Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Avd Forskningsdokmentasjon 


 


30. oktober 02 kl 1100, Nygårdsgaten 5 (BT-bygget), 3. etasje.

Forslag til sakliste:
 • Sak 1. Oppnevning av et supplerende medlem i gruppen
 • Sak 2. Oppsummering fra møtet 19. februar 02.
 • Sak 3. Orienteringer
 • 1) Fremtidig organisering av Avdeling for forskningsdokumentasjon. Orientering ved Jostein H Hauge.
 • 2) Vedtak i Kollegiet om at instituttene skal utforme en forskningsmelding hvert år.  Geir Strøm orienterer.
 • 3) UHRs konferanse om Forskningsdokumentasjon 17.september. Orientering.
 • 4) Møte med UiOs Økonomi- og planavdeling og Studie- og forskningsavdeling samt Gunnar Sivertsen, NIFU, Oslo 18. september. Jostein Hauge orienterer. Notat.
 • 5) Høringsuttalelse med vedlegg 1. oktober 02 fra UiB til UFDs 'Effektivitetsundersøkelse i Universitets- og Høyskolesektoren' fra juni 2002. Jostein H Hauge orienterer.
 • 6) Samarbeide mellom UiOs forskningsdatabasen FRES og Fdok. Jostein H Hauge orienterer.
 • Sak 4. Reorganisering av Med.fak. fra 17 til 7 institutter
  -Nytt institusjonsregister. -Skal alle sykehusene under Helse Bergen være med? -Skal vi kunne sortere ut Haukelands-leger? Hva med leger ved SiR og ellers i Helse-Vest?
 • Sak 5. Videreføring av abonnement av JCR. Jfr vedtak i UBs ET-utvalg. Orientering.
 • Sak 6. Tidsskriftsoversikt. Klassifisering og utbredelse.
  -Behovet for kvalitetssikrede oversikter til bruk ved registrering og årsmeldingsrapportering.
 • Sak 7. Import av referansedata fra ISI. Orientering. Artikkel i Uniforum.
 • Sak 8. Årsmeldingsregistrering 2002. Orientering om opplegget.
 • Sak 9. Eventuelt
 • Sak 10. Neste møte