Forskningsmelding

Juni 01 vedtok DAK  Handlingsplan for faglig profilering og kvalitetsutvikling  Under pnkt. 11. i Handlingsplanen  er den ene  av de to hovedutfordringene knyttet til profilering og kvalitetsutviklingen i fagmiljøene. Et av de to overordnede mål  under dette punktet er  vedtaket om å etablere en forskningsmelding.

Univ.dir. har engasjert Avdeling for forskningsdokumentasjon  til å lage en mal for at instituttene elektronisk skal kunne avgi denne meldingen.

Forskningsmelding
Forskningsmelding for 2002      På Høyden  artikkel  30.08.02

Vedtak i Kollegiet (24. oktober 2002) at instituttene skal utforme en forskningsmelding hvert år. Det er foreslått at instituttene skal ha frist til september 2003 til å ferdigstille neste forskningsmelding. DBH-tall og publikasjonsoversikter for foregående år vil da foreligge som grunnlag for arbeidet.

Møter
27. november 01
  8. november 01
26. september 01

Notater
-Utvikling av Fdok som et integrert system for forskningsinformasjon ved UiB.  03.07. 2001, Jostein Helland Hauge
-Om: Innholdet i forskningsmeldingen. 13.07.2001, Jostein Helland Hauge