UiB : UB : Avd. Forskingsdokumentasjon : Referansegruppe 30. November 2001

Det første møtet i referansegruppen for FDok finner sted i Parkveien 9  30 november 01 kl 0900

Sakliste:

Sak 1. Bakgrunnen for opprette gruppen og gruppens oppgaver. 
Kort orientering av Jostein H. Hauge

Sak 2. Leder av gruppen

Sak 3. Forskningsdokumentasjon innen U&H-sektoren i dag (sluttrapport, Fægriutvalget), i NFRs regi og internasjonalt. Kort orientering av Jostein H. Hauge og Anne Asserson 

Sak 4. UiBs nye forskningsdatabase - Fdok v/ Jostein H. Hauge og Anne Asserson

Sak 5. Demo av Fdok  ved Johanne Revheim

Sak 6. Drøfting    
      -Bl.a. brev fra Med.fak. 10.10.01

Sak 7. Eventuelt

Sak 8. Neste møte