UiB : UB : Avd. Forskingsdokumentasjon : Referansegruppe 


Aktuelle saker og bakgrunnsmateriale

-Researchers in the European Research Area (ERA): One profession, multiple careers. 18.07.2003 (se pkt 4.3.4 Career Evaluations Systems)

Impact faktorer og forskningsevaluering
Essential Science Indicatiors  2002
Journal Citation Reports 2002

-Effektivitetsundersøkelser i Universitets- og Høyskolesektoren Juni 2002
-Høringsuttalelse fra UiB, 1.oktober 2002 Vedlegg

-Nye regler for rapportering til KUF 

FDok
-Opprettelse av faggruppe
-Forskningsdokumentasjon 2000, Nils Erik Gilhus, 'Kureren' nr 7, oktober 01
-Prosjekt og aktivitetsdata i Fdok, Jostein H. Hauge
-Evaluering av Fdok pr 26. mars 2001, Tor Øyvind Fosse
-Utvikling av Fdok som et integrert system for forskningsdokumentasjon ved UiB, Jostein H. Hauge, juli 2001

Klassifisering av tidsskift
-Brev til instituttene ved HF, dekanus Ingvild Øye
-Kategorisering av tidsskrift hvor forskerne ved HF fakultetet publiserer, Jostein H. Hauge
-Brev til SV om kartlegging
-Tilleggsbrev til SV 

Ulike temaområder
-Bruk av Forskdok/BIBSYS ved UiB pr. juli 2000, Innhold, tjenester og arbeidsmåter , Anne Asserson, Tor Øyvind Fosse og Jostein Helland Hauge
-Rapport fra Fægri utvalget: 
1. Overordnede krav og føringer for systeminnhold i et forskningsdokumentasjonssystem for Universitetene, vitenskapelige høgskoler og høgskolene
2. Sluttrapport: Momenter til praktisk implementering av et nasjonalt forskningsdokumentasjonssystem for U&H-institusjonene

-Figur for demo

Artikler
-Publiseringsvirksomheten ved universiteter og vitenskapelige høgskoler (pdf)
Svein Kyvik, 15/2001 NIFU skiftserie 
-Journal impact factor: a brief review, Eugene Garfield
-The ISI® Web of Science® - Links and Electronic Journals
How links work today in the Web of Science, and the challenges posed by electronic journals.
  Helen Atkins, Director, Database Development
Institute for Scientific Information® (ISI®)

-In Oldenburg’s Long Shadow: Librarians, Research Scientists, Publishers, and the Control of Scientific Publishing, Jean-Claude Guédon, Université de Montréal