UiB : UB : Forskningsdokumentasjon : Reg 2002 

Felles UB-sider


Bibliotekportalen

BIBSYS
Bibliotekbasen

Lenk referanse

Fagsider

Lňn/tjenester

 

Alfabetisk indeks

Fakultetsbibliotek

og avdelinger 

Organisasjon

┼pningstider

S°k nettsider

Registrering på papirskjema 

NB. kun til internt bruk ved instituttene. 

Papirskjemaene er beregnet for brukere som ikke har tilgang til elektronisk registrering eller av andre grunne ikke kan registrere direkte i databasen Fdok. Andre brukere registrerer direkte i databasen. Ferdig utfylte skjema leveres til instituttet. Instituttene må selv sørge for å få lagt data innsamlet på papirskjema inn i databasen. Avdeling for forskningsdokumentasjon kan dessverre ikke legge inn poster fra papirskjema.

Papirskjema for registrering av publikasjoner og andre resultater 2002

  • Artikler i tidsskrift eller dagspresse  html  
  • Konferanserapport  html 
  • Kapittel i bok, antologi, oppslagsverk eller rapport  html  
  • Bok, rapport, avhandling eller kompendium  html  
  • Konferansedeltagelse (med og uten bidrag), foredrag, gjesteforelesninger html 
  • Lydmateriale, Billedmateriale, Dataprogram, Multimedia-produksjon, Arrangementer/Komposisjoner  html  (ikke tilgjengelig for registrering)
  • Deltagelse i radio/TV-program, intervju, medvirkning i konserter  html 
Papirskjema for årsmeldingsrapportering 2002 (talldata)
  • Årsmeldingsrapportering 2002, publikasjoner, formidling og andre resultater. Her skal det bare angis tall. Word   PDF 
  • Annual reporting scheme in english  Word  (...takes a little time to load)
Hvis du skulle ha problemer med utskrift, ta kontakt med Anne Asserson,
tlf 8 45 80,  for å få tilsendt papirskjema.