UiB : UB : Avdeling for forskningsdokumentasjon
[/css/marg.htm]

Forskningsdokumentasjon, Fdok

Søk i Fdok
Her finnes publikasjonene fra 2000, 2001 og et økende antall for 2002. Eldre poster må søkes i FORSKDOK/BIBSYS

Søk i doktorgrader
Alle doktorgrader avlagt ved UiB fra starten og frem til i dag. Inneholder bibliografiske opplysninger og lenker til sammendrag, innholdsfortegnelse og  pressemelding der dette fins.

Registrering av årsmeldingsdata og publikasjoner 2002
Informasjon om registrering for 2002 og praktisk veiledning om registreringen for  år 2002.

Publikasjonsoversikt 
Oversiktene over publikasjoner er sortert etter år og institutt eller fakultet. Data før år 2000 er hentet fra FORSDOK.