dette ikke fremgår)      Internasjonal         Nordisk         Norsk          Nasjonal utbredelse i land utenfor Norge

SERIE Dersom enheten er del
av større enhet angi tittel

WEB-ADRESSE (URL):

HVA SLAGS WEB-SIDE?


EMNEORD OG SAMMENDRAG
(Valgfritt)

EMNEORD   Angi de 5-6 viktigste emneord som gir et bilde av bidragets faglige innhold:


SAMMENDRAG   Maks 200 ord: (Legg evt. ved eget ark)