Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Avd Forskningsdokmentasjon 


Ny nettside:

uib.no/ub

Referansegruppe, Fdok /

Referansegruppen er 'nedlagt' fra 25. november 2003. Saker vil bli bli tatt opp ved Forskingsavdelingen og videre fremmet via Det sentrale Forskningsutvalget.

Formål
Gruppen vil arbeide med overordnede saker i forbindelse med utformingen av Fdok, spørsmål av betydning for fremdriften i utviklingsarbeidet, prioritering av funksjoner og tjenesteformer m.v.

Saklister/referat:
Tirsdag 25 november 2003, kl 13.30, Oppsummering
Onsdag 15. oktober 2003, kl 12.30
, Oppsummering
Torsdag 19. juni 2003, kl 08.30, Oppsummering
Tirsdag 11. mars 2003, kl 9-12, Oppsummering
30. oktober 02 kl 1100, Nygårdsgaten 5 Oppsummering
19. februar 02 kl 0900, Parkveien 9  Oppsummering
30. november 01 kl 0900, Parkveien 9  Oppsummering 

Deltagere:
Helge Wiig, Med.fak. (erstatter Nils Erik Gilhus)
Kjersti Fløttum, Romansk institutt
Geir Strøm, Udir kontor
Lars Larsen, Forskningsavdelingen
Arild Breistøl, Zoologisk institutt (fra mars 03)
Erik Valevatn, ELINE
Randi Taxt, Mat.nat.fak.
Cecilie Ohm, Personal- og økonomi avdelingen

Forskningsdokumentasjon:
Jarle Rønhovd, Forskningsavd. (erstatter Jostein Hauge)
Anne Asserson, Forskningsavd.
Tor Øyvind Fosse, Forskningsavd.
Johanne Revheim, IT avdelingen/ELINE


Elektronisk publisering
- Kommentar fra Harnac etter UHR seminar11.nov 03

- Paradigmeskifte for publisering, På Høyden, nov 03
 - Berlin Declaration on e-publishing (27.10.03) eller   http://archiv.twoday.net/stories/92803/
 - Budapest Open Access Initiative:BOAI Forum Archive,
 - The Wellcome Trust report, okt 03
 - DARE Digital Academic Repository Presentation
 - SPARC Institutional Repository Checklist & Resource  Guide
 -
Open Access as a Means to Promote Academic Publishing