Tilbake
  Universitet- og Høyskolerådet sendte de to dokumentene til høring ved Universitetene juli 2003 med høringsfrist 25. august 2003

Dokumentasjon av vitenskapelig publikasjoner, Opprettelse av nasjonale registre for publiseringskanaler, forfattere og institusjoner, Oslo, 1. juli 2003

Norsk inndeling av Vitenskaps disipliner, Oslo 1. juli 2003

 
 

Universitetet i Oslo 
USIT
Universitetet i Bergen, Vitenskaps disipliner    Vitenskapelig publisering   
NTNU
Universitetet i Tromsø